28 C
Willemstad
• donderdag 18 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

AD | Introductie additionele ob-heffing en UBO register

HomeMediaAD | Introductie additionele ob-heffing en UBO register
Tax Alert KPMG Meijburg & Co Caribbean: Er komt een UBO register en omzetbelasting over buitenlandse leveringen wordt anders berekend.

Willemstad – Er wordt, in verband met de Landsverordening reparatie preferentiële belastingregimes, een additionele omzetbelastingheffing geïntroduceerd in geval van leveringen van goederen en diensten verricht aan het buitenland.

 

De levering of dienst door een ondernemer die op Curaçao woont of op Curaçao gevestigd is in beginsel onderworpen aan omzetbelasting. Het maakt niet uit of de levering of dienst wordt verricht ten behoeve van een binnenlandse of een buitenlandse ondernemer. ,,De omzetbelasting over buitenlandse leveringen of diensten zal echter anders worden berekend en tegen een lager tarief worden belast”, aldus de deskundigen van Meijburg & Co Caribbean.

Er wordt in dit kader gekeken naar de toegevoegde waarde. Onder de toegevoegde waarde wordt verstaan de in rekening gebrachte vergoeding verminderd met de direct en indirect aan die prestatie gerelateerde kosten. In beginsel zal voor deze buitenlandse leveringen en diensten een lager tarief van 3 procent gelden. Ook wordt er een mogelijkheid tot verrekening verleend.

Meijburg, die in verband met de wijzigingen een Tax Alert in het Nederlands opstelde: ,,Kort gezegd kan de binnenlandse omzetbelasting in mindering worden gebracht op het bedrag aan omzetbelasting dat verschuldigd is met buitenlandse leveringen en diensten in hetzelfde tijdvak.”

Verder wordt uitgelegd dat ondernemers die goederen uitslaan vanuit een e-zone naar een entrepot niet langer vrijgesteld worden van omzetbelasting.

,,De invoer vanuit een e-zone zal steeds worden belast naar het hoogste tarief van de omzetbelasting, te weten 9 procent.”

De omzetbelastingwijzigingen zullen in werking treden op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip. Er geldt, in het kader van de eind juni door de Staten van Curaçao goedgekeurde Landsverordening reparatie preferentiële belastingregimes, een uitzondering voor de wijzigingen voor de omzetbelasting en enkele formele wijzigingen (in de Algemene landsverordening landsbelastingen) in relatie tot de omzetbelasting; deze treden op een later tijdstip in werking.

,,Er gelden beperkte overgangsregelingen.”

In 2015 heeft de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) de eindrapporten gepubliceerd waarin de maatregelen werden gepresenteerd om winstverschuiving en belastinggrondslaguitholling (in het Engels: Base Erosion and Profit Shifting, oftewel Beps) tegen te gaan. De Beps-rapporten bestaan uit 15 actiepunten met het doel te voorkomen dat multinationals de belastinggrondslag van landen waarin zij actief zijn, kunnen uithollen. Meer dan honderd landen, waaronder ook Curaçao, hebben toegezegd om (een deel van) deze actiepunten in hun wetgeving te implementeren.

UBO register

Door middel van een andere recente wetswijziging is per 1 juli 2018 een UBO-register geïntroduceerd. Entiteiten dienen informatie met betrekking tot uiteindelijke gerechtigden te melden bij een nader te bepalen instantie. Bij landsbesluit zullen nadere regels worden gesteld over de vorm en inhoud van dit register en hoe de informatie gerapporteerd dient te worden.

Uitsluitend het Openbaar Ministerie, de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, de Financiële Inlichtingen Eenheid Curaçao en de Inspecteur der Belastingen krijgen toegang tot de informatie.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties