29 C
Willemstad
• woensdag 4 oktober 2023

Extra | Journaal 3 oktober 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, October 2, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 2 oktober 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Telegraaf | ’Trump maandag aanwezig bij opening proces over aandikken vermogen’

NEW YORK - Voormalig president Donald Trump woont naar verwachting maandag de opening bij van het proces waarin moet worden bepaald wat de straf wordt voor de...

PBC | Veiligheidsheffing maakt vluchten uit Curaçao weer een stukje duurder

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Een nieuwe heffing op vertrekkende passagiers op Curaçao, de Passenger Safety Oversight Charge (PSOC), gaat reizen van of naar Curaçao weer wat duurder maken. Het...

AD commentaar | Analyse: Dag van de waarheid nadert

Je zou het met alle fratsen van de regering-Pisas rond de controversiële aankoop van Campo Alegre en alle (zure) grappen die erover worden gemaakt, gezien de...
- Advertisement -spot_img

AD | ‘Verkoop Curaçaohuis fait accompli’

HomeMediaAD | ‘Verkoop Curaçaohuis fait accompli’
‘Flagrante schending good corporate governance’. Motie onderzoek naar verkoop Curacaohuis aangenomen. Omstredenen ex-gevolmachtigde Minister liet nodige verkoop procedures links liggen

Willemstad – Curaçao is met het plan om de panden van het Curaçaohuis te verkopen en het pand voor de nieuwe behuizing aan de Prinsegracht te kopen voor een fait accompli, een voldongen feit gesteld.

Aldus verantwoordelijk minister Zita Jesus-Leito (PAR) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning tijdens de beantwoording van de vragen uit de eerste ronde van de Statenvergadering over de verkoop en koop van de panden van het Curaçaohuis. De bewindsvrouw gaf aan dat de panden verkocht moesten worden omdat zij naar het oordeel van de toenmalige Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels van Pueblo Soberano in slechte staat verkeerden.

Nadat Wiels eind april 2014 de goedkeuring van de toenmalige premier Ivar Asjes van PS kreeg, huurde zij aan de Wagenaarweg 13 een pand om het kantoor onder te brengen. De twee panden aan de Badhuisweg zijn sinds april 2014 onbewoond gebleven. Wiels huurde ook aan de Wagenaarweg een pand als ambtswoning, waar zij tot haar vertrek in 2016 zat. ,,Zij liet de woning in deplorabele staat achter”, aldus Jesus-Leito.

Conform de wet zijn er voorwaarden voor de verkoop van landseigendommen. Het landsbelang moet met de verkoop gediend zijn en voor eigendommen met een waarde van meer dan 50.000 gulden is toestemming van de regering door middel van een landsverordening nodig. De Staten moeten akkoord gaan met de verkoop. Om de transactie, dus de verkoop mogelijk te maken, moet via een landsbesluit de machtiging voor de verkoop worden geregeld.

Het ministerie van Financiën heeft negatief geadviseerd over de koop van het pand aan de Prinsegracht. Dit ministerie adviseerde ook om eerst de panden aan de Badhuisweg te verkopen en daarna het pand aan de Prinsegracht te kopen. De toenmalige regering is desondanks met de koop akkoord gegaan terwijl de twee panden nog niet verkocht waren. Domeinbeheer, het ministerie van Financiën, de afdeling Wetgeving en Juridische Zaken, hebben advies uitgebracht over de koop en verkoop.

Marvelyne Wiels heeft zich vanaf het begin niet gehouden aan de vereiste procedures. ,,De procedure liep vanaf het begin verkeerd”, aldus Jesus-Leito in antwoord op vragen van partijgenoot Stephen Walroud. De kopers van de panden hebben na het vertrek van Wiels aan haar opvolger Eunice Eisden (MAN) gevraagd waarom het zo lang duurde voordat de panden verkocht konden worden.

Jesus-Leito verklaarde ook dat de zaak van de verkoop van de panden niet door het interim-kabinet (van Gilmar ‘Pik’ Pisas, red.) is opgepakt. ,,Huidig Gevolmachtigde minister Anthony Begina (PAR) heeft in juni van dit jaar aan de kopers meegedeeld dat de koopovereenkomst ontbonden moest worden. Als Begina dat niet had gedaan, dan zou de overdracht van de panden per 15 juni van dit jaar ingaan zonder dat de Staten zich daarover hadden kunnen uitspreken”, aldus Jesus-Leito.

Het pand aan de Prinsegracht is gekocht zonder dat er een zogeheten technisch rapport over was. Wel is er een risico-evaluatie gedaan. De elektriciteitsvoorzieningen voldoen niet aan de normen en de beheersing van de temperatuur in het gebouw is niet optimaal. Ook bestaat er een vermoeden dat er in het pand aan de Prinsegracht, dat uit 1874 dateert, asbest aanwezig is.

In de loop van de tijd zijn veel taxatierapporten over de panden aan de Badhuisweg verschenen, zo merkte de bewindsvrouw op naar aanleiding van vragen van Statenlid Gerrit Schotte (MFK). Dit heeft te maken met het feit dat er sinds 2007, toen er met de gedachte werd gespeeld om de panden te verkopen, de huizen per taxatie een andere waarde kregen. De regering wilde inzicht krijgen in de verschillende taxaties om meer inzicht te krijgen in de wisseling van de waarden. In 2007 werden de panden op 6.150.000 euro getaxeerd, in 2014 kwam een andere taxateur uit op een bedrag van 2.761.000 euro.

Statenlid Meindert ‘Menki’ Rojer van KdNT wilde van de minister weten of zij op grond van het dossier aanleiding ziet om aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie. Jesus-Leito antwoordde dat het dossier laat zien dat voormalig Gevolmachtigde minister Wiels zich niet aan verschillende wetten heeft gehouden.

,,Dat zijn zaken die niet goed aanvoelen”, aldus de minister. ,,Als er aangifte wordt gedaan dan moet dat gebaseerd zijn op feiten, anders is er sprake van een valse aangifte”, aldus de bewindsvrouw, die eraan toevoegde dat de Staten in staat zijn zelf te oordelen of er aangifte gedaan moet worden.

‘Flagrante schending good corporate governance’

Bij de overwegingen wordt stilgestaan bij het bedrijf Nadorp Bedrijfsmakelaar dat op advies van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties bij de verkoop en koop betrokken was. De handelwijze van Nadorp wordt als een flagrante schending van good corporate governace omschreven. Het bedrijf stelde dat de panden 2,7 miljoen euro waard waren, terwijl de waarde in 2007 door een ander bedrijf op 6,45 miljoen was getaxeerd. Nadorp stelde een zelf een Investment Memorandum op en benaderde partijen die interesse hadden om de panden te kopen.

In een derde motie geven de Staten geen goedkeuring voor de verkoop van de panden aan de Badhuisweg en het pand aan de Wagenaarweg 3, zoals dat in de conceptovereenkomst is afgesloten. Bij de overwegingen wordt onder andere genoemd dat de koopacte in strijd is met verschillende bepalingen van de Landsverordening domaniale gronden.

De Staten vergaderden gisteren met de verantwoordelijke minister Zita Jesus-Leito (PAR) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) over de verkoop en koop van de panden. In haar inleiding kondigde de minister aan dat de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) onderzoek zal doen naar de gevolgde procedure.

Op 28 september 2015 is een koopovereenkomst opgesteld voor de verkoop van de panden aan de Badhuisweg en de Wagenaarweg. De kopers waren ervan op de hoogte dat de Staten nog akkoord moesten gaan met de verkoop. Ook zijn er afspraken gemaakt over de overdrachtsperiode, de termijn hiervoor van drie maanden is tot vijf keer toe verlengd. De koopovereenkomst is in juni van dit jaar door huidige Gevolmachtigde minister Anthony Begina (PAR) ontbonden.

De kopers zijn hierop een rechtszaak tegen het Land Curaçao begonnen. Het Land heeft een boete opgelegd gekregen van ruim 8.000 euro per dag voor iedere dag dat de overeenkomst niet wordt nagekomen. In augustus van dit jaar is er in afwachting van de goedkeuring van de Staten een moratorium ingesteld om de boete even stop te zetten. Dat moratorium is gisteren, op 26 september, verstreken.

De bewindsvrouw schetste in de Staten dat de panden voor 1,2 miljoen euro minder dan de taxatiewaarde zijn verkocht. De Staten heeft in deze kwestie twee opties, zo heeft de minister uitgelegd. Als de Staten niet akkoord gaan met de verkoop dan komt er een rechtszaak, in het geval dat de regering dat verliest zit het land met een miljoenenschade. Als de regering de rechtszaak wint dan heeft het land automatisch geen schade.

Onderzoek naar verkoop Curaçaohuis

De Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) moet onderzoek doen naar de procedure voor de verkoop van de panden aan de Badhuisweg 173/173-A – voorheen het Curaçaohuis – en de Wagenaarweg 3; de ambtswoning van de Gevolmachtigde minister. Dat heeft een meerderheid van 16 gisteren via een motie in de Staten bepaald.

De regering moet vervolgens – zo meldt de motie – aan de hand van de onderzoeksresultaten van de ARC, juridisch advies inwinnen om alle personen aansprakelijk te stellen die zich schuldig hebben gemaakt aan frauduleuze handelingen en/of malversatie. De verkoop van de panden is destijds door de toenmalige Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels (PS) in gang gezet met instemming van premier Ivar Asjes en later premier Ben Whiteman (beiden ook van PS).

De Gevolmachtigde minister is een ambtenaar die direct onder de verantwoordelijkheid van de minister- president valt. Verschillende Statenleden hebben vraagtekens geplaatst bij de manier waarop de premiers Asjes en Whiteman en Marvelyne Wiels de verkoop van de panden hebben aangepakt, aldus de overwegingen bij de motie. Uit documenten blijkt dat de procedure om de panden te verkopen niet conform de wettelijke vereisten is gegaan.

Onder Wiels was er bij het beheer van het Curaçaohuis geen sprake van good governance, aldus de overweging waarbij verwezen wordt naar een rapport van de Stichting Overheidsaccountantsbureau. De Rekenkamer moet ook onderzoek doen naar de doelmatigheid en rechtmatigheid van de koop van de panden en de koop van het pand aan de Prinsegracht, en de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn aansprakelijk stellen voor alle financiële repercussies, aldus een andere motie die met 18 stemmen voor is aangenomen.

Bron: Antilliaans Dagblad

6 reacties

 1. Alweer zijn we genaaid door een figuur die van leugens aan elkaar hing, daarbij gesteund door degenen die alleen maar op het pluche wilden blijven zitten. Iets voor je land over hebben is een volkomen illusie bij deze figuren. Vriendjes bevoordelen en zakken vullen en na mij de zondvloed. Het zou een tekst moeten zijn die hier in het volkslied staat. De verliezen worden wel weer door de burgers opgehoest, want ook hier gaat niemand wat aan doen, daar is men hier te laf voor.

 2. Het viswijf van den haag, zal en moet gestraft worden zij kan hier niet mee weg komen, zoals ik al eerder heb gezegt dit gezwel heeft miljoenen gestolen van de mondy kinderen die nu nog naar school gaan met honger in de buik 30 jaar krijgt ze min 10 jaar is 20 jaar zitten naast Gerrit de Raaf die moet ook nog een tijd zitten, komt ook voor hem meer aan ?????

 3. Het ordinaire viswijf Fraudelyne Wiels heeft er een grote puinhoop van gemaakt en flink haar zakken gevuld.

  En de partij van de lelijke walrus Cordoba en varkenshoofd Ivar Asjes vonden het allemaal goed, Asjes had het te druk met het regelen van een baantje voor zijn vrouw Taco Tara bij de Centrale Bank.

  Maar ook andere partijen, PAIS van de bange juffrouw Alexandra Rosaria voorop, deden niets. Al had Alexandra het excuus dat hij erg druk was met zijn vrouw Elvira uit het bed van VDC hoofd Michel Romer te houden.

 4. Kijken of er een aanklacht ingediend kan worden, oppakken wegens fraude, veroordelen en in de cel met zo’n cretin.
  Daarbij ook onderzoek naar verantwoordelijken die haar al die jaren maar hebben laten aanrommelen.
  Er zijn nota bene plenty signalen geweest die allemaal zijn genegeerd.
  Ook hier is de rol van de MFK ronduit dubious te noemen.

 5. Dit geeft wederom aan dat Good Corporate Government in de praktijk niet werkt. Net zoals het benoemen van directeurtjes en top ambtenaren of het goedkeuren van projecten. Het is een rookwolk. Asjes, Wiels, Whiteman, maar ook de laffe Rosaria, zouden vervolgd moeten worden. PAR moet niet vergeten dat ook zij met Wiels als gevolmachtige minister voor een korte periode hebben meegeregeerd. Politiek opportuum?

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties