26 C
Willemstad
• woensdag 6 juli 2022

Laatste reacties

- Advertentie -

AD | Twijfels over e-zones: ‘BRNC goed voor vestigingsklimaat’

BRNC-regeling benadrukt dat Curaçao bereid en in staat is aan te sluiten bij internationale fiscale maatstaven

Willemstad – De Belastingregeling Nederland- Curaçao (BRNC), waar beide landen aan werken, ‘draagt bij aan het vestigingsklimaat van Curaçao door modernisering van de regels en een hiermee gepaard gaande verbetering van de rechtszekerheid’. Aldus de Nederlandse staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën, belast met Fiscale Zaken.

Dit schrijft de bewindsman in een nota mede na vragen en opmerkingen van fracties in de Tweede Kamer van Nederland en in de Staten van Curaçao. Naar aanleiding van de vragen van de leden van de PvdA en de SP over het vestigingsklimaat van Curaçao en van de leden van oppositiepartij MFK op Curaçao over de te verwachten economische activiteiten mede in verband met de BRNC merkt Wiebes het volgende op:

- Advertentie -

,,Curaçao is onder andere vanwege de rechtszekerheid die voortvloeit uit een stabiel fiscaal klimaat een aantrekkelijk vestigingsland. Andere factoren zoals de geografische ligging (bijvoorbeeld voor bedrijven die actief zijn op de Latijns- Amerikaanse markt) en de ontwikkelde dienstverleningssector van Curaçao zijn eveneens van groot belang.”

Maar de staatssecretaris in Den Haag wijst dus ook op het belang van de modernisering van de (belasting)wetten en regels. De BRNC vervangt, als het zover is, de BRK (Belastingregeling van het Koninkrijk), die de afgelopen decennia regelmatig is geactualiseerd maar dateert van 1964.

,,Voor het vestigingsklimaat op Curaçao is belangrijk dat door de regeling wordt benadrukt dat Curaçao bereid en in staat is aan te sluiten bij de internationale fiscale maatstaven”, meldt de nota die gisteren is verstuurd.

Doordat de BRNC is gebaseerd op het Oeso-modelverdrag is volgens Wiebes ook een betere aansluiting gewaarborgd bij het op het modelverdrag gegeven commentaar en daarmee bij de internationaal geaccepteerde en gestandaardiseerde uitleg van de bepalingen. De huidige BRK, die als multilaterale regeling voor alle landen vrijwel gelijkelijk geldt, wordt vervangen door een stelsel van bilaterale regelingen tussen de verschillende landen, waaronder de BRNC. Een bilaterale regeling is – schrijft de Nederlandse staatssecretaris – ‘een flexibeler instrument’ mocht een aanpassing gewenst zijn, bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen in belastingwetgeving of veranderingen in inzichten van de twee betrokken landen.

Alle landen van het Koninkrijk hebben de voorkeur uitgesproken voor de totstandkoming van bilaterale regelingen ter vermijding van dubbele belasting in plaats van een multilaterale regeling zoals de huidige BRK.

,,Hiermee beogen de landen verschillende accenten te kunnen leggen in bilaterale regelingen die rekening houden met het fiscale stelsel en fiscale beleid van het desbetreffende land in plaats van uniforme regels in een multilateraal instrument.”

Dat neemt niet weg dat de landen bij onderhandelingen de regelingen van andere landen van het Koninkrijk in ogenschouw nemen. Met Curaçao is Nederland het verst. Op 9 juli 2014 heeft Nederland met Sint Maarten overeenstemming bereikt over de tekst van een bilaterale belastingregeling en ook met Aruba bereidt Nederland een bilaterale belastingregeling voor.

,,De totstandkoming van bilaterale regelingen tussen de Caribische landen van het Koninkrijk onderling is, gelet op de fiscale autonomie, een aangelegenheid van deze landen zelve”, aldus Wiebes.

Wat Curaçao betreft kan worden bevestigd dat ook Curaçao de intentie heeft met de andere Caribische landen bilaterale regelingen tot stand te brengen. Voor zover en zolang deze bilaterale regelingen niet tot stand zijn gekomen, zo wordt de vraag van de leden van de fracties van het CDA en de PAIS beantwoord, blijven de bepalingen van de BRK in die situaties van toepassing.

De BRNC zou – als alles meezit – voor het eerst met ingang van 1 januari 2016 van toepassing kunnen worden, zoals ook de leden van de fractie van de PAIS hebben opgemerkt.

Twijfels over e-zones

De leden van de fractie van de SP hebben in verband met de BRNC vragen gesteld op welke wijze rekening is gehouden met de kenmerken van het fiscale stelsel van Curaçao en met het bestaan van economische zones op Curaçao. Staatssecretaris Wiebes antwoordt, lijkt het, met enigszins een omweg: volgens lid 2 van artikel 1 van de BRNC komen enkele in het land van vestiging van de (winst)belasting vrijgestelde lichamen niet in aanmerking voor in de BRNC opgenomen voordelen; het gaat er dan vooral om dat geen aanspraak kan worden gemaakt op de beperkingen van het heffingsrecht van het bronland.

Naast de Nederlandse vrijgestelde beleggingsinstelling, zijn een tweetal Curaçaose entiteiten uitgesloten, te weten de Curaçaose stichting particulier fonds (SPF) en de Curaçaose trust die van winstbelasting zijn vrijgesteld. De bewindsman gaat dan in op de e-zones:

,,Over de economische zones op Curaçao merk ik op dat zowel de EU-gedragscodegroep als de Oeso zich bezighoudt met het tegengaan van schadelijke belastingconcurrentie als gevolg van preferentiële regimes. Het Forum on Harmful Tax Practices (FHTP) van de Oeso houdt zich hier binnen actiepunt 5 van het BEPS-project (Base Erosion and Profit Shifting Project, red.) mee bezig.

Het Forum ontwikkelt ook een strategie met betrekking tot niet- Oeso-landen met als doel een gelijk speelveld te creëren door te voorkomen dat schadelijke belastingconcurrentie verschuift naar niet-Oeso-landen. De gedragscode van de EUgedragscodegroep wordt ook toegepast op belastingregimes van afhankelijke of geassocieerde gebieden van EU-lidstaten. Op ingeven van een werkgroep van de EU-gedragscodegroep (Primarolo) is zo in 2000 het Antilliaanse offshoreregime afgeschaft.

Nederland en Curaçao volgen de ontwikkelingen binnen deze Fora nauwlettend en als door de Oeso of de EU-gedragscodegroep wordt vastgesteld dat preferentiële regimes tot schadelijke belastingconcurrentie leiden, dan zal worden bezien van welke voordelen van de BRNC personen die van de bewuste regimes gebruikmaken moeten worden uitgesloten.”

De mogelijkheid is opgenomen ‘in onderling overleg te beslissen dat personen die van een bijzondere regeling gebruikmaken in een van de landen, worden uitgesloten van deze voordelen’.

Bron: Antilliaans Dagblad

- Advertentie -

Artikel delen

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Democracy now! | Wednesday, July 5, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

ParadiseFM | Experts leggen wet over topinkomens in Staten uit

Morgen zijn verschillende directeuren van overheidsentiteiten in de Staten. Ze komen uitleg geven over de wet die topinkomens binnen overheidsbedrijven aan banden legt. Deze technische briefing is...

Democracy now! | Monday, July 4, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 4 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Opinie | De VN, zelf bestuur en zelf beschikking

Door Lucita Moenir Alam, Arjen van Rijn en Kees Flinterman Op 15 december 1955 heeft de Tiende Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in Resolutie 945(X) de Nederlandse...

ParadiseFM | Campagne voor een nieuw nationaal wapen Curaçao

Curaçao moet een nieuw nationaal embleem hebben. Cultuurminister Van Heydoorn heeft daarom een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Iedereen kan aan de wedstrijd meedoen. Vandaag wordt het startschot gegeven voor...
- Advertentie -
- Advertentie -