AD | ‘Onrust over schaarste bij CMC’

Staten willen duidelijkheid van minister Suzy Camelia-Römer | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Hoe is de situatie binnen de muren van Curaçao Medical Center (CMC) werkelijk? Wat is er waar van de geruchten dat er tekorten zijn aan materialen, medicijnen en personeel? In een vergadering van de Staten werd minister Suzy Camelia-Römer gisteren gevraagd de onrust in de gemeenschap weg te nemen door concrete informatie te geven.

De centrale commissievergadering van de Staten had gisteren als onderwerp de chronische schaarste aan materialen in het nieuwe ziekenhuis CMC. Dat tekort staat los van de huidige crisis door de uitbraak van de ziekte Covid-19 die veroorzaakt wordt door het coronavirus Sars- CoV-2. Statenvoorzitter William Millerson (PAR) moest de parlementariërs verschillende keren tot de orde roepen tijdens de virtuele bijeenkomst, die nogal eens haperde door internetproblemen, en hen erop wijzen bij het onderwerp te blijven.

Toch stelden alle elf ingelogde parlementariërs aan Covid-19 gerelateerde vragen. Maar voornaamste zorg is dat de reguliere zorg in het ziekenhuis gegarandeerd kan worden, tijdens en na Covid- 19. De Statenleden willen weten wat de stand van zaken is in het ziekenhuis sinds de opening op 15 november vorig jaar.

Eugene Cleopa (MAN) verwoorde waar het voor de meeste parlementariërs om draait. Cleopa zei niet te willen speculeren over de stand van zaken in CMC, maar wil zijn mening baseren op betrouwbare informatie over de behoefte aan materialen, uitrusting, medicijnen en personeel.

,,Heeft de inspecteur een inventarisatie gemaakt en is daar een rapportage van?”, vraagt Cleopa. De vergadering was op verzoek van de oppositiepartijen Movementu Progresivo (MP), Kòrsou di Nos Tur (KdNT) en Pueblo Soberano (PS). ,,Chronische tekorten in het ziekenhuis brengen de zorg in gevaar”, zegt Marilyn Moses (MP)

. ,,Het kan niet zo zijn dat een nieuw ziekenhuis, dat als state-of-the-art openging, geen materialen heeft zoals een katheter en die dan met spoed moet bestellen. Dat is niet economisch en het belemmert de zorgverlening.” Moses zegt dat huisartsen brieven hebben gekregen van CMC met het verzoek alleen patiënten door te sturen voor een röntgenonderzoek als dat acuut nodig is. Moses:

,,Ik heb er begrip voor dat er kinderziektes waren, maar die moeten nu toch wel zijn verholpen. We hadden verwacht vooruit te gaan.” Moses wil weten met welk budget CMC werkt en welk deel daarvan, waaraan is besteed.

,,Wie is verantwoordelijk voor de technische problemen na de opening, HNO Vastgoed of de aannemer?” MAN-fractielid Elsa Rozendal wijst erop dat ook in het geval het aantal patiënten met Covid- 19 toeneemt en vervolgens opnames in het CMC, de reguliere zorg niet in gevaar mag komen. Zij vraagt minister Camelia-Römer de bevolking gerust te stellen door duidelijk te maken hoe de reguliere zorg doorgaat ‘ondanks corona en geruchten dat er tekorten zijn’.

Andere aan Covid-19 gerelateerde vragen gingen onder andere over hoe CMC zich heeft voorbereid op een eventuele uitbraak, wat er nu gebeurt met patiënten die normaal gesproken worden uitgezonden en het extra gespecialiseerde zorgpersoneel dat overkomt uit de Verenigde Staten en Cuba.

Statenlid Charles Cooper (MFK) wil de garantie dat deze Amerikaanse en Cubaanse professionals tijdelijk worden aangetrokken en niet de banen innemen van Curaçaose jongeren die worden opgeleid in het buitenland en na hun afstuderen willen terugkeren naar Curaçao.

Bron: Antilliaans Dagblad

5 Reacties op “AD | ‘Onrust over schaarste bij CMC’

 1. Mijn mening is, dat zij een meesteres is in het articuleren van zoveel mogelijk woorden, totdat een ander er horendol van wordt. Tegenspraak of kritiek staat niet in haar woordenboek. Haar motto is: je kan wel van me winnen, maar ik kan niet van je verliezen.

 2. Als je zo’n Suzy uit volle borst ziet raaskallen wordt je wel niet goed

 3. Ach ja , cooper staat wederom op de bres voor zgn nos hende, geef je achterovergedrukte poen maar terug.

 4. Niet te rijmen, tekort aan materiaal en dan die salarissen, met het teveel daarvan, kunnen ze heel wat cathetertjes aanschaffen.

 5. Tekorten aan personeel?

  Mijn Sehos buren zitten al 5 weken thuis, Tilly Pikeriaans: dus met behoud van salaris. Het ontbreekt er nog maar aan dat er een applaus actie voor hen komt. Hopelijk niet, het zou hen storen bij het Netflixen.

  En toch worden er honderden verpleegkundigen ingevlogen.

  Het is werkelijk van de zotte.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *