AD | Plasterk houdt zich op de vlakte

Ombudsmanrapport over Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels

Plasterk-curacao | Foto Bea Moedt

Plasterk houdt zich op de vlakte inzake ombudsmanrapport Wiels | Foto Bea Moedt

Den Haag – Minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil zich verre houden van de discussie over het spraakmakende rapport dat de Curaçaose ombudsman over Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels (PS) heeft gepubliceerd.

Wiels werd er daarin van beticht zich op tal van terreinen schuldig te hebben gemaakt aan ‘onbehoorlijk bestuur’, maar ook in haar gedrag naar anderen toe zich bij herhaling te hebben misdragen. Het rapport kwam onlangs ook aan de orde tijdens een debat van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties en Plasterk.

,,We hebben het rapport van de Nationale ombudsman gekregen over de Gevolmachtigde minister van Curaçao. Het was 60 pagina’s herkenning. Dat betekent dat het niet goed zit. Alles wat we al vermoedden, lijkt toch waar te zijn”,

aldus Ronald van Raak (SP).

,,Nu weet ik dat de Gevolmachtigde minister van Curaçao wordt gezonden door de regering van Curaçao. Ik kan wel zeggen dat mijn vertrouwen in de Gevolmachtigde minister van Curaçao heel gering was en, voor zover dat vertrouwen nog aanwezig was, is verdwenen. Ik vraag me af of dit ook gevolgen moet hebben voor de positie van de Gevolmachtigde minister in de Rijksministerraad.”

Van Raak erkende dat het een zaak is van de regering van Curaçao,

,,maar is de minister het met mij eens dat de Gevolmachtigde minister een heel belangrijke rol speelt tussen Nederland en Curaçao? De Gevolmachtigde minister is een oliemannetje, ook naar ons, naar de Tweede Kamerleden en de politiek. Kan de minister of de voorzitter van de Rijksministerraad, Mark Rutte, eens bij de minister-president van Curaçao informeren wat daar de gevoelens zijn over mevrouw Wiels?”

VVD-Kamerlid André Bosman noemde de uitkomsten van het onderzoek van de ombudsman ‘stevig en duidelijk’.

,,Het is aan de regering van Curaçao om hier een keuze over te maken, maar ik kan me niet voorstellen dat dit zonder gevolgen zal blijven.”

Plasterk noemde de kwestie ‘belangrijk’.

,,Ik heb het rapport van de ombudsman gezien. De heer Van Raak heeft gezegd dat hij geen vertrouwen meer heeft in de Gevolmachtigde minister van Curaçao. Staatrechtelijk gezien is dat ook niet nodig. Er is geen vertrouwensrelatie tussen leden van de Tweede Kamer en de Gevolmachtigde minister van andere landen.”

De bewindsman verklaarde geen klachten te hebben over het functioneren van Wiels in de Rijksministerraad, onder meer ten aanzien van het respecteren van de vertrouwelijkheid van hetgeen daar wordt besproken.

,,Dat laat onverlet dat er andere kwesties zijn, maar die moet men in Curaçao maar beoordelen. Voor mij als minister van Koninkrijksrelaties is er geen reden om mij te begeven in die discussie.”

Waarnemers in Den Haag achten het ondenkbaar dat Rutte geen contact opneemt met zijn ambtgenoot Ivar Asjes om zijn zorgen over de positie van Wiels in de Rijksministerraad te benadrukken.

Formeel, zo is eerder uit een advies van de Raad van State gebleken, kan Nederland een Gevolmachtigde minister niet de toegang tot de RMR ontzeggen.

Bron: Antilliaans Dagblad
Dossier: Marvelyne Wiels – Gevolmachtigde Minister van Curaçao

2 Reacties op “AD | Plasterk houdt zich op de vlakte

  1. Renée van Aller

    Hecht de minister niet aan de rechtsstaat voor het Koninkrijk? Speelt integriteit in de politiek van het Koninkrijk geen rol meer? Waarvoor is het Statutaire toezicht dan? Is dat een dode letter? Renée van Aller&John de Vries

  2. Plasterk en de vlakte….altijd hetzelfde…
    de man heeft geen ruggengraad en waait mee in de wind die het beste uitkomt.
    kortom: een slappe hap

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *