AD | Schotte moet zetel afstaan

MFK leider verliest Statenzetel definitief | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Het beroep dat Gerrit Schotte (MFK) na zijn definitieve veroordeling voor ambtelijke corruptie had aangetekend tegen de vervallenverklaring van zijn Statenlidmaatschap, is gisteren door het Hof ongegrond verklaard. Dit betekent dat Schotte zijn zetel in de Staten nu echt moet afstaan aan een opvolger.

Het belangrijkste argument dat de verdediging van Schotte aanvoerde, was dat de wet waarin de vervallenverklaring van het Statenlidmaatschap is opgenomen, na het verkrijgen van de autonome status door Curaçao op 10 oktober 2010 nooit in werking is getreden en er dus geen grondslag is voor het beëindigen van zijn lidmaatschap in de Staten. Dit argument wordt door het Hof van tafel geveegd.
Het Hof overweegt dat artikel 60b bij de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen in het Statuut is opgenomen en in werking is getreden op 16 september 2010. ,,Op grond van het eerste lid van dat artikel verkrijgen de door de Eilandsraden van Curaçao en Sint Maarten bij eilandsverordening vastgestelde ontwerp-landsverordeningen van Curaçao, onderscheidenlijk Sint Maarten, op het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen I en II van voornoemde Rijkswet de staat van landsverordeningen van het land Curaçao, onderscheidenlijk Sint Maarten. De artikelen I en II zijn voor Curaçao in werking getreden op 10 oktober 2010, om 00.00 uur”, aldus het Hof.
In de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 60b van het Statuut is te lezen dat het eerste lid van dit artikel erin voorziet dat door de Eilandsraad vastgestelde ontwerplandsverordeningen na de opheffing van de Nederlandse Antillen dan als landsverordeningen van Curaçao, respectievelijk Sint Maarten zullen gelden. Een vergelijkbare bepaling is in het tweede lid opgenomen met betrekking tot ontwerp-landsbesluiten en ontwerplandsbesluiten, houdende algemene maatregelen, aldus de totstandkomingsgeschiedenis. Daaruit blijkt tevens dat de rijkswetgever met artikel 60b, eerste lid van het Statuut heeft willen verzekeren dat de door de Eilandsraad van Curaçao vastgestelde ontwerp-landsverordeningen op 10 oktober 2010 onmiddellijk zouden gelden als landsverordeningen van het land Curaçao. ,,De conclusie is dat de Landsverordening vervallenverklaring lidmaatschap Staten op grond van artikel 60b, eerste lid, van het Statuut, op 10 oktober 2010 om 00.00 uur in werking is getreden en op die datum is gaan gelden voor het land Curaçao”, aldus het Hof, dat er nog aan toevoegt: ,,Het betoog faalt.”

Bron: Antilliaans Dagblad

2 Reacties op “AD | Schotte moet zetel afstaan

  1. @Abraham eens met je, maar toch vind ik Vught de ge-eigende plek voor deze gekke Gerrit.

  2. Abraham Mossel

    Het is toch echt van de zotte dat zo’n pathologische beroeps leugenaar elke keer weer de uitspraak op papier van de rechter op dit moment uitgeholde anus afveegt. Hoelang krijgt hij nog de kans om steeds maar weer het land Curacrim te destabiliseren en volop te terroriseren, hij word steeds gekker in die cel en kan niet zonder de baas te spelen in de staten, daar kan hij totaal niet tegen, deze LOSER moet 24 uur per dag in de belangstelling staan, nou dat zal hem in de SDKK wel lukken met al die ongeschoolde losers. Zo snel als mogelijk is naar SXM overplaatsen, of naar één inrichting cq gekkenhuis in Bonaire. niks nada naar NL veel te goed voor deze oproer kraaier cq profiteur 1e klas.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *