AD | Rechter laakt ‘kleinerend, vernederend en intimiderend’ optreden Gevmin Wiels

Ombudsman wint; Informanten overtuigd dat zij geen bescherming hoeven te verwachten van de minister van Algemene Zaken, die volgens hen de misslagen van Wiels om partijpolitieke redenen steeds weer afdekt | Met vonnis

curacaohuis-28-aug-2013

Rechter laakt ‘kleinerend, vernederend en intimiderend’ optreden door Gevolmachtigde Minister Marvelyne Wiels tegenover Curacaohuis personeel | Foto augustus  2013

Willemstad – Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels (PS), die in persoon een kort geding had aangespannen tegen de ombudsman, heeft de rechtszaak verloren. Op alle fronten.

Daarmee kan het definitief rapport van ombudsman Alba Martijn over de schijn van niet-integer handelen door Wiels spoedig naar de Staten, waarmee het openbaar wordt. Toch nog, vlak voor het aftreden van Martijn per eind juni.
Het gerecht verklaarde Wiels gistermiddag niet-ontvankelijk in haar vordering tegen de ombudsman en weigert de verder gevraagde voorzieningen.

,,Van onrechtmatig handelen door de ombudsman is geen sprake.”

De rechter ging verder (toch) in op delen van het rapport, althans de Nota van voorlopige bevindingen – omdat het eindrapport wel klaar is, maar formeel er nog niet is.

Mogelijk omdat de advocaat van Wiels – zij werd bijgestaan door de Nederlandse advocaat Arjen van Rijn, tevens hoogleraar staatsrecht aan de University of Curaçao (UoC), en raadsvrouw Salina Helder van Curaçao – naar het oordeel van de rechter ‘nogal luchthartig deed over represailles’, staat er in het vonnis onder andere dit over:

,,Als personen met een hoge functie binnen de organisatie ten overstaan van het overig personeel worden behandeld als in voorbeelden (zie verderop in het artikel), dan is dat kleinerend en vernederend. Als dat bovendien gebeurt door de hoogste baas van de organisatie, dan is dat intimiderend en zullen lager geplaatsten het verder wel uit hun hoofd laten om kritische geluiden te laten horen.”

De rechter verder:

,,Een ambtshalve onderzoek door de ombudsman vormt in zo’n geval een laatste toevlucht. Daarvan zou weinig terechtkomen als de ‘klokkenluiders’ vervolgens door degene van wie ze represailles verwachten aan een verhoor zouden kunnen worden onderworpen of anderszins worden aangesproken.”

Wiels, die in juni 2013 Gevolmachtigde minister werd in het kabinet van premier Asjes (PS) omdat hun beider namen zouden staan op een wensenbriefje die de in mei dat jaar vermoorde Helmin Wiels zou hebben achtergelaten, wilde per se de identiteit weten van de informanten van de ombudsman, dat zij de kans kreeg deze informanten te (doen) horen en verder – onder meer – dat de ombudsman wordt verboden een definitief oordeel uit te spreken.

Dit alles gaat met het vonnis van gisteren niet gebeuren. In een eerste reactie stelt advocaat Michael Bonapart van de ombudsman:

,,De verweren ter zake de rechtspositie bij de anonieme informanten zijn geheel nagevolgd. Dat is en blijft een belangrijk instrument voor het functioneren van de ombudsman; zonder dat wordt het werk van de ombudsman ernstig bemoeilijkt.

Daarnaast moet de informant ervan op aan kunnen dat de ombudsman de identiteit niet openbaart, anders zijn er geen klokkenluiders meer. Al met al dus goed voor onze rechtsstaat.”

‘Uitholling’ van functie en een ‘straf’

De voorbeelden van ‘kleinerend, vernederend en intimiderend’ gedrag waar de rechter in zijn vonnis op ingaat zijn afkomstig uit de Nota van voorlopige bevindingen en betreffen in het bijzonder de in het bijzijn van iedereen onthutsende wijze waarop Wiels met hooggeplaatste medewerkers in het Curaçaohuis pleegt om te gaan.

Zoals met plaatsvervangend Gevolmachtigde minister Candelaria, die hiervoor achttien jaar directeur was van het Curaçaohuis in Den Haag: bij haar aantreden werd hem duidelijk gemaakt dat hij dit en dat moest doen, dat hij zich niet met het personeel mocht bemoeien en dat hij zich eens per week diende te melden.

Bij haar afwezigheid was niet de plaatsvervangend Gevmin belast met de dagelijks leiding, maar de waarnemend directeur die ruggespraak met Wiels moest houden.

Ook moest Candelaria zich onthouden van instructies aan het personeel, mocht hij geen personeelsvergaderingen bijeenroepen en geen politieke uitlatingen in de media doen.

Maar het ging verder dan dat: de plaatsvervangend Gevolmachtige minister moest van Wiels zijn Volkswagen Passat inruilen voor een veel kleinere Seat Mini ‘waar hij gezien zijn postuur nauwelijks in kan’. Deze Seat Mini is als enige dienstauto uitgerust met track & traceapparatuur, waarmee continu locatie en ritten kunnen worden gevolgd.

Hetzelfde geldt voor de manier waarop functionaris Burke, jarenlang hoofd van de afdeling Beheer (met daaronder de secties Werving & Selectie, Financiën, Registratuur en Archief, Receptie, Bode en Chauffeur), die na de komst van Wiels te horen kreeg dat hij niet langer belast is met financiën en zich alleen nog met het archief mocht bezighouden en samen met de chauffeur de weinige post van het Curaçaohuis mocht sorteren.

De informanten zien dit als een ‘uitholling’ van de functie en als een ‘straf’.

Tijdens de zitting deed de advocaat van Wiels nogal luchtigjes over ‘represailles’ als verbannen worden naar het archief of een ‘Mickey Mouse-auto’ toegewezen krijgen.

Het zou volgens de advocaat bij represailles moeten gaan om een gerechtvaardigde vrees voor het leven, de gezondheid of de veiligheid, dan wel de ontwrichting van het gezinsleven of het sociaaleconomische bestaan van de getuige, wil anonimiteit op zijn plaats zijn.

De rechter gaat hier echter helemaal niet in mee. Hij noemt dat ‘een maatstaf voor het horen van anonieme getuigen in een civiel proces dat hier niet aan de orde is’.

,,De vergelijking die Wiels maakt met de vereisten voor het gebruik van verklaringen van anonieme getuigen in het strafrecht, het civiele recht en het bestuursrecht gaat hier niet op.”

De ombudsman is immers geen rechter en spreekt geen oordeel uit over strafbaarheid of onrechtmatigheden van gedragingen, maar beperkt zich tot het oordeel of de gedraging van het bestuursorgaan geheel of gedeeltelijk al dan niet behoorlijk is.

Verder kan de ombudsman het bestuursorgaan aanbevelingen doen om maatregelen te nemen.

”De rechter meent dat de informanten gegronde redenen lijken te hebben gehad om hun identiteit – ‘die overigens bekend is bij de ombudsman; in zoverre zijn ze niet anoniem’ – niet verder bekend te laten worden. De informanten toonden zich dus bevreesd voor represailles van de kant van Wiels.

,,Verder zijn zij ervan overtuigd dat zij geen bescherming hoeven te verwachten van de minister van Algemene Zaken (premier Ivar Asjes, red.), die volgens hen de misslagen van Wiels om partijpolitieke redenen steeds weer afdekt.”

Bron: Antilliaans Dagblad
Dossier: Marvelyne Wiels – Gevolmachtigde Minister van Curaçao

Naschrift KKC:

Lees hier het volledige vonnis: 2015 06 26 – Marvelyne Wiels vs Land en OmbudsmanKG

9 Reacties op “AD | Rechter laakt ‘kleinerend, vernederend en intimiderend’ optreden Gevmin Wiels

 1. stanley Held

  De uitspraak van mevr. Wiels had ik meerdere malen voorspeld. Sterker nog precies zoals ik, het had weergeven. Voor mij was het niets nieuws. Waar ik nu na toekijk, is het volgende: Elk zelf respecterende parlement en hun oppositie, had stand te pe een spoed vergadering moeten aanvragen. Dit is duidelijk een motie van wantrouwen waard. Of zit men te wachten op het eindrapport die deels door deze rechtszaak publiekelijk al duidelijk is. De zeer zwakke oppositie had allang moeten handelen. Men had maandag al moeten vergaderen. Normaal zou in dit geval de persoon in kwestie boezem in eigen hand steken. Dus de eer aan zichzelf houden en ontslag indienen. Klaarblijk wist men niet toen men op de doodkist van Hermin waren aan het dansen er zeep was gesmeerd gesmeerd. Het was maar afwachten op het uitgelijden. Dat is nu gebeurd. Het is nu de taak van de oppositie om te voorkomen dat er zo min mogelijk geld wordt binnen geharkt voor de verkiezingen van komend jaar. Dit is echt triest voor woorden. Heb en had onze rechtelijkemacht altijd hoog staan. Het is nu weer bewezen.

 2. Wie steelt zoiets onbenuls als een keuken of een vaas ?
  Kruimeldieven. Je laat je toch niet voor het stelen van een niet machine , potlood of kopieerpapieren ontslaan ?

  Maar deze doña nadie niet. Pakken maar. Van kleins tot groots.

 3. “Wiels, die in juni 2013 Gevolmachtigde minister werd in het kabinet van premier Asjes (PS) omdat hun beider namen ZOUDEN STAAN op een wensenbriefje die de in mei dat jaar vermoorde Helmin Wiels ZOU HEBBEN ACHTERGELATEN”.

  De authenticiteit van dit briefje is al meer ter sprake gekomen, maar hoe dan ook ik denk dat Asjes wel eens spijt heeft gehad van het pact wat hij met Wiels gesloten heeft. Een aaneenschakeling van “incidenten” was het resultaat, waarvan een aantal dan nu dan ook nog eens door het gerecht worden aangehaald. Wat een gigantische afgang voor beiden.

 4. Roberto Abdoel-Khan

  Gij die door recht of macht onrecht begaat ervaart dat door recht zijn macht vergaat!!!!

 5. Een flinke klap in het gezicht van Fraudelyne die in plaats van steun van de rechter juist van de rechter de wind van voren krijgt.

  Een grote klap in het het gezicht ook van Ivar Jasjes, van wie ook door de rechter nu is vastgesteld dat hij op schaamteloze wijze Fraudelyne de hand boven het hoofd heeft gehouden.

  En een klap in het gezicht van ratvocaat van Rijn, hoogleraar aan de huishoudschool UNA, die aan een kansloze zaak begon alleen om fiks te kunnen declareren.

  Met deze uitspraak hebben we alle duidelijkheid die we nodig hadden: het ordinaire viswijf Wiels eruit, en zonder een cent afkoopsom!

  Ik denk dat er maandag groot feest is op het Curacaohuis. Hang de uitspraak van de rechter er maar op het prikbord. Ik zie de ogen van Fraudelyne al vuur schieten.

 6. een ambtenaar kan je zo maar niet ontslaan, nog even wachten tot 10-10-2015 dan kunnen er nieuwe regels worden opgesteld.
  Mevr Wiels is een ambtenaar, niks meer en niet minder. nu haar functioneren is vast gesteld kan je haar ontslaan wegens niet functioneren.
  Dit houdt in dat ze gelukkig geen handdruk krijgt.

 7. Cosa Nostra

  Eerst was het “Land Curacao tegen mw. Martijn, ombudsman”. Toen werd het heel even “Land Curacao tegen Land Curacao”, maar dat was natuurlijk juridisch onmogelijk en uiteindelijk werd het “mw. Wiels tegen Ombudsman en Land Curacao”. Toch eindelijk gerechtigheid! Mw. Wiels probeert zich wanhopig te verschuilen achter het masker van “land Curacao”, maar dat trucje is nu als een boomerang tegen haar aangevlogen. Hebben we medelijden met haar? NEEEEEE!!!!!

 8. De rechter noemde het verkopen van de panden niet. Die panden zijn onderdeel van onze cultuur, identiteit, historie etc geworden.
  En nu worden die zomaar door deze Don Nadie marvelien wiels weggedaan alsof het oud vuil is.

  De rechter noemde niet hoeveel Deze Don Nadie de gemeenschap in zon korte tijd heeft gekost. Tonnen.

  De rechter noemde de nepotisme van deze Don Nadie niet die family and friends helpt.

  Zo kan ik uren doorgaan.

 9. Asjes verantwoordelijk voor gedragingen GevMin

  Feit 1a uit het vonnis: Gedragingen van de Gevolmachtigde Minister zijn toe te rekenen aan de Minister van Algemene Zaken. Indien Asjes zich wil handhaven als Regeringsleider, dient hij zijn GevMin naar huis te sturen. Anders is hij namelijk zelf onhoudbaar, en stort zijn kabinet in als een kaartenhuis. Dus het is kiezen of delen: Marvelyne naar huis, of het hele Kabinet naar huis. Meer opties zijn er niet. Daar waar politici weg kunnen kijken als onderzoekers of journalisten met informatie komen, daar kan een Ombudsman ingrijpen en de regering forceren om toch actie te ondernemen. Rapport van de ombudsman moet serieus worden genomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *