AD | Quote laakt hijgerige aanpak Commissie

De Curaçaose trustondernemer Gregory Elias werd langdurig aan de tand gevoeld. Quote veroordeelt de wijze van ondervragen: ,,Dit was een tribunaal waarbij elk afwijkend antwoord ‘fout’ was.” | Quote

Willemstad – Zoals eerder al het Antilliaans Dagblad – dat het niveau van het verhoor vrijdag van de Tweede Kamer-ondervragingscommissie Fiscale constructies vergeleek met ‘een interview voor een schoolkrant’ – en ook Caribisch Netwerk (NTR), de Volkskrant en Trouw deden, heeft ook Quote afgegeven op de manier waarop deze speciale parlementaire commissie te werk gaat.

In het bijzonder bij de ondervraging gedurende twee uur van de Curaçaose trustondernemer Gregory Elias en begin deze week van Jan Favié, de Nederlandse zaakwaarnemers van The Rolling Stones en U-2.

In een opiniebijdrage voor Quote schrijft redactiechef Mark Koster: ,,Het gebrek aan staatsrechtelijke kennis en historische bewustzijn bij Kamerleden begint schrijnende vormen aan te nemen.”

En: ,,De hijgerige manier van ondervragen had parallellen met een heksenjacht. De ondervragers stelden gesloten vragen, waarbij het enige doel van het verhoor een totale bekentenis was.”

Koster stelt dat de wetgever – De Tweede Kamer – ‘schrikt van eigen wetgeving en handige gebruikers de schuld geeft dat ze gebruik maken van regeltjes’. ,,Het huichelachtige debat over belastingconstructies biedt een inzicht in de mentaliteit van onze Kamerleden. Ze geven rijken en Quote 500-leden de schuld om hun eigen falen te maskeren.”

Quote noemt zichzelf ‘het bijtertje onder de zakenbladen’. En over de redactiechef: ,,Koster blaft misschien minder, maar is het happen niet verleerd.” Het commentaar van Koster op Quote. nl richting de Kamercommissie – waar de grootste regeringspartij VVD bewust geen deel van uitmaakt – is niet mals.

,,Obama typeerde het als een van de hoogtepunten van zijn achtjarige bewind: de dooi met Cuba, gesymboliseerd in het concert van The Rolling Stones in Havana. De naam van de man die het optreden mogelijk maakte, noemde hij niet in zijn terugblik. Deze man, de vredesapostel van het Witte Huis, werd in de Tweede Kamer gegrild door geagiteerde volksvertegenwoordigers.”

Koster, die Greg Elias ‘de onderkoning van Curaçao’ noemt, schrijft dat laatstgenoemde ‘terechtstond’ omdat hij gebruik had gemaakt van internationale wetgeving om zijn klandizie zo weinig mogelijk belasting te laten betalen.

,,Elias moest zich, samen met Jan Favié, de geldwegpoetser voor The Rolling Stones, melden in het parlement voor het opzetten van offshore-constructies. De ganse natie keek mee, en bijna niemand nam het op voor de mannen die niets onwettigs hebben gedaan.”

Het voert te ver, vervolgt het commentaar van Quote, en is ongepast, om de twee heren te vergelijken met Julius en Ethel Rosenberg, het ter dood veroordeelde Amerikaanse echtpaar dat er in 1951 van werd verdacht on-Amerikaanse activiteiten te hebben ontplooid.

,,Maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Dit was een tribunaal waarbij elk afwijkend antwoord ‘fout’ was. Hier zaten de boeven, de schuldigen. Hoe konden ze worden aangepakt?” CDA-Kamerlid Chris van Dam ging nog het verst met de ‘hijgerige manier van ondervragen’, meent redactiechef Koster, door Favié ‘op klassieke McCarty- achtige wijze’ te confronteren met zijn handelswijze en beet hem toe dat hij zich van ‘de domme’ hield.

,,De toon was: zeg nu maar dat je het gedaan hebt, dan kunnen we je op de brandstapel gooien.”

Quote: ,,En dat terwijl de heren geen wet hebben overtreden, sterker nog: ze maken gebruik van Nederlandse wetgeving en houden zich aan internationale verdragen. De Kamerleden hadden beter een spiegel kunnen plaatsen voor hun tafel, want ze keken naar de consumenten van hun eigen wetgeving.”

Het zakenblad stelt dat ‘de zedenmeesters achter de tafel zich hebben vermomd als de dominee om de koopmannen, die ze zelf hadden gecreëerd, aan te pakken’. De opinie eindigt met de verklaring van de heren Leenman en Van den Berg van de Belastingdienst en noemt die het ‘meest gênant’.

,,Het duo verklaarde tegenover de commissie hoe de constructies werden opgetuigd, maar verklaarden ook dat het gaat over ‘een heel klein’ deel van de belastingplichtigen. En vooral dat er voor deze mensen geen ‘andere vorm’ van bewijslast geldt.

Belastinginspecteur Van de Klashorst vroeg zich hardop af of die rechten ingeperkt moesten worden? ‘Dat is aan u’, zei hij. De tafel (met commissieleden van de Tweede Kamer, red.) knikte schaapachtig en keek verdwaasd voor zich uit. Ze hadden hun punt gemaakt voor het electoraat.”

Aldus het commentaar onder de kop ‘Tweede Kamer misbruikt ‘belastingontduikers’ om eigen onmacht te maskeren’.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *