28 C
Willemstad
• zondag 24 oktober 2021 04:50

Laatste reacties

- Advertentie -

AD | Rutte juicht deelname Curaçao toe

Aruba en Sint Maarten willen geen medegelding multilateraal verdrag belastingen

Den Haag/Willemstad – Het Nederlandse kabinet-Rutte III ‘juicht toe’ dat Curaçao deelneemt aan het verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving, en zich gecommitteerd heeft aan de minimumstandaarden uit het Beps-project.

Beps staat voor Base Erosion and Profit Shifting. In tegenstelling tot Curaçao wensen Aruba en Sint Maarten geen medegelding van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen multilateraal verdrag. De leden van de fracties van de VVD en D66 vragen waarom Aruba en Sint Maarten niet meedoen en de VVD wil weten wat de gevolgen hiervan zijn.

De Nederlandse staatssecretaris van Financiën, Menno Snel (D66), antwoordt mede namens minister Stef Blok (VVD) van Buitenlandse Zaken dat het de regeringen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten ‘vrijstaat’ om medegelding te wensen bij het verdrag, omdat deze landen autonomie hebben op het gebied van belastingen.

- Advertentie -

,,Curaçao heeft zich binnen het Inclusive Framework gecommitteerd aan de uitkomsten van het Beps-project. Dit geldt ook voor de uitkomsten op het gebied van belastingverdragen. Curaçao wenst medegelding en heeft daarmee de voorkeur uitgesproken om de minimumstandaarden via het verdrag in zijn belastingverdragen op te nemen in plaats van via bilaterale onderhandelingen.” Aldus Snel.

Aruba heeft aangegeven geen medegelding te wensen, volgens de staatssecretaris ‘omdat er geen belastingverdragen ten behoeve van Aruba zijn gesloten’. Sint Maarten heeft aangegeven geen medegelding te wensen. Voor Sint Maarten geldt slechts één belastingverdrag, namelijk met Noorwegen.

,,Het ontbreken van medegelding door Aruba en Sint Maarten zal naar verwachting geen negatieve gevolgen hebben voor de mogelijkheden om belasting te ontduiken of te ontwijken via het Koninkrijk”, schrijft de bewindsman.

Het voorkomen van dubbele belasting binnen het Koninkrijk wordt voor Nederland geregeld in de Belastingregeling voor het Koninkrijk (voor de relatie met Aruba), de Belastingregeling Nederland Curaçao en de Belastingregeling Nederland Sint Maarten.

- Advertisement -

,,Dit betreffen rijkswetten en daarom is het verdrag niet de aangewezen juridische route om de voorstellen uit het Beps-project hierin te laten doorwerken,” stelt Snel in reactie op vragen van de CDA-fractie.

,,Deze belastingregelingen bevatten overigens al antimisbruikbepalingen. Het kabinet zet zich echter in om ook deze rijkswetten aan te passen aan de meest moderne antimisbruikbepalingen die zijn ontwikkeld in het Beps-project.”

Over de definities van ‘grondslaguitholling’ en ‘winstverschuiving’ zegt de staatssecretaris dat deze termen niet nader zijn gedefinieerd, maar de essentie van het project is dat het zich richt tegen kunstmatige verschuiving van belastinggrondslag, waardoor het verband tussen functies en opbrengsten verdwijnt en winsten op een andere plaats worden aangegeven dan waar waarde wordt gecreëerd.

Strijd tegen belastingontwijking

Wat betreft de minimumstandaarden is vastgesteld dat deze maatregelen minimaal nodig zijn om winstverschuiving of grondslaguitholling te voorkomen. Met de minimumstandaarden kan een dergelijke winstverschuiving en grondslaguitholling op een effectieve manier worden voorkomen. Binnen het Beps-project zijn echter ook maatregelen ontwikkeld die kunnen helpen bij de bestrijding van specifieke vormen van belastingontwijking.

Het CDA heeft gevraagd waarom Curaçao slechts voor de minimumstandaarden heeft gekozen en niet vooruitstrevender is in de strijd tegen belastingontwijking. Verder vragen de CDA-leden of het Nederlandse kabinet bereid is om zo veel mogelijk als Koninkrijk naar buiten te treden als het gaat om het bestrijden van belastingontwijking. Ook vragen deze leden of de terughoudende opstelling van Curaçao gevolgen heeft voor de belastingconstructies tussen Nederland en Curaçao.

Daarnaast vragen de leden van de fractie van GroenLinks of de mate waarin belasting wordt ontweken, wordt beïnvloed door de beperkte keuzes van Curaçao. De leden van de fractie van de SP vragen wat de positie van het kabinet in Den Haag is over de terughoudende opstelling van Curaçao en of er mogelijkheden zijn om een betere opstelling te effectueren.

Snel: ,,Voor de positie van Curaçao onder het verdrag is het belangrijk om op te merken dat Curaçao net als Aruba en Sint Maarten als autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden ook autonomie heeft gekregen op het gebied van belastingen. Dat geldt ook voor het (verder) ontwikkelen en uitvoeren van beleid op het gebied van belastingverdragen en dus ook voor dit verdrag.”

Hoewel het Koninkrijk der Nederlanden partij wordt bij het verdrag, kunnen de vier landen van het Koninkrijk, Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland, zelfstandig de keuze maken of zij al dan niet deelnemen aan het verdrag. ,,Dit geldt ook voor de keuzes die onder het verdrag kunnen worden gemaakt. Elk land heeft zijn eigen afwegingen gemaakt. Nederland heeft geen invloed op de positie van de andere landen van het Koninkrijk.”

Curaçao heeft aangegeven momenteel voor de minimumstandaarden te kiezen vanwege de beperkte capaciteit. ,,Het aangaan van meer verplichtingen acht Curaçao daarom niet opportuun”, stelt de staatssecretaris. ,,De minimumstandaarden vormen de belangrijkste maatregelen om verdragsmisbruik op effectieve wijze aan te pakken.” Het kabinet-Rutte III merkt nog op dat Curaçao kan kiezen om de doorwerking van bepalingen onder het verdrag in de toekomst uit te breiden.

Aruba

De leden van de CDA-fractie vragen naar het voornemen van Aruba om in de toekomst verdragen af te sluiten, en zo ja, wat de positie zal worden ten aanzien van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving.

,,Aruba heeft geen belang bij het deelnemen aan het verdrag”, antwoordt staatssecretaris Snel ,,omdat Aruba geen belastingverdragen heeft afgesloten.”

Mocht Aruba in de toekomst overgaan tot het sluiten van belastingverdragen, dan vallen deze belastingverdragen niet automatisch onder de reikwijdte van het verdrag. Als Aruba gaat onderhandelen over een belastingverdrag, dan is het verdrag op zichzelf niet nodig om de maatregelen uit het verdrag van toepassing te laten zijn.

,,Deze bepalingen kunnen dan direct in een belastingverdrag worden opgenomen als de verdragspartner daarmee instemt.”

Het is mogelijk dat Aruba het verdrag van toepassing wil laten zijn op toekomstige belastingverdragen en dus medegelding zal wensen. In dat geval zal die uitbreiding eerst aan het parlement ter goedkeuring worden voorgelegd. In reactie op een vraag van de leden van de fractie van het CDA merkt Snel op dat het verdrag alléén gevolgen heeft voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius, voor zover een gedekt belastingverdrag werking zou hebben op het Caribisch deel van Nederland.

Bron: Antilliaans Dagblad

- Advertisement -

Artikel delen

4 reacties

  1. @Van Aller,
    Echter, in tegenstelling tot de houding van Ecuador trok Rusland haar resolutie over borstvoeding niet in en werd het vervolgens ook niet ge-vetood door de VS (Rusland kan in alles rekenen op ‘steun’ van de regering Trump).

  2. Enige Amerikaanse pijnlijke voorbeelden van de doorslaggevende invloed en de onderlinge verbondenheid van de multinationals en de huidige Amerikaanse politiek. Maartje Somers schreef daarover in het NRC van 9 juli 2018. ‘We weten allen dat borstvoeding, beter is dat flesvoeding. De WHO ondersteunde een Ecuadoraanse resolutie. De VS zette Ecuador extreem druk, want de VS hebben een belangrijke poedermelkindustrie. Ecuador trok de resolutie in. Later werd de resolutie door Rusland ingediend.’ “Het is niet de eerste keer dat diplomaten van de regering-Trump bedrijfsbelangen boven volksgezondheid stellen. Uit een andere WHO-resolutie werd na druk van de VS-tekst over de wenselijkheid van een suikertaks op dikmakende frisdranken geschrapt. En in de onderhandelingen voor handelsverdrag NAFTA tussen de VS, Canada, Mexico liggen de VS dwars als het gaat om waarschuwingen op de verpakking van ongezonde voeding.”

  3. Curaçao heeft weinig profijt gehad van de trustsector, die aldaar is uitgevonden door een Nederlandse notaris (Anton Smeets) in de jaren 50 van de vorige eeuw. Zo konden vooral rijke Amerikaanse bedrijven hun belastingbetaling voortdurend ontduiken. Vandaar dat president Trump recent veel Amerikaanse bedrijven liet terugkomen door belastingvoordelen te bieden aan spijtoptanten. Nederland was daar niet blij mee. Nederland is immers het grootste belastingparadijs ter wereld. De in Nederland genomen maatregelen, die met veel tamtam worden aangekondigd stellen niets voor. Belasting wordt nog steeds opzienbarend ontweken of ontdoken en Nederland zorgt voor het wegsluizen daarvan naar de diverse belastingparadijzen. Nederland is het land dat de meeste belastingverdragen heeft met andere landen (100). Het kabinet Rutte III steunt dat volmondig. De politiek verdedigt grotendeels de belangen van het grootkapitaal en de multinationals. Politieke macht is economische macht geworden. Zo zorgen politici voor hun vervolg carrière via de banencarrousel. Van (Rutte, Shell) – of naar het bedrijfsleven. Recent Nederlands voorbeeld: afschaffen van de dividendbelasting en verdere afbraak van de verzorgingsstaat. Onder meer daardoor wordt de afstand tussen arbeid en kapitaal steeds groten en de kloof tussen arm en rijk ook, zoals Piketty voorspelde in zijn dikke studie: kapitaal in de 21ste eeuw. Arbeid zal altijd ondergeschikt blijven aan kapitaal. Wel een uitstekende afleidingsmanoeuvre om nu de aandacht naar Curaçao te schuiven. Dat doet Nederland regelmatig. Naar ‘crimineel’ Curaçao wijzen, zodat je jezelf weer witwast in vuil water. Wij juichen Nederlandse afbraak van het belastingparadijs toe, maar dat is een illusie. Renée van Aller & John de Vries

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

RTL | Minister Hoekstra mikpunt bij oproep EP tot actie tegen brievenbusfirma’s

Chris Koenis Het Europees Parlement eist meer inspanning tegen brievenbusfirma's, witwassen en belastingparadijzen naar aanleiding van de onthullingen in de Pandora Papers. Bij een breed aangenomen resolutie kreeg...

Democracy now! | Friday, October 22, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 22 oktober 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Video: eerste smart bushalte bij Cas Coraweg

Op de Cas Coraweg is gisteren de allereerste smartbushalte op Curaçao geplaatst. De ‘slimme’ bushalte werd geplaatst tegenover het Radulphus College. Bij de halte staat een touchscreen, waar...

Nu.cw | Stichting Ambulans Deseo laat laatste wens in vervulling gaan

Fundashon Ambulans Deseo Korsou (FADK) is onlangs opgericht naar voorbeeld van de Nederlandse Stichting Ambulance Wens. Het doel van de stichting is om nog eenmaal een laatste...

PBC | EZ Air vanaf 3 december naar Medellín

Persbureau Curacao WILLEMSTAD- Na een periode van enkele maanden voorbereiding, is luchtvaartmaatschappij EZ Air op donderdag van start gegaan met de verkoop van vluchten naar Medellín in Colombia....
- Advertentie -