AD | Weer crisis op Bonaire

Onafhankelijk Eilandraadslid Jeanoushka ‘Nunu’ Raphaela

Kralendijk – Onafhankelijk Eilandraadslid Jeanoushka ‘Nunu’ Raphaela heeft vrijdag in een brief aan de gezaghebber haar steun voor de coalitie ingetrokken. Het is de vierde keer in anderhalf jaar tijd dat zij een coalitie opblaast.

Vrijwel tegelijkertijd gaven gedeputeerde Clark Abraham (DP) en Rolanda Hellburg-Makaai (nota bene namens Raphaela) uitleg over de plannen voor verbetering van de dienstverlening en integriteit van het ambtenarenapparaat van Bonaire.

Nauwelijks twee maanden geleden tekende Raphaela het coalitieakkoord met MPB en het deel van de DP dat wordt geleid door Abraham en Michael Pieters. Daarmee zou de rust tot de verkiezingen van maart 2019 bewaard moeten worden. Ze tekende daarmee ook voor de beleidspunten van deze coalitie, waaronder de doorlichting van het ambtenarenapparaat. Dat stond al jaren in de plannen, maar werd nooit uitgevoerd of afgerond.

Afgelopen week ontstond de crisis door de schorsing van eilandsecretaris Nereida ‘Nerry’ Gonzalez, die al meer dan twintig jaar de leiding heeft over het ambtenarenkorps als directeur algemene zaken. Er wordt al jaren geklaagd over haar functioneren als directeur en ze zou ook de doorlichting steevast hebben tegengewerkt. Daarnaast voerde ze opdrachten van het BC niet uit.

Abraham benadrukte dat het Bestuurscollege (BC) het besluit over Gonzalez binnenskamers heeft gehouden en al helemaal geen namen heeft genoemd. De reden daarvoor is dat het om het opstarten van een procedure ging, nog niet om een daadwerkelijke schorsing. Er moest nog met Gonzalez worden gesproken. Het document waarin duidelijk werd dat de eilandsecretaris niet goed uit de doorlichting is gekomen, lekte uit. Een van de verwijten die haar worden gemaakt, is het regelmatig uitlekken van informatie.

Raphaela stelde vorige week maandag een ultimatum, omdat ze vindt dat Gonzalez niet goed wordt behandeld na ruim twintig jaar overheidsdienst. Abraham zegt dat ook Raphaela zelf heeft ingestemd met de schorsing. Dat liet ze tijdens de coalitievergadering van dinsdag weten. Ze zei daar alleen niet blij te zijn met het feit dat ze niet vooraf op de hoogte was gesteld, aldus de gedeputeerde. In haar brief aan de gezaghebber trekt ze de conclusie dat het om een wraakactie gaat, waar ze niet aan mee wil werken.

Abraham wijst op de instemming van haar eigen gedeputeerde met het besluit. En van een wraakactie is geen sprake: ,,Ze heeft mij niets gedaan, dus waarom zou ik wraak willen nemen?” Gonzalez is de partner van Robby Beukenboom, binnen de DP de grote tegenstander van Abraham.

Het gevolg van de zoveelste crisis is dat er weer een coalitie sneuvelt. De toekomst is onzeker. Vandaag geeft gedeputeerde Hellburg een persconferentie, met als onderwerp ‘de portefeuilles van de gedeputeerde’ en actuele en lopende zaken. Een aftreden lijkt in de lucht te hangen. Ze wordt niet meer gesteund door haar eigen fractie Raphaela.

Alle mogelijke combinaties voor een coalitie zijn sinds de verkiezingen van 2015 geprobeerd. Steeds met Raphaela als onzekere factor, die de coalitie steeds weer onderuithaalde. Zonder haar is er bijna geen coalitie mogelijk, ze maakt en breekt. Een mogelijkheid is dat Raphaela en Esther Bernabela, die ook de UPB verliet en met de MPB samenwerkte, weer terugkeren naar de UPB van James Kroon.

Bernabela heeft dat onlangs al gedaan, al blijft ze formeel onafhankelijk. En Kroon heeft meer dan eens gezegd dat Raphaela welkom is. Dan zou de UPB de troeven in handen krijgen en met het andere deel van de DP, Beukenboom en Marugia Janga, een coalitie kunnen vormen. Maar ook hierin zal Raphaela weer de beslissende vijfde zetel bezetten en een onzekere factor zijn.

De breuken van Raphaela

De nog korte politiek carrière van Jeanoushka Raphaela wordt tot nu toe gekenmerkt door een aaneenschakeling van breuken. Dat begon direct bij haar intrede in de Eilandsraad op Bonaire in februari 2016, toen ze voor de UPB Edsel Winklaar zou vervangen, die de politiek verliet.

Enkele maanden later viel die coalitie door het vertrek van Esther Bernabela uit de UPB. Bernabela en Raphaela vormden met de MPB een nieuwe coalitie in mei 2016. Rolanda Hellburg-Makaai werd benoemd als gedeputeerde in het nieuwe Bestuurscollege.

Begin november trok Raphaela plotseling haar steun in uit onvrede met het armoedebeleid. Omdat de beoogde nieuwe coalitie met de PDB door gerommel binnen de Democratische partij niet van de grond kwam, besloot Raphaela twee weken later tot gedoogsteun voor de coalitie met MPB om die in februari 2017 weer in te trekken.

Weer een maand later werd de gedoogsteun weer omgezet in daadwerkelijke steun. De onderhandeling over een coalitieakkoord duurden voort maar leidden niet tot een overeenkomst. Die sloot de MPB in mei uiteindelijk met het deel van de PDB dat wordt geleid door Clark Abraham en Michael Pieters en – opnieuw – Raphaela. Met een heus coalitieakkoord op papier.

Tot Raphaela vrijdag ook hier weer de stekker uit trok. Opmerkelijk is dat het Bestuurscollege al die tijd, sinds mei 2016, is blijven zitten. In mei 2017 werd alleen Joselito Statia (MPB) als gedeputeerde vervangen door Abraham (PDB).

Bron: Antilliaans Dagblad

Een Reactie op “AD | Weer crisis op Bonaire

  1. Fred Schiedam

    mw. Raphaela blijft kennelijk hangen op het niveau van micro-management.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *