AD | UTS illegaal bij sms-loterijenverkoop

sms2win-3

UTS illegaal bij sms-loterijenverkoop

Willemstad – Bij de ‘sms-loterij’ is sprake van overtredingen in de zin van de Loterij Verordening 1909, gepleegd door alle betrokkenen, waaronder ook de directie van het lokale telefoniebedrijf UTS, bij de verkoop van de sms-loten met gebruikmaking van de trekking van de Wega di Number Kòrsou (WNK).

Dit is de conclusie uit een memorandum dat opgesteld is door de Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK), in februari 2011.

Dit memorandum ondersteunt de stellingname van Statenlid Helmin Wiels (PS) die hier vorige week een brief over schreef naar het Openbaar Ministerie (OM) met daarin het verzoek een onderzoek te doen bij UTS.

In het memorandum staat dat uit correspondentie tussen Robbie dos Santos van Robbie’s Lottery en de directie van FWNK (toen nog Cesar Prince, red.) overduidelijk blijkt dat ‘UTS middels haar lokale netwerk een heel belangrijke rol speelt in de verwerking én totstandkoming van de verkoop én aanbieding van de sms-loterij voor loten in de WNK’.

Het gaat hier specifiek om een sms-loterij die loopt via Sint Maarten. In het memorandum staat:

,,Terzake is er door de directie van FWNK een bespreking gevoerd met de directie van UTS mede voor het krijgen van wat achtergrondinformatie van de sms-loterij-verkoop van loten in de WNK. Uit het gesprek is duidelijk geworden dat de sms-lotenverkoop in de afgelopen periode een grote toename heeft laten zien. De directie van UTS heeft desgevraagd geïnformeerd dat de top wordt bereikt in het tijdslot van 8.00-9.00 ’s avonds, juist in het tijdslot nadat de kantoren van de vergunninghouders van WNK zijn gesloten, conform vergunningsvoorschriften. (Dit leidt onder andere tot oneerlijke concurrentie met kantoren die volgens voorschrift eerder moeten sluiten, red.). Het lokale telefoonnetwerk van UTS dreigt daardoor zelfs soms vast te lopen. Dit is een heel duidelijke indicatie van de omvang van de sms-verkoop van loten van de WNK.”

Uit een onderzoek van de directie van FWNK is gebleken dat het procesverloop waarlangs het technisch communicatietraject van de sms-loterij plaatsvindt zich afspeelt en afgewerkt wordt binnen het netwerk van UTS op Curaçao en niet op Sint Maarten. ,,Dit dient technisch geverifieerd te worden”, zo wordt er in het memorandum aan toegevoegd.

De rol van Robbie’s

De discussie rond de sms-loterij is aangezwengeld mede door de eerste vergunninghouder hiervoor, Robertico dos Santo. Handelend onder de naam ‘Robbie’s Lottery’ kreeg hij op 19 juli 1999 van de eilandelijke overheid de vergunning om middels de zogenoemde ‘phone-lottery’, nummers van de WNK te verkopen.

Aan deze vergunning is een aantal zeer specifieke voorwaarden verbonden met name dat de vergunninghouder verplicht is verzamelstaten te verstrekken aan de FWNK met betrekking tot de dagverkoop.

Dos Santos is volgens een rapportage van Soab in september 2008 begonnen met de sms-lotenverkoop. In het memorandum staat hierover:

,,De lokale promotie-campagne gepresenteerd door dan wel namens deze vergunninghouder WNK (Dos Santos, red.) van deze wijze van verkoop van de nummers van WNK is in de loop der jaren sterk toegenomen en de laatste tijd kan gesproken worden van een zeer agressieve professionele marketing aanpak terzake.

De genoemde Vergunninghouder WNK is herhaald schriftelijk aangedrongen van de zijde van de directie van FWNK om zich te houden aan de specifieke vergunningsvoorwaarden terzake. De Vergunninghouder WNK heeft zich tot nog toe daaraan niet gehouden.

Er worden door deze Vergunninghouder WNK dagelijks geen computeruitdraaien van de sms-lotenverkopen ingeleverd, er vinden geen afdrachten plaats van vergunningsrechten WNK en Extra Loterij en hoogstwaarschijnlijk zal er terzake ook geen omzetbelasting worden afgedragen.”

Maar zo blijkt even later in het memorandum:

,,Volgens zijn verklaring (van Dos Santos, red.) geschiedt de gehele lokaal gepresenteerde en verkochte sms-loterij van de WNK-nummers door een organisator op Sint Maarten. De lokale operatie van Robbie’s Lottery zou slechts terzake bepaalde diensten verlenen aan deze or-ganisator.”

sms2win

UTS illegaal bij sms-loterijenverkoop

Uit een schrijven van toenmalig FWNKdirecteur Prince aan Dos Santos en zijn adviseur Angel Gomez Osorio van Loyens & Loeff, in augustus 2010, waarin hij verslag doet van een gesprek dat hij met beide heren had, blijkt dat zij verklaard hebben dat Robbie’s Lottery geen gebruik maakt van de vergunning van 19 juli 1999, dat deze vergunning niet operationeel in gebruik is door derden en dat als gevolg hiervan door Robbie’s Lottery geen vergunningsrecht verschuldigd is op Curaçao.

,,Uit de nader gegeven toelichting hebben wij moeten concluderen dat u, handelend onder de naam Robbie’s Lottery op Curaçao op geen enkele wijze verantwoordelijkheid hebt met de organisatie en/of verkoop van de zgn. sms-phonelottery die op Curaçao middels de UTS prepaid en/of postpaid telefoonkaarten wordt aangeboden. Dit gebeurt door het bedrijf Smartplay nv op Sint Maarten.

Desgevraagd hebt u geen antwoord gegeven op de specifieke vraag aangaande uw betrokkenheid als aandeelhouder direct of indirect bij de vennootschap Smartplay nv”, zo doet Prince verslag in zijn brief.

Zowel de Directie Financiën, met een kopie conform aan de minister van Economische Ontwikkeling Soab heeft bij de directie van FWNK aangedrongen op het nemen van maatregelen.

Maar, zo staat in het memorandum: ,,Conform de bestaande wet- en regelgeving is de directie van FWNK in principe niet belast met het toezicht op de naleving van het een en ander. De primaire verantwoordelijkheid berust bij de minister van Justitie ondersteund door de ambtenaren van Korps Politie, van Servisio di Kòntrol i Seguridat (SKS) en van het Openbaar Ministerie (OM). In dit specifieke geval van het mogelijk niet afdragen van andere belastingen is ook de Belastingdienst, vallende onder de minister van Financiën, belast met de controle van een en ander.”

De directeur van FWNK heeft in dezen wel een signalerende taak en daarom is er in november 2010 – dus nog voor het verschijnen van het memorandum – een brief aan de toenmalige minister van Justitie, Elmer Wilsoe (PS), geschreven waarin geklaagd wordt over de illegale verkoop van loterijen van de WNK, en verzocht wordt hier meer controle op te laten uitoefenen.

In januari 2011 wordt een brief verstuurd aan Wilsoe over een ander memorandum: ‘Memorandum Aanpak bestrijding illegale nummerverkoop’.

Bron: Antilliaans Dagblad – UTS illegaal bij sms-lotenverkoop

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *