AD | Sms-loterij big business

Braam namens Robbie Dos Santos: ,,In 2016 heeft UTS/Radcomm ruim 2.724.198,59 gulden verdiend aan de sms-loterij en tussen januari tot en met juli 2017 ruim 1.438.757,34 gulden. Hier komt ook nog bij de verkoop van de telefoonkaarten.”

Willemstad – Dat er veel geld komt kijken bij de sms-loterij was al eerder gebleken. Tijdens de inhoudelijke behandeling van het kort geding dat Robbie dos Santos met zijn op Sint Maarten gevestigde Smartplay nv tegen United Telecommunication Services nv (UTS) en zijn dochteronderneming Radcomm Corporation nv heeft aangespannen, bleek gisteren nog maar eens hoeveel.

Hoewel onduidelijk blijft wat Dos Santos zelf op jaarbasis verdient met zijn sms-loterij, blijkt uit de pleitnota van raadsman Bertie Braam, die de loterijbaas vertegenwoordigt, dat UTS/Radcomm in 2016 in totaal 3,2 miljoen gulden heeft verdiend aan de sms-loterij.

Deze krant meldde gisteren dat Smartplay nv een kort geding heeft aangespannen tegen UTS omdat laatstgenoemde na negen jaar heeft besloten de samenwerkingsovereenkomst met Smartplay te beëindigen en de door Smartplay aangeboden sms-loterij niet langer via het UTS-net aan te bieden. Op 18 augustus 2016 ontving Smartplay een brief van UTS met de mededeling dat het telecommunicatiebedrijf de overeenkomst met Smartplay niet zou verlengen. Reden hiervoor was voor UTS het negatieve nieuwsbeeld dat werd gevormd omtrent UTS en zijn dochtervennootschappen, zo meldt Braam. UTS bleef wel bereid om met Smartplay in dialoog te gaan om de sms-diensten te kunnen blijven aanbieden.

,,UTS was hiertoe zonder meer gedwongen, daar een duurovereenkomst niet zomaar kan worden opgezegd, en zeker niet op grond van een niet valide dan wel drogreden”, zo stelt de raadsman van Dos Santos. De raadsman van Dos Santos bracht gisteren naar voren dat hij het vreemd vindt dat UTS de relatie met Smartplay wenst te beëindigen ‘nu UTS/Radcomm miljoenen verdient met de smsloterij’.

,,In 2016 heeft UTS/Radcomm ruim 2.724.198,59 gulden verdiend aan de sms-loterij en tussen januari tot en met juli 2017 ruim 1.438.757,34 gulden”, aldus Braam. ,,Hier komt ook nog bij de verkoop van de telefoonkaarten (om aan de loterij mee te kunnen doen, dient de inbeller over een Chippie-telefoonkaart te beschikken).

In het jaar 2016 is voor ruim 15 miljoen gulden aan Chippie-telefoonkaarten verkocht om aan de sms-loterij te kunnen deelnemen. Indien hiervan 10 procent als winst voor UTS is aan te merken, komt er wat betreft 2016 nog 1,5 miljoen gulden bij. In totaal heeft UTS/Radcomm in 2016 aan de sms-loterij 3,2 miljoen gulden verdiend.”

Dispuut over vergunning

Op 23 mei 2017 bericht UTS Smartplay bereid te zijn om met Smartplay een nieuwe smsovereenkomst aan te gaan indien wordt voldaan aan een drietal voorwaarden. Zoals deze krant gisteren al meldde, gaat het hierbij om een eigen ‘billing platform’ voor Smartplay, een eigen inbelnummer en een vergunning voor het aanbieden van kansspelen op de verschillende verzorgingsgebieden.

Op dit laatste punt lopen de meningen van de partijen uiteen. Jeroen de Baar, raadsman van UTS, legt uit dat Smartplay stelt over een vergunning voor loterij met daarbij inbegrepen een vergunning voor de sms-loterij te beschikken.

,,Radcom is echter van mening dat Smartplay dient te beschikken over een vergunning die expliciet voor de sms-loterij is geregeld”, aldus de advocaat. Braam meent echter: ,,Met de op grond van de Loterijverordening 1909 aan haar verleende vergunning, is Smartplay ook bevoegd/gerechtigd om sms-loterijen te koop aan te bieden. Smartplay heeft hiervoor geen aparte vergunning nodig. Immers, de vergunning voor het ‘aanleggen en houden van een nummerloterij’ zoals bedoeld in artikel 3 bis van de Loterijverordening 1909 is niet beperkt tot de verkoop ‘over de toonbank’ of de verkoop ‘deur aan deur’.”

Braam stelt verschillende keren aan De Baar te hebben gevraagd op grond van welke wet- of regelgeving Smartplay een aparte vergunning nodig heeft voor het aanbieden/ de verkoop van smsloterijen, maar hier geen antwoord op te hebben gekregen.

Ook de Gaming Control Board, waar Smartplay zich toe heeft gewend, kon niet aangeven op grond van welke specifieke wetof regelgeving, anders dan de Loterijverordening, Smartplay een vergunning zou moeten aanvragen/hebben voor het aanbieden van sms-loterij, aldus de raadsman van Dos Santos.

,,Dat is omdat er geen aparte wet- of regelgeving is.” De rechter doet op 13 september uitspraak in deze zaak.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *