30 C
Willemstad
• woensdag 12 juni 2024

DH | Multi-million-dollar St. Maarten Crime Fund lacks financial administration and policy plan

PHILIPSBURG--“There has been no indication of any activities on this measure.” This statement pertains to the restructuring of the Crime Fund St. Maarten as mentioned in the...

AntilliaansDagblad | Links wint op Bonaire

Van Huffelen krijgt veel voorkeursstemmen in CN; hogere opkomst dan in 2019 Kralendijk - GroenLinks-PvdA heeft op Bonaire overtuigend gewonnen. Van de 1.784 geldig uitgebrachte stemmen kreeg de...

AntilliaansDagblad | Afgifte watersportvergunningen stilgelegd

Oranjestad - Aanvragen voor een nieuwe watersportvergunning worden tot nader order niet in behandeling genomen. Vanaf 1 januari 2025 moeten alle commerciële vaartuigen een ‘propeller guard’ aan...

AntilliaansDagblad | Line-up CNSJF 2024 compleet

Willemstad - De organisatie van het Curaçao North Sea Jazz Festival (CNSJF) heeft gisteravond ‘met groot genoegen en trots’ de laatste namen bekendgemaakt voor de aankomende 2024-editie. Op...

AntilliaansDagblad | PVV levert staatssecretaris

Eind juni beëdiging kabinet-Schoof door koning Willemstad - De kans lijkt groot dat de zes eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk te maken krijgen met een...

AntilliaansDagblad | Apart Ipko democratisch deficit

Gehele revisie Statuut ‘niet opportuun’ Willemstad - In de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) staat dat de mogelijkheden onderzocht moeten worden om een apart Ipko of andersoortige...
- Advertisement -spot_img

AD | VVRP: Dochters UTS in holding

HomeMediaAD | VVRP: Dochters UTS in holding
Uit het advies blijkt ook dat de regering zeggenschap wil houden in ATM en Dataplanet. Egaming datacenter Blue Nap Americas (voormalige CTEX op Mahuma) en andere buitenlandse filialen worden voorlopig in een holding ondergebracht

Willemstad – Voor TeleCuraçao (officieel: Antilliaanse Televisie Maatschappij, ATM) en het datacenter Dataplanet, Blue Nap Americas op Seru Mahuma (wat eerder Ctex was, red.) worden op dit moment stappen ondernomen om deze over te dragen aan de overheid en onder te brengen in een holding.

Dit heeft de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Zita Jesus- Leito (PAR), in de Staten naar voren gebracht. Inmiddels is er ook een advies over van Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) waarin gesproken wordt van de oprichting van ‘een holding ten behoeve van de overdracht van de aandelen van Dataplanet en ATM Curaçao door de Stichting Beheer en Afwikkeling Activa UTS (SBAA-UTS.) aan deze (nieuw op te richten) holding’.

SBTNO is echter niet zo positief en geeft de minister eerst huiswerk mee. Zo wordt geadviseerd om alvorens een besluit te nemen met betrekking tot het direct dan wel indirect verkrijgen van de aandelen van Dataplanet en ATM een ‘due diligence’ te laten verrichten bij voornoemde vennootschappen. Ook vindt SBTNO dat de minister eerst advies moet inwinnen bij het ministerie van Financiën ‘gelet op de mogelijke financiële implicatie voor het Land’. En als het Land na de ‘due diligence’ alsnog ‘voornemens is om direct dan wel indirect de aandelen dan wel certificaten van de aandelen Dataplanet en/of ATM te verkrijgen’ en ‘een holding op te richten’, dan dient dit gemotiveerd aan de adviseur gemeld te worden’.

SBTNO: ,,Hierbij dient tevens te worden aangegeven wat de toekomstplannen zijn met Dataplanet en ATM.” En met betrekking tot de holding moet dit voornemen ‘gemotiveerd en vergezeld van de conceptstatuten aan de adviseur gemeld worden’. Uit het advies blijkt dat het voorstel van onderbrengen in een holding (een naamloze vennootschap) waarvan het Land de eigenaar, is voortgekomen uit een advies van het Bureau Telecom en Post (BTP).

SBAA-UTS zou zich dan verder bezig kunnen houden met de afwikkeling van de van de verkoop van UTS uitgesloten deelnemingen. BTP: ,,Door de op te richten holdingmaatschappij, kan opvolging gegeven worden aan de besluitvorming omtrent bijvoorbeeld verkoop of verdere exploitatie van Dataplanet en ATM met nieuwe bestuurders en een nieuwe raad van commissarissen.” Uit het advies blijkt ook dat de regering zeggenschap wil houden in ATM en Dataplanet ‘mede in verband met het strategisch belang voor het Land en de precaire financiële situatie van Dataplanet en ATM’.

BTP heeft daarop aangegeven dat de holdingstructuur en de ‘Modelstatuten deelnemingen van het Land Curaçao’, daar genoeg ruimte voor bieden. BTP heeft wel aangegeven onvoldoende financiële informatie te hebben en ook niet genoeg te weten van de juridische consequenties van een dergelijke overdracht. Ook wordt gewezen op het belang van Sint Maarten in beide entiteiten. Uit het advies van SBTNO blijkt ook dat de regering al bezig was met de verkoop van Dataplanet.

,,Uit de stukken heeft de adviseur niet kunnen vernemen of dit traject gestaakt is en of er nog het voornemen bestaat om de aandelen van Dataplanet te vervreemden”, zo stelt het adviesbureau. Bij de Kamer van Koophandel (KvK) staat als directeur van Dataplanet genoemd Danilo Zabala. De algemeen directeur van ATM is volgens de KvK Stichting Beheer en Afwikkeling Activa UTS.

Bron: Antilliaans Dagblad van 1 november 2019

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties