AD | ‘Inhouding personeel verplicht’

Bij gebruikmaking NOW-regeling voor behoud banen | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Ondernemingen die in de maand mei gebruikmaken van de NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) zijn verplicht een bijdrage van 20 procent te vragen van de brutoloonsom waarover de subsidie wordt berekend.

,,Dit betekent dat de werknemersbijdrage afhankelijk is van de verwachte omzetderving”, zegt voorzitter Daisy Tyrol-Carolus van de Commissie Noodfonds Covid-19 Curaçao desgevraagd. ,,Bij 100 procent omzetverlies is de werknemersbijdrage 20 procent, maar bij 50 procent omzetderving is de werknemersbijdrage 10 procent.”

Het is belangrijk om te benadrukken dat de werknemersbijdrage de vorm kan hebben van tijdelijke loonsverlaging, maar ook kan worden ingevuld door het laten vervallen van vakantiedagen, vakantiegeld of andere emolumenten. ,,Het laten vervallen van vier vakantiedagen in een maand staat gelijk aan de vereiste 20 procent bijdrage.” In april gold nog de 80/20-regel; dat wil zeggen dat het bedrijf met meer dan 25 procent omzetverlies een aanvraag kon doen voor maximaal 80 procent loonsubsidie van de overheid en de rest moest gedragen worden door de werkgever.

Nu is in verband met de geldlening van Nederland de 60/20/20-regel als conditie gesteld. Dat wil zeggen dat de loonsubsidie van de overheid met Nederlandse financiering verlaagd wordt van eerst 80 naar nog maar maximaal 60 procent; en dat de werkgever en werknemer ieder 20 procent (samen de resterende 40 procent) opbrengen. Overigens geldt óók een hogere eis van minimaal 40 procent minder omzet in de maand mei.

Tyrol-Carolus zegt dat die 20 procent bijdrage van de werknemer een eis is van Nederland die is overgenomen door de regering van Curaçao. Het College financieel toezicht (Cft), dat de Rijksministerraad (RMR) in verband met de honderden miljoenen guldens aan liquiditeitssteun aan Curaçao adviseert, wilde eigenlijk al vanaf de eerste tranche in de maand april een aandeel van de werknemers. ,,We hebben geprobeerd dat anders in te vullen, maar daar waren ze niet blij mee”, aldus de commissievoorzitter.

Op het onlineportaal dat in verband met de loonsubsidie over de maand mei afgelopen weekend openging, staat dat de werkgever moet aanklikken en daarmee dus formeel moet bevestigen invulling te hebben gegeven aan deze ‘uitdrukkelijke eis’; en dat wil ook zeggen dat het bedrijf met het personeel heeft gesproken en de werknemers ermee instemmen. ,,Zo niet, geen NOW.”

De voorzitter van de Commissie Noodfonds, in het gewone leven werkzaam in de top van Maduro & Curiel’s Bank (MCB) die haar hiervoor vrijstelt, begrijpt dat die 20 procent maximale bijdrage van de werknemers een behoorlijke impact kan maken op het bruto- en nettoloon van personeel, als de bijdrage niet bijvoorbeeld kan worden ingevuld door het laten vervallen van vakantiedagen.

Overigens blijft het minimumloon van 1.667 gulden per maand voor een fulltimebaan (40-urige werkweek) onveranderd; dus minder dan dit wordt het niet. Ook voor de al enkele jaren slecht presterende economie zal de korting op het loon niet gunstig uitpakken, erkent Tyrol-Carolus. ,,Immers er is minder bestedingsruimte.”

Daar staat tegenover dat bedrijven die het moeilijk hebben meer cashflow behouden en het hopelijk zo, samen met de NOW-subsidie van de overheid, langer uithouden, geen vroegtijdig faillissement aanvragen en de werkgelegenheid dus zoveel mogelijk behouden blijft. Werkgevers die gebruikmaken van NOW mogen dan ook geen ontslagaanvragen indienen of uitvoeren.

Of zoals het op de website van Fondo di Sostén staat vermeld: de NOW stelt werkgevers in staat om werknemers in dienst te houden en door te betalen, ook als er voor deze werknemers tijdelijk geen werk is of sprake is van groot omzetverlies. Dit gebeurt in de vorm van een tegemoetkoming – geen lening – die in verhouding staat tot de omzetdaling waarmee de werkgever wordt geconfronteerd. ,,Kerneffecten zijn behoud van werkgelegenheid en het voorkomen van bedrijfsfaillissementen.”

De bedrijven dienen wel bij te zijn met hun aangiftes en betaling omzetbelasting (ob), loonbelasting (LB) en sociale premies. ,,Anders komen ze níet in aanmerking voor loonsubsidie.” Na ontvangst van de NOW-tegemoetkoming verplicht de aanvrager zich om maandelijks een questionnaire in te vullen die door het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) wordt toegestuurd; dit is het ‘recovery plan’ waar vorige maand al naar werd verwezen.

Bron: Antilliaans Dagblad

4 Reacties op “AD | ‘Inhouding personeel verplicht’

 1. ericlapas

  Volgens @Marlon, “Laten wij nieuwe mensen uitproberen en een kans geven.” Amerikanen zeggen, ” if it quacks like a duck if it walks like a duck it’s a duck”.

  Deze vrouw Daisy Tyrol-Carolus deugt voor geen meter, zij is betrokken bij de NOW rekeningen en ziet ongetwijfeld de waanhoop van werknemers en ondernemers die het met veel minder moeten doen en een onzekere toekomst tegemoet gaan. Zij ziet bedragen en berekeningen voor voedselhulp voor mensen die van de ene op de andere dag alles kwijt zijn.

  Deze vrouw zit aan dezelfde tafel waar allerlei lul argumenten verzonnen worden om de directeuren nog een jaar lang hun miljoenen salaris te laten behouden dan ben je toch geen knip voor je neus waard.

  MCB, nos banko amigu moet zo iemand toch uitkotsen.

 2. Wie is deze chick ?
  Ik heb haar heel lang geleden in mijn vroegere leven als auditer bij Price Waterhouse meegemaakt.
  Niet heel veel. Bij Mees Pierson was het, als ik het goed heb.
  Maar ze heeft een positieve indruk op me achtergelaten.
  Un poco arrogante. Maar zij had het.
  Hoe het tegenwoordig is weet ik niet.
  Maar ik gun haar boven de establishment van de Windt, Maria Liberia Peters, de Geus, Tromp, Romero etc.
  Die hebben allemaal een ravage achtergelaten.

  Laten wij nieuwe mensen uitproberen en een kans geven.
  Wij hebben vers bloed nodig.

 3. Freedomwriter

  @ Ook dat nog: Dat is Daisy Tyrol-Carolus. Geen idee war ze daar doet in deze doolhof die de overheid heeft gecreeerd. Ook geen idee hoe ze aan deze rol komt. Een sociaal projectorganisatie terwijl zij in de bank zit. Ik sta ook te kijken Ook dat nog.

 4. Ook dat nog

  Who The F…is deze chick?????

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *