34 C
Willemstad
• zaterdag 30 september 2023

Telegraaf | Man gearresteerd in onderzoek naar moord op rapper Tupac Shakur

De politie in Las Vegas heeft een man gearresteerd in het onderzoek naar de moord op de wereldberoemde rapper Tupac Shakur 27 jaar geleden. Dat melden Amerikaanse...

Democracy now! | Friday, September 29, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 29 september 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DolfijnFM | Herdenkingsmonument Julianabrug wordt gerenoveerd

Het herdenkingsmonument, dat is geplaatst voor de slachtoffers van het instorten van de Julianabrug, wordt aangepakt. Zo is de verlichting niet meer up to date, en wordt...

DolfijnFM | Groot concert ter ere van Tula

Op het Brionplein vindt morgen het Bos di Libertat-festival plaats, een groot concert ter ere van Tula. Het concert is onderdeel van de Siman di Kultura en...

DolfijnFM | Ministers om tafel voor oplossing geweld op scholen

De ministeries van Onderwijs en Justitie hebben samengezeten om geweld op scholen aan te pakken. Het is al langer bekend dat vechtpartijen op scholen toenemen, dus was...
- Advertisement -spot_img

AD | Wijzigingen aangepaste preferentiële belastingregimes

HomeLandenCuraçaoAD | Wijzigingen aangepaste preferentiële belastingregimes
E-gaming legalisering tools per 1 juli 2018 | Extra

Op donderdag 20 december 2018 hebben de Staten van Curaçao wijzigingen goedgekeurd van de Curaçaose belastingwetten. Deze wijzigingen betreffen met name de wetgeving die per 1 juli 2018 werd ingevoerd om de preferentiële regimes te veranderen.

De wijzigingen die nu zijn goedgekeurd zijn deels een aanvulling op die eerdere wetswijziging en deels een verbetering ervan. In een Newsflash staat het Bureau Vaktechniek van Grant Thornton Dutch Caribbean op Curaçao stil bij de belangrijkste wijzigingen.

Het betreft:

– De Curaçaose beleggingsvennootschap;
– De territoriale vrijstelling;
– E-zone;
– Substance;
– Landenrapportage;
– Overgangsregeling.

De focus van de wijzigingen was erop gericht de preferentiële regimes van Curaçao in lijn te brengen met de standaarden die door de Oeso (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) zijn gepubliceerd.

Het doel is te verzekeren dat Curaçao voldoet aan de internationale standaarden om belastingontwijking tegen te gaan en tevens de positie van Curaçao als centrum voor internationale financiële dienstverlening te behouden. In deze Nieuwsflits bespreken wij de wijzigingen van december 2018.

Curaçaose beleggingsvennootschap (CBV)

Per 1 juli 2018 werd de vrijgestelde vennootschap gewijzigd tot Curaçaose beleggingsvennootschap. Het inkomen van deze CBV uit kwalificerende activiteiten zal net als voorheen vrijgesteld zijn van winstbelasting.

Op grond van de wijzigingen van december 2018 zullen internationale kwalificerende activiteiten van de CBV ook vrijgesteld zijn van omzetbelasting. Om in aanmerking te komen voor dit regime moet wel worden voldaan aan de ‘substance’- vereisten die op 1 juli 2018 werden ingevoerd.

Met ingang van 1 januari 2018 moet een CBV jaarlijks aangifte doen voor de winstbelasting bij de Inspectie der Belastingen van Curaçao. Daarbij moet de CBV tevens een verklaring van een onafhankelijke deskundige overleggen dat de CBV voldoet aan de voorwaarden die voor toepassing van het regime in de Landsverordening op de winstbelasting worden gesteld. Wij merken op dat als de CBV niet voldoet aan de voorwaarden, de Inspectie der Belastingen een naheffingsaanslag en boetes kan opleggen en ook de status van CBV met terugwerkende kracht intrekken.

De territoriale vrijstelling

Het oude exportregime is vervangen door een nieuwe territoriale vrijstelling. Met ingang van 1 juli 2018 kan een bedrijf deze vrijstelling toepassen voor winsten behaald met het verlenen van diensten of goederen aan afnemers in het buitenland. Deze territoriale vrijstelling kan ook worden toegepast door bedrijven die zowel lokale als internationale bedrijfsactiviteiten verrichten.

De vrijstelling kan echter uitsluitend worden toegepast op het deel van de winst dat behaald wordt met de internationale bedrijfsactiviteiten. De territoriale vrijstelling kan mogelijk een passend alternatief zijn voor e-commercebedrijven die na 31 december 2018 niet langer kwalificeren voor het e-zone regime.

Oorspronkelijk beoogde de regering van Curaçao om een 3 procent omzetbelasting in te voeren die zou worden geheven met ingang van 1 januari 2019 over omzet behaald met internationale bedrijfsactiviteiten. Met de wijzigingen van december 2018 is dat voorstel echter ingetrokken.

Als gevolg daarvan zal inkomen dat is vrijgesteld van winstbelasting op grond van de territoriale vrijstelling eveneens zijn vrijgesteld van de Curaçaose omzetbelasting. De regering van Curaçao heeft aangekondigd op een latertijdstip een minimum belasting/vergoeding te introduceren. Deze vergoeding zal verder meer in detail worden uitgewerkt in een Landsbesluit.

E-zone

Met ingang van 1 juli 2018 worden nieuwe e-commerce- en soortgelijke dienstverlenende activiteiten niet langer toegelaten tot het e-zone regime.

Aan de andere kant zullen volgens de wijzigingen van decemberbedrijven die reparatie- en onderhoudsdiensten verrichten inde e-zone ten behoeve van lokale afnemers, onder voorwaarden wel kunnen kwalificeren voor dit regime.

Wij benadrukken dat om voor het e-zone regime te kwalificeren, wel aan de per 1 juli 2018 ingevoerde substance vereisten moet worden voldaan.

‘Substance’-vereisten

Zoals hiervoor al opgemerkt moet, om voor de status van Curaçaose beleggingsvennootschap of het e-zone regime in aanmerking te komen, aan de nieuwe per 1 juli 2018 ingevoerde substance vereisten worden voldaan. Op basis daarvan is het vereist dat er voldoende lokale werk nemers zijn en lokale zakelijke uitgaven worden gedaan, naar een niveau dat past bij de omvang en de activiteiten van de vennootschap.

Het is ook vereist dat lokale werknemers de kernactiviteiten van het bedrijf verrichten. De wijzigingen van december 2018 verduidelijken dat deze activiteiten lokaal moeten worden verricht.

Landenrapportage

Curaçao heeft de Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports ondertekend. In verband daarmee heeft Curaçao eigen wetgeving aangenomen om de verplichtingen inzake landenrapportage ook hier verplicht te stellen. Deze verplichtingen zijn in werking getreden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018. Ingeval een Curaçaose vennootschap de uiteindelijke moedermaatschappij is van een multinationale onderneming met een geconsolideerde wereldwijde omzet van meer dan 1.500.000.000 gulden (ongeveer 842.700.000 dollar), dan is deze vennootschap verplicht om aan de Inspectie der Belastingen voor het einde van het boekjaar 2018 te melden dat zijde verplichting tot het indienen van de landenrapportage heeft.

Vervolgens moet de vennootschap binnen twaalf maande nna afloop van het boekjaar het landenrapport indienen bij de Inspectie der Belastingen.

Een in Curaçao gevestigde vennootschap die deel uitmaakt van een multinationale onderneming maar die niet zelf de verplichting heeft om een landenrapport in te dienen, moet de Inspectie der Belastingen van Curaçao de naam en het land van vestiging doorgeven van de entiteit die de rapportage namens de multinationale onderneming zal doen.

In aanvulling hierop moet een in Curaçao gevestigde vennootschap die deel uitmaakt vaneen multinationale onderneming met een geconsolideerde omzet van meer dan 1.500.000.000 gulden in zijn administratie een groepsdossier en een lokaal dossier opnemen.

De eerder aangekondigde drempel van 100.000.000 gulden is nu verhoogd naar de grens die ook voor de landenrapportage geldt.

Overgangsregeling

De overheid van Curaçao heeft per 1 juli 2018 wijzigingen aangebracht in de belastingregimes. Het is van belang te weten dat bedrijven die voor die datum kwalificeerden voor de oude regimes maar met ingang van 1 juli niet meer kwalificeren, tot het einde van het boekjaar dat eindigt op 31 december 2018 nog van de oude regimes gebruik kunnen blijven maken.

Voor meer informatie zie ook de website van Grant Thornton.grantthornton.com.cw

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties