AD | OM houdt boetes niet goed bij

Ook schadevergoedingen slecht geregistreerd

Het Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie

Willemstad – Ondanks de goede voornemens van het Openbaar Ministerie (OM) om opgelegde geldboetes uit misdrijven beter te innen, heeft het instituut hier toch tegenslag bij ervaren en oordeelt de Raad voor de Rechtshandhaving (RvR) dat het streven naar een beter functioneren van de afdeling ‘Ondersteuning en executie’, nog niet is verwezenlijkt.

Zo is het versturen van aanmaningen bemoeilijkt doordat via post niet alle woningen bereikt worden. Daarnaast is de inzet van deurwaarders ook bemoeilijkt door het gebrek aan capaciteit. De verhuizing van de afdeling is verder niet conform de voorgestelde planning gerealiseerd.

Het is belangrijk dat geldboetes geïnd worden omdat de veroordeelde anders alsnog de gevangenis in moet en met de beperkte celcapaciteit is dat een probleem. De veroordeelde mag vaak in termijnen betalen, maar dit legt weer extra druk op het administratieve personeel van het OM.

,,Een knelpunt in de executie van geldboetes uit misdrijven is dat sommige veroordeelden niet willen betalen en een aantal niet kan betalen, bijvoorbeeld doordat zij gedetineerd zijn en inkomen ontberen”,

zo constateert de RvR. Bij het OM worden overigens de geldboetes voor zowel misdrijven als overtredingen bij elkaar gevoegd in het computersysteem en er is geen goed overzicht uit de computerregistratie te verkrijgen, aldus de Raad.

Naast geldboetes moet het OM ook schadevergoedingen innen. Hier worden de voorgenomen plannen ook nog onvoldoende uitgevoerd. Zo ontbreekt informatie met betrekking tot uitgevoerde vonnissen waarin een schadevergoeding is opgelegd, vanwege een slechte registratie. En een goede registratie is nodig, want zo wordt uitgelegd, er is een bepaling in het nieuwe Wetboek van Strafrecht voor Curaçao opgenomen die bepaalt dat het Land het bedrag tot maximaal 5.000 gulden aan het slachtoffer moet voorschieten indien de veroordeelde niet of tijdelijk niet in staat is aan de schadevergoeding te voldoen.

Het OM moet vervolgens erop toezien dat het bedrag op de veroordeelde wordt verhaald. Vandaar dat een goede registratie een vereiste is. De RvR legt uit:

,,Er is een speciale commissie in het leven geroepen bestaande uit medewerkers van het ministerie van Justitie, het ministerie van Financiën en het OM die belast is met het opzetten van de organisatie hiervan. De nieuwe regeling heeft extra druk op het OM gecreëerd in verband met de administratieve registratie en het terugvorderen van het uitgekeerde bedrag.

Procedures met betrekking tot de uitvoering van de executie van schadevergoeding ontbreken. De Raad constateert dat dit traject nog in ontwikkeling is. Dit laat echter naar het oordeel van de Raad onverlet het feit dat de nodige registratie ten aanzien van de executie van schadevergoeding moet plaatsvinden.”

De algemene conclusie van de RvR luidt dan ook:

,,De executie van de geldboete uit misdrijven, de schadevergoeding en de schadevergoeding ter voorkoming van vervolging door het OM is niet transparant en aan verbetering toe.

Tevens constateert de Raad dat de uitvoering van de planning ten aanzien van de bemensing en de benodigde middelen bij het OM niet zijn gerealiseerd.”

Om de problemen het hoofd te bieden raadt de RvR aan om de vacatures eerst op de begroting op te voeren en dan zo snel mogelijk het traject in te gaan tot het aanstellen van een extra deurwaarder.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *