27 C
Willemstad
• dinsdag 5 juli 2022

Laatste reacties

- Advertentie -

AD | OM: Dollartoerisme niet onschuldig

‘Op zeer grote schaal witgewassen tussen 2010-2015’

Willemstad – Door het adjectief ‘-toerisme’ krijgt het woord dollartoerisme iets onschuldigs. ,,Maar het zonder vergunning verlenen van financiële diensten aan talloze Venezolanen met een credit- en/of debitcard ter hoogte van 322 miljoen dollar is niet onschuldig.” 

Zo sprak de officier van justitie belast met het onderzoek Troya deze week bij de inhoudelijke behandeling van de grote witwaszaak. ,,Zeker niet omdat daarbij niet alleen deviezenwetgeving van Curaçao en Venezuela werd overtreden, maar dit ook gepaard ging met honderdduizenden valse pin-bonnetjes en valse facturen waardoor het leek alsof de kaarthouder fysiek in Amsterdam of Curaçao was geweest en daar kleding (lingerie) of medicijnen had gekocht.

- Advertentie -

Met als doel: verantwoording aan de toezichthouder in Venezuela Cadivi, omdat men anders geen harde Amerikaanse dollars mocht opnemen/uitgeven.”

Bij het aannemen van die tegoeden die onder valse voorwendselen zijn aangevraagd en bij het innemen van grote hoeveelheden contant geld van derden (en eerst van banken) heeft geen enkele controle op de (legale) herkomst plaatsgevonden, zo stelt het Openbaar Ministerie (OM). Op die manier kon het volgens het OM gebeuren dat zo’n 38 miljoen dollar door de betrokkenen is ingenomen en uitbetaald, ‘wat deels aantoonbaar en deels hoogstwaarschijnlijk van enig misdrijf afkomstig is’.

,,Door die tegoeden en gelden te vermengen, om te zetten, over te dragen en te (laten) gebruiken, is op zeer grote schaal witgewassen: in de periode van 2010-2015 zo’n 233 miljoen dollar.”

Primair is het witwassen aan alle verdachten ten laste gelegd, secundair valsheid in geschrifte en tertiair het overtreden van een viertal Curaçaose financiële (toezicht)wetten: de Landsverordening toezicht geldtransactiekantoren; de Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen; de Landsverordening deviezenverkeer; en de Regeling deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten.

Tegen alle verdachten is ook een vordering ontneming aanhangig gemaakt ter hoogte van het door hen genoten voordeel.

Strafbaarheid van handelingen

Het OM vindt dat de gedragingen van alle betrokkenen die zijn gedagvaard in de zaak Troya kunnen worden aangemerkt als strafrechtelijk relevant. Meer in het bijzonder gaat het dan om het witwassen van gelden afkomstig uit het onder valse voorwendselen aanvragen van contingenten bij Cadivi, het in ontvangst nemen daarvan, het aantrekken van gelden van het publiek zonder vergunning en het wisselen daarvan (geldtransacties), het aantrekken van grote hoeveelheden contanten zonder navraag te doen naar de (illegale) herkomst en het giraal en contant overdragen van die ingenomen tegoeden (van de debit- en creditcards) naar bankrekeningen in het buitenland en het overdragen van die contanten.

Deze handelingen werden – zo stelt het OM in het requisitoir – afgedekt met een volledig valse factuurstroom, zowel naar de kaarthouders en de subagenten toe, als naar de agenten en derden die in het donker moesten worden gehouden van de werkelijke gang van zaken (fictieve aankopen bij nepwinkels om dollars te verkopen) zoals Cadivi als toezichthouder, de Kamers van Koophandel in Curaçao en Nederland, de banken, de PSP’s, interne en externe accountants en de belastingdienst(en).

Een getuige zegt het volgens het OM misschien wel het duidelijkst: ,,Het was een bank.” En dat zeggen ook andere getuigen:

,,Wij kwamen op de Columbusstraat voor het storten van geld op een buitenlandse rekening, het opnemen van contant geld en het wisselen (omzetten) in buitenlandse valuta. Oftewel: één of meerdere financiële diensten.”

Echter, zo benadrukt het OM: ,,Zonder vergunning. Zonder ontheffing. Zonder ooit navraag te hebben gedaan naar de noodzaak daartoe. Terwijl de familie wel jaarlijks de vergunningen moest hernieuwen van de Western Union-agentschappen. En iedereen wist van de valutabeperkingen in het buurland Venezuela. Dat was immers het verdienmodel geworden van alle betrokkenen. Vandaar dat ook de overtreding van die financiële wetgeving ten laste is gelegd.”

Het OM staat stil bij het argument van de verdediging dat het ‘swipen’ in de Curaçaose samenleving een wijd verbreid fenomeen was en dat het – omdat iedereen ervan zou hebben geweten – stilzwijgend werd gedoogd. Meer in het bijzonder is aangegeven dat ook andere partijen dan de familie Grynsztein en de bij haar werkzame agenten hebben geprofiteerd van het swipen, zoals de commerciële banken, die volgens de verdediging maar wat graag meededen met deze lucratieve vorm van dienstverlening.

,,Wat daarvan ook zij, het onderzoek Troya is gestart naar aanleiding van het strafrechtelijk onderzoek Cymbal en richt zich primair op het witwassen van de geldstromen die door het swipen van handen zijn gewisseld en zijn rondgepompt, waaronder de inname van circa 38 miljoen dollar aan contanten met een deels bekende, maar grotendeels volstrekt onbekende herkomst”, aldus het OM.

De vraag is volgens de officier van justitie dan ook of de verdediging zich wel goed realiseert ‘wát dan precies zou zijn gedoogd’:

,,De aan dat witwassen ten grondslag liggende gronddelicten (oplichting van verschillende instanties, waaronder Cadivi, de Kamers van Koophandel, de belastingdienst en accountants), de met het afdekken van de geldstroom gepaard gaande valse factuurstroom of ook het verlenen van diensten zonder vergunning van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS).”

De officier van justitie stond in zijn requisitoir stil bij het bestuurlijk gedogen versus het strafrechtelijk handhaven. Over het laatste zei de officier: ,,Als de verdediging meent dat sprake is van een strafrechtelijk gedogen, dan zal door haar moeten worden gesteld en vervolgens ook aangetoond dat door of namens het (exclusief) tot vervolging bevoegde orgaan – in casu dus het OM op Curaçao – aan elk van de zes verdachten in kwestie schriftelijk en ondubbelzinnig is meegedeeld dat geen van hen strafrechtelijk zal worden vervolgd voor de overtreding van enige wettelijke bepaling zoals die op de tenlastelegging staat.”

Het bestuurlijk gedogen kan in verschillende vormen, aldus het OM; stilzwijgend (achteraf), uitdrukkelijk (vooraf of achteraf), al dan niet onder bepaalde voorwaarden en al dan niet vooruitlopend op legalisatie (gekwalificeerd gedogen).

,,Het OM heeft nimmer aan de verdachte (natuurlijke personen noch de rechtspersonen) uitdrukkelijk laten weten dat het niet strafrechtelijk zou optreden tegen overtredingen van de in de tenlastelegging opgenomen misdrijven en overtredingen”, zo benadrukt de officier van justitie.

En: ,,Er zijn geen toezeggingen (bekend) van de Bank van de Nederlandse Antillen (BNA), noch van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten dat niet zou worden opgetreden tegen het verrichten van geldtransacties zonder vergunning, bankieren zonder vergunning en/of het verrichten van betalingen aan het buitenland.”

Overigens is de BNA noch de CBCS bevoegd om zich uit te laten over de strafrechtelijke handhaving van de bepalingen uit de Landsverordening en Regeling deviezenverkeer, nog los van de andere aan de verdachten ten laste gelegde feiten valsheid in geschrifte en witwassen, aldus het OM.

,,Van enig (bestuurlijk) gedogen is geen sprake. Laat staan dat daaraan de conclusie kan worden verbonden dat het OM strafrechtelijk niet meer zou handhaven.

De brief van de CBCS is bovendien ook helder: ‘Men had geen weet van de genoemde overtredingen waar zij toezicht op houdt; van het afzien van handhaving kan reeds daarom geen sprake zijn.’”

Bron: Antilliaans Dagblad van 10 augustus 2019

- Advertentie -

Artikel delen

3 reacties

  1. En de accountant die het allemaal zag gebeuren en vrolijk op de jaarrekening aftekende, Gianni Schob – ex KPMG, is nu directeur bij EY.

    EY, dat uurtarieven van duizenden dollars in rekening bracht bij de Isla.

    KPMG en PWC bestaan gelukkig niet meer op deze rots, maar EY is een waardig vervanger.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Democracy now! | Wednesday, July 5, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

ParadiseFM | Experts leggen wet over topinkomens in Staten uit

Morgen zijn verschillende directeuren van overheidsentiteiten in de Staten. Ze komen uitleg geven over de wet die topinkomens binnen overheidsbedrijven aan banden legt. Deze technische briefing is...

Democracy now! | Monday, July 4, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 4 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Opinie | De VN, zelf bestuur en zelf beschikking

Door Lucita Moenir Alam, Arjen van Rijn en Kees Flinterman Op 15 december 1955 heeft de Tiende Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in Resolutie 945(X) de Nederlandse...

ParadiseFM | Campagne voor een nieuw nationaal wapen Curaçao

Curaçao moet een nieuw nationaal embleem hebben. Cultuurminister Van Heydoorn heeft daarom een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Iedereen kan aan de wedstrijd meedoen. Vandaag wordt het startschot gegeven voor...
- Advertentie -
- Advertentie -