29 C
Willemstad
• vrijdag 7 mei 2021 15:33

Extra | Journaal 7 mei 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Ingezonden | Covid en eigen computer

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie...

ParadiseFM | Mogelijk eerder versoepelingen

De overheid gaat mogelijk eerder dan 17 mei een aantal versoepelingen doorvoeren in de coronamaatregelen. Dat zei premier Rhuggenaath vanmorgen op Paradise FM. De overheid voert al gesprekken...

Democracy now! | Thursday, May 6, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Nu.cw | Vrijwel alle namen in nieuwe kabinet-Pisas bekend

Beoogd premier Gilmar ‘Pik’ Pisas heeft zijn nieuwe kabinet bijna compleet. De MFK en de PNP hebben inmiddels voor de meeste portefeuilles een kandidaat aangedragen. Het Antilliaans Dagblad...

Nu.cw | Flow/UTS belooft beterschap met nieuwe aanpak problemen

Goed nieuws vanuit Flow/UTS. Het bedrijf heeft toegezegd flink te gaan investeren in betere en stabiele telecom- en internetverbindingen. Technici zullen over het hele eiland problemen zo...
- Advertisement -spot_img
HomeMediaAD | ‘Goksector zaak van Curaçao’

AD | ‘Goksector zaak van Curaçao’

Landverordening toezicht gokwezen in de maak
Landverordening toezicht gokwezen in de maak

Den Haag – Het kabinet-Rutte zegt de zorgen van het Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) over de illegale goksector op Curaçao ‘serieus’ te nemen, maar kan zich er zelf niet zo druk om maken.
Uit de antwoorden die minister Stef Blok (VVD) als plaatsvervangend minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) mede namens staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (V&J) Klaas Dijkhoff (eveneens VVD) gisteren naar de Kamer stuurde, spreekt in elk geval geen al te grote urgentie.

Van Raak stelde in mei in een tijdbestek van enkele weken vele tientallen schriftelijke vragen over de in zijn ogen maffiose praktijken van online casino’s die door de overheids-nv UTS en het accountantskantoor KPMG worden gefaciliteerd en door de Curaçaose overheid gedoogd. De SP’er voerde onder meer aan dat het land tientallen miljoenen aan belastinginkomsten misloopt omdat er niet wordt opgetreden tegen louche ondernemers die met een Curaçaose vergunning illegaal via het internet gokspelletjes op de Nederlandse markt aanbieden.
Blok:

,,De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en ik nemen de door u geuite zorgen over de kansspelmarkt op Curaçao serieus en zetten ons in om de uitbreiding van illegaal kansspelaanbod vanuit Curaçao in Nederland te voorkomen.”

De bewindsman wijst er in dat verband op dat zijn collega Ard van der Steur van V&J tijdens het Justitieel Vierpartijen Overleg (JVO) van 1 juni minister Nelson Navarro (PAIS) om aandacht gevraagd voor het toezicht op internetgokken.

,,Voor regeling van het toezicht is op Curaçao een landsverordening in voorbereiding”,

aldus Blok die benadrukt dat het aanbieden van kansspelen vanuit Curaçao en de aanpak van mogelijke misstanden een landsaangelegenheid van Curaçao is.

,,Daarmee is het een aangelegenheid van de regering en het Openbaar Ministerie (OM) van Curaçao om het toezicht op online-kansspelen goed te regelen.”

In reactie op de vragen van Van Raak naar onder meer UTS, KPMG en met naam en toenaam genoemde ondernemers zegt Blok geen vragen te (kunnen) beantwoorden over individuele Curaçaose bedrijven, bedrijfsconstructies en burgers. Als bewijs dat het OM zichtbaar optreedt tegen misstanden die raken aan de integriteit van bestuur, waarbij ook de gokindustrie in beeld is, refereert hij aan de Bientu-zaak.

,,De Nederlandse kansspelautoriteit heeft geen handhavingsbevoegdheden buiten het Nederlandse grondgebied en dus ook niet op Curaçao. Zij zet zich wel in voor een verbetering en meer structurele samenwerking met Curaçao. Indien Curaçaose kansspelaanbieders actief zijn op de Nederlandse markt, beschikt de Nederlandse Kansspelautoriteit over de handhavingsbevoegdheden zoals opgenomen in de Wet op de kansspelen.”

De kansspelautoriteit heeft, zo meldt Blok, meerdere meldingen over Curaçaose aanbieders die illegaal in Nederland kansspelen zouden aanbieden, onderzocht. Lees verder op Antilliaans Dagblad

,,Het bleek te gaan om illegale kansspelen met een beperkte omvang op de Nederlandse markt. Het onderzoek heeft geleid tot interventies, waarna de overtredingen zijn beëindigd. Tot nog toe kon worden volstaan met informele handhavingsinstrumenten jegens illegale loterijen en het opleggen van boetes aan de aanbieders van online-kansspelen.”

Het kabinet ziet in deze kwestie geen rol voor het College financieel toezicht (Cft).

,,Dat heeft een signalerende en adviserende rol ten aanzien van de begroting op basis van de Rijkswet financieel toezicht (Rft). Het College heeft niet de bevoegdheid om op te treden in deze materie. Ik ben niet voornemens om de bevoegdheden van het Cft uit te breiden. Overigens is de Rft een consensus Rijkswet; wijziging daarvan behoeft instemming van de landen.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Dossier Gokken

Naschrift KKC

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie over grootschalige illegale gokactiviteiten vanuit Curaçao en de rol van KPMG op 29 april 2016

1 Klopt het dat Zon Casino met een Curaçaose sublicentie actief is op de Nederlandse markt? (1 www.zoncasino.com

2 Klopt het dat de eigenaren van Zon Casino (YellowStone en Tecst International) Nederlanders zijn?

3 Klopt het dat op Curaçao de eigenaar van Antillephone NV de masterlicentie-houder is?

4 Zijn de activiteiten van Zon Casino gericht op de Nederlandse markt legaal? Wie moet hier in Curaçao toezicht op houden? En wie in Nederland?

Antwoord vragen 1 en 4 van set 1 en vraag 3 van set 2

Indien Curaçaose kansspelaanbieders actief zijn op de Nederlandse markt, beschikt de Nederlandse Kansspelautoriteit over de handhavingbevoegdheden zoals opgenomen in de Wet op de kansspelen. De kansspelautoriteit heeft meerdere meldingen over Curaçaose aanbieders die illegaal in Nederland kansspelen zouden aanbieden, onderzocht. Het bleek te gaan om illegale kansspelen met een beperkte omvang op de Nederlandse markt. Het onderzoek heeft geleid tot interventies, waarna de overtredingen zijn beëindigd. Tot nog toe kon worden volstaan met informele handhavinginstrumenten jegens illegale loterijen en het opleggen van boetes aan de aanbieders van online-kansspelen.

5 Hoe verklaart u dat Bellmark Casino, dat ook actief was op de Nederlandse markt, de dag nadat ik over dit online-casino vragen heb gesteld, offline is gegaan? (2 www.bellmark-casino.com/casino/novomatic en http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:keb40mWg3rUJ:www.bellmark-casino.com/casino/novomatic

6 Hoe waardeert u in dit verband de opmerking van de masterlicentie-houder (E-management NV) dat de activiteiten rondom Bellmark casino in 2014 ‘afdoende’ zouden zijn geregeld met de Nederlandse Kansspelautoriteiten, maar deze (illegale) praktijk richting Nederland tot voor zeer kort toch is voortgezet? (3 AD | Behr: ‘Sites niet op Nederlandse markt

7 Hoe waardeert u dat Curaçao illegale loterijen (Wega di Number) en illegale online casino-praktijken zoals Bellmark Casino en Zon Casino uitbreidt naar Nederland, alsook naar de rest van de wereld, zoals Australië (Emu Casino) en de Verenigde Staten (Pinnacle Sports)? (4 NTR/Caribisch Netwerk | Curacaose loterij doet het ook goed in Nederland/ en NewYorkTimes | The Offshore Game of Online Sports Betting

8 Wanneer en door wie is de constructie masterlicentie-houder en sublicentie-houder voor online gokken (vooral vanuit de e-zones) bedacht en opgezet? (5 Antilliaans Dagblad | Vanenburg: ‘Namen-verwisseld-in-Knipselkrant en https://www.scribd.com/doc/303315311/2016-03-08-Requisitoir-OM-Inzake-Bientu-Robbie-Dos-Santos-Deel-1-Van-2

9 Deelt u mijn opvatting dat deze master-sublicentie-constructie grote risico’s in zich draagt van witwassen en andere vormen van financiële criminaliteit? Deelt u mijn opvatting dat het ontbreken van wetgeving en toezicht zo mogelijk nog grotere risico’s in zich draagt van witwassen en andere vormen van financiële criminaliteit? (6 Bearingpointcaribbean.com | Nieuwe regels casinos bijna klaar en http://www.curacao-law.com/2005/11/26/on-line-gaming-under-the-laws-of-the-netherlands-antilles/ en http://www.curacao-law.com/2007/08/09/netherlands-antilles-not-on-uk-gambling-white-list/

10 Klopt het dat telecombedrijf UTS (al dan niet via haar dochtermaatschappijen) als telecomprovider een deel van bovengenoemde online-casino’s faciliteert?

11 Klopt het dat UTS onlangs datacenter CTEX heeft aangekocht (mede) om haar diensten aan Curaçaose online gokbedrijven wereldwijd verder uit te breiden?

12 Klopt het dat UTS tevens nauw samenwerkt met de veroordeelde loterijenbaas Dos Santos? (7 Antilliaans Dagblad | Palm: sms-lot mijn idee

13 Klopt het dat UTS de smsloterijen joint-venture SMS2WIN faciliteert? Klopt het dat UTS deze smsloterijen op Curaçao, op Sint Maarten en in het buitenland (en dus internationaal) via haar netwerk aanbiedt?

14 Klopt het dat KPMG (KPMG Meyburg) al meer dan 15 jaar de externe accountant is van UTS?

15 Klopt het dat KMPG eveneens management-consultancy, onderzoeksrapportage en technische advisering en diensten levert aan UTS? Klopt het dat huidige UTS CEO eerder werkzaam was voor KMPG (BearingPoint)? Klopt het dat KMPG tevens betrokken is bij verkoopactiviteiten van dochteronderneming Uniqa?

16 Klopt het dat de jaarrekeningen van UTS feitelijk niet door de eigen Raad van Commissarissen (en dus ook niet door haar aandeelhouder) inhoudelijk kunnen worden gecontroleerd, omdat zij geheim dienen te blijven en aan de Raad van Commissarissen alleen geconsolideerd ter controle worden aangeboden? Klopt het ook dat dit soort praktijken feitelijk al jaren gaande zijn?

17 Hoe verklaart u dat UTS en haar dochterondernemingen wel een overheidsbedrijf zijn, maar niet worden gerekend tot het Land en diens organen en dat toezicht door de Algemene Rekenkamer niet is toegestaan? (8 Amigoe | Algemene Rekenkamer mag UTS niet binnen

18 Wie is de feitelijke overheidstoezichthouder op UTS, het bedrijf dat eerder (16 mei 2013) verklaarde dat de toezichthoudende instanties nooit zouden hebben aangegeven of opgelegd dat het zou moeten ingrijpen in door haar geleverde diensten aan (illegale) gokbedrijven? (9 Caribseek | UTS is een telecommunicatie-provider, loterijaanbieders zijn verantwoordelijk voor kansspelen

19 Kunt u mij een overzicht geven van de totale omzet van de goksector van Curaçao, gespecificeerd in de casinosector, de loterijensector, de smsloterijensector en de online goksector? Zo nee, waarom niet? Hoeveel belastinginkomsten loopt Curaçao hierbij mis?

20 Bent u met mij eens dat het toezicht van Curaçao op de goksector faalt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke rol ziet u voor het Koninkrijk om deze bestuurlijke misstanden weg te nemen? (10 Antilliaans Dagblad | Analyse-sms beleid overheid slappe knieen of inschattingsfout? en KKC-blog | Machtsstrijd-Curacao-ontbrandt: De UTS box van Pandora/ en KKC-blog | Machtsstrijd-Curacao ontbrandt: De goksector smoelenboek en Bearingpointcaribbean.com | Nieuwe regels casinos bijna klaar en Amigoe | Geen-controle-op-sms-loterij en Caribseek | UTS is een telecommunicatie-provider, loterijaanbieders zijn verantwoordelijk voor kansspelen/

Antwoord vragen 2, 3, 5 t/m 20 van set 1 en antwoord vragen 1, 2, 4 t/m 38 van set 2

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en ik nemen de door u geuite zorgen over de kansspelmarkt op Curaçao serieus en zetten ons in om de uitbreiding van illegaal kansspelaanbod vanuit Curaçao in Nederland te voorkomen.

De Nederlandse Minister van Veiligheid en Justitie heeft daarom, en marge van het Justitieel Vierpartijen Overleg (JVO) van 1 juni jl., bij de Minister van Justitie van Curaçao aandacht gevraagd voor het toezicht op internetgokken. Voor regeling van het toezicht is op Curaçao een landsverordening in voorbereiding.

Het aanbieden van kansspelen vanuit Curaçao en de aanpak van mogelijke misstanden daarbinnen betreft immers een landsaangelegenheid van Curaçao. Daarmee is het een aangelegenheid van de regering en het Openbaar Ministerie van Curaçao om het toezicht op online-kansspelen goed te regelen. Het is niet mogelijk om vragen over individuele Curaçaose bedrijven, bedrijfsconstructies en burgers te beantwoorden.

Op Curaçao treedt het Openbaar Ministerie zichtbaar op tegen misstanden die raken aan de integriteit van bestuur, waarbij ook de gokindustrie in beeld is (ik verwijs u naar de veroordeling in de Bientu-zaak van 1 april jl.).

De kansspelautoriteit heeft geen handhavingsbevoegdheden buiten het Nederlandse grondgebied en dus ook niet op Curaçao. Zij zet zich wel in voor een verbetering en meer structurele samenwerking met Curaçao. De motie van de leden Kooiman en Van Wijngaarden over het actief bestrijden van de illegale gokindustrie op Curaçao en Sint Maarten die op 5 juli jl. door uw Kamer is aangenomen, benadrukt dat hier bijzondere aandacht naar uit dient te gaan. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal op een later moment reageren op deze motie.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie over grootschalige illegale gokactiviteiten vanuit Curaçao en de rol van KPMG op 18 mei 2016

1 Kent u Bit Casino, dat vanuit het gebouw van het overheids-telecommunicatiebedrijf UTS op Curaçao actief is op de Nederlandse markt? Zoals eerder bleek dat vanaf dit eiland onder meer Bellmark Casino en Zon Casino actief zijn in Nederland? (1 https://bitcasino.io/

2 Vindt u het ook opmerkelijk dat Bellmarkt Casino kort nadat ik Kamervragen heb gesteld offline ging en bij Zon Casino het Nederlandse logo Ideal en de Nederlandse advertenties zijn verdwenen?

3 Waarom heeft de Nederlandse Kansspelautoriteit nooit ingegrepen in deze illegale activiteiten, bijvoorbeeld door een boete uit te delen?

Antwoord vragen 1 en 4 van set 1 en vraag 3 van set 2

Indien Curaçaose kansspelaanbieders actief zijn op de Nederlandse markt, beschikt de Nederlandse Kansspelautoriteit over de handhavingbevoegdheden zoals opgenomen in de Wet op de kansspelen. De kansspelautoriteit heeft meerdere meldingen over Curaçaose aanbieders die illegaal in Nederland kansspelen zouden aanbieden, onderzocht. Het bleek te gaan om illegale kansspelen met een beperkte omvang op de Nederlandse markt. Het onderzoek heeft geleid tot interventies, waarna de overtredingen zijn beëindigd. Tot nog toe kon worden volstaan met informele handhavinginstrumenten jegens illegale loterijen en het opleggen van boetes aan de aanbieders van online-kansspelen.

4 Klopt het dat online gokken vanaf Curaçao naar het buitenland al vanaf ongeveer 1998 plaats heeft? (2 http://e-commercepark.com/aboutECP.php

5 Klopt het dat het Curaçaose overheids-telecombedrijf UTS rond 2007 lid werd van de Curaçao Interactive Gaming Association (CIGA)?

6 Klopt het dat de CIGA in 2002 is aangesteld als adviseur van de Minister van Justitie op Curaçao om zogenaamde masterlicenties uit te geven? (3 https://casinovergelijker.net/nieuw-en-algemeen/casino-licentie-curacao

7 Klopt het dat de (illegale) activiteiten van Bit Casino worden toegestaan door masterlicentiehouder Cyberluck (E-gaming), dat stelt gevestigd te zijn in het UTS gebouw? Klopt het dat meer dan honderd internationale casinowebsites zeggen in dit UTS gebouw gevestigd te zijn? (4 https://www.google.nl/search?q=Hugenholtzweg+UTS+gebouw&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=VUg4V-l7z4U6h-Sm2Ak

Volgens TweedeKamerlid Ronald van Raak zou in het UTS gebouw aan de Hugenholzweg meer dan 100 internationale online casino's opereren?

Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) denkt dat vanuit het UTS gebouw aan de Hugenholzweg meer dan 100 internationale online casino’s opereren | Persbureau

8 Klopt het dat UTS behalve kantoorruimte en postadres, aan deze bedrijven ook netwerk- en telecommunicatie-infrastructuur aanbiedt?

9 Klopt het dat UTS daarnaast via haar dochterbedrijven E-powerhouse (IDG) en CTEX deze bedrijven eveneens twee e-zonefaciliteiten alsook een eigen datacenter aanbiedt?

10 Klopt het dat masterlicentiehouder/ISP-er Cyberluck (E-gaming) ook gevestigd is binnen het UTS gebouw?

11 Klopt het dat dit binnen het UTS gebouw gevestigde masterlicentiebedrijf naast de nodige licentiemogelijkheden ook nog andere mogelijkheden biedt, zoals compliance services, bankrekeningnummers, betalingsverkeer en software voor online gaming?

12 Klopt het dat de inmiddels vele honderden online casino’s elk voor een sublicentie 10.000 gulden (een kleine 5.000 euro) per maand betalen aan een van de vier masterlicentiehouders? Zo nee, hoeveel dan? (6 http://www.slogold.net/curacao_commission_gambling-license-for-gaming-poker-lottery-betting-sportbook.html

13 Klopt het dat de Curaçaose overheid via de overheids-nv UTS, via illegale sms-loterijen en de (deels illegale) online casino’s de (illegale) gokindustrie faciliteert? Hoe verhouden de opbrengsten van deze activiteiten zich ten opzichte van de opbrengsten uit het gewone telecommunicatie- en dataverkeer?

14 Klopt het dat anno 2016 de Gaming Control Board nog steeds geen toezicht uitoefent op het online gokken? Klopt het dat anno 2016 hiervoor nog steeds geen wetgeving bestaat? Klopt het dat de huidige minister van Justitie de afgelopen jaren de masterlicenties van de vier masterlicentiehouders opnieuw heeft verlengt, zonder adequate wetgeving en /of toezicht te regelen? (7 AD | Nieuwe regels casinos bijna klaar

15 Klopt het dat UTS illegaal sms-loterijen aanbiedt of heeft aangeboden? (8 AD| UTS illegaal bij sms-loterijenverkoop

Verduidelijking relatie Radcomm en Smartplay te Sint Maarten

Van Raak: Klopt het dat UTS illegaal sms-loterijen aanbiedt, of heeft aangeboden? Van Raak: Klopt het dat UTS illegaal sms-loterijen aanbiedt, of heeft aangeboden? | Op de foto vlnr. Ringelio de Cuba (Robbie’s Lottery), Glen Carthy (UTS), Robbie dos Santos en dochter Stephanie dos Santos met de UTS/Robbies Lottery joint venture SMS2Win

16 Klopt het dat de toezichthouder op UTS, Bureau Telecommunicatie en Post (BTP) het overheids-telecombedrijf UTS nimmer op deze illegale sms-activiteiten heeft aangesproken? (9 Amigoe | Geen controle op sms-loterij en Caribseek | UTS is een telecommunicatie-provider, loterijaanbieders zijn verantwoordelijk voor kansspelen

17 Klopt het dat anno 2016 BTP nog steeds geen toezicht uitoefent op sms-loterijen? Klopt het dat anno 2016 hiervoor ook nog steeds geen wetgeving bestaat? Klopt het dat onlangs een veroordeeld fraudeur is aangesteld als directeur van BTP?

18 Klopt het dat rondom 2000 de integratie en privatisering van Setel/Antelecom in UTS is uitgevoerd door een partner van KPMG? (10 Rapport Algemene Rekenkamer UTS 2002.pdf

19 Klopt het dat KPMG sinds die tijd (dus nu al meer dan 15 jaar) de externe accountant is van UTS?

20 Klopt het dat KPMG ook interne onderzoeken doet en rapportages uitbrengt binnen UTS?

21 Klopt het dat KPMG ook strategische, technische, financiele, fiscale en management adviezen levert aan UTS?

22 Klopt het dat in 2006 de verwevenheid UTS-KPMG verder is versterkt door de aanstelling van een ex-KMPG-er als CEO van UTS?

23 Klopt het dat KPMG de advertentieverkoop doet c.q. de marketingactiviteiten verzorgt van het lokale UTS telefoonboek?

24 Klopt het dat KPMG betrokken is bij de verkoop van Uniqa? Klopt het dat KPMG behalve in de verkoop ook betrokken is als accountant van Uniqa? (11 AD | Regering aan zet bij Uniqa UTS

25 Heeft KPMG financiële belangen in UTS?

26 Maakt u zich ook zorgen over de vele gevallen van fraude en corruptie waar KPMG bij betrokken lijkt? (12 Telegraaf.nl/KPMG betrokken bij omkoping

27 Waarom kunnen de Staten van Curaçao geen onderzoek laten doen naar UTS? Wat is daarover uw opvatting? (13 Amigoe| Rekenkamer mag UTS niet binnen

28 Waarom worden de jaarrekeningen van UTS geheim gehouden?

29 Waarom krijgt de eigen Raad van Commissarissen van UTS geen inzage in de enkelvoudige jaarrekeningen van de moeder- en dochtermaatschappijen?

30 Waarom heeft de Raad van Commissarissen van UTS de jaarrekeningen van UTS vanaf 2011 nog steeds niet goedgekeurd?

31 Waarom krijgt de Stichting Overheids Accountant Bureau (SOAB) geen inzage in de enkelvoudige jaarrekeningen van de moeder- en dochtermaatschappijen van UTS? Wie hebben, behalve het UTS management en KPMG, wel inzage hierin?

32 In hoeveel van de twintig overheids-NV’s (ONV’s) is KPMG betrokken? Bij welke van deze twintig overheids-NV’s (ONV’s) is KPMG de externe accountant?

33 Is KPMG ook de externe accountant van de overheids-NV’s Aqualectra, Curoil en de Refineria di Kòrsou, die momenteel onderwerp van onderzoek zijn? Is KMPG ook betrokken in andere rollen binnen de ONV’s Aqualectra, Curoil en de Refineria di Kòrsou? (14 Persbureau Curacao | RdK krijgt uitstel in OM enquete-overheidsnvs

34 Hoe substantieel is de bijdrage van KPMG in de lokale media van Curaçao, Sint Maarten en Aruba? In hoeverre zijn deze media financieel mede afhankelijk van KMPG? (15 http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/intergovernmental-programmes/ipdc/initiatives/media-development-indicators-mdis/

35 Bent u het met mij eens dat de omzetten van de Curaçaose goksector jaarlijks momenteel ergens tussen de 1,4 en 3 miljard gulden (ongeveer 700 miljoen en 1,5 miljard euro) zouden kunnen bedragen? (16 AD | Coalitie gedoogt casinos en AD | Robbies niet enige die afdrachten doet

36 Bent u het met mij eens dat het Nieuw Fiscaal Raamwerk met het systeem van E-zones voor de bevolking en de economie van Curaçao bijzonder weinig heeft opgebracht? (17 AD | Curacaose Sociaal Economische Raad: Bijdrage e-zones gering

37 Bent u het met mij eens dat de Curaçaose constructies van master- en sublicenties in de handen van particulieren feitelijk conflicteren met lokale wetten op kansspelen, die tot doel hebben overheidscontrole te kunnen uitoefenen? (18 Curacao Law | On-line-gaming under the laws of the Netherlands Antilles

38 Bent u het met mij eens dat de overheid van Curaçao de goksector zichtbaar in kaart zou moeten brengen, een effectief toezicht zou moeten organiseren en dat de bevolking van Curaçao zou moeten kunnen profiteren van de belastingopbrengsten?

Antwoord vragen 2, 3, 5 t/m 20 van set 1 en antwoord vragen 1, 2, 4 t/m 38 van set 2

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en ik nemen de door u geuite zorgen over de kansspelmarkt op Curaçao serieus en zetten ons in om de uitbreiding van illegaal kansspelaanbod vanuit Curaçao in Nederland te voorkomen.

De Nederlandse Minister van Veiligheid en Justitie heeft daarom, en marge van het Justitieel Vierpartijen Overleg (JVO) van 1 juni jl., bij de Minister van Justitie van Curaçao aandacht gevraagd voor het toezicht op internetgokken. Voor regeling van het toezicht is op Curaçao een landsverordening in voorbereiding.

Het aanbieden van kansspelen vanuit Curaçao en de aanpak van mogelijke misstanden daarbinnen betreft immers een landsaangelegenheid van Curaçao. Daarmee is het een aangelegenheid van de regering en het Openbaar Ministerie van Curaçao om het toezicht op online-kansspelen goed te regelen. Het is niet mogelijk om vragen over individuele Curaçaose bedrijven, bedrijfsconstructies en burgers te beantwoorden.

Op Curaçao treedt het Openbaar Ministerie zichtbaar op tegen misstanden die raken aan de integriteit van bestuur, waarbij ook de gokindustrie in beeld is (ik verwijs u naar de veroordeling in de Bientu-zaak van 1 april jl.).

De kansspelautoriteit heeft geen handhavingsbevoegdheden buiten het Nederlandse grondgebied en dus ook niet op Curaçao. Zij zet zich wel in voor een verbetering en meer structurele samenwerking met Curaçao. De motie van de leden Kooiman en Van Wijngaarden over het actief bestrijden van de illegale gokindustrie op Curaçao en Sint Maarten die op 5 juli jl. door uw Kamer is aangenomen, benadrukt dat hier bijzondere aandacht naar uit dient te gaan. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal op een later moment reageren op deze motie.

39 Bent u het met mij eens dat het College Financieel Toezicht (CFT) daarom spoedig de beschikking zou moeten krijgen over de gegevens, omzetten en opbrengsten van de goksector?

Antwoord vraag 39 van set 2

Het College financieel toezicht heeft een signalerende en adviserende rol ten aanzien van de begroting op basis van de Rijkswet financieel toezicht (Rft). Het College heeft niet de bevoegdheid om op te treden in deze materie. Ik ben niet voornemens om de bevoegdheden van het Cft uit te breiden. Overigens is de Rft een consensus Rijkswet; wijziging daarvan behoeft instemming van de landen.

40 Kunt u aangeven welke mogelijkheden openstaan voor de burgers van Curaçao, op het moment dat het eilandbestuur en haar toezichtsorganen falen en Nederland structureel de verantwoordelijkheid voor goed bestuur en mensenrechten afwijst op gronden van ‘autonome aangelegenheid’?

Antwoord vraag 40 van set 2

Op grond van het Wetboek van Strafvordering van Curaçao (WvSv) is een ieder die kennis draagt van een begaan strafbaar feit, bevoegd daarvan aangifte te doen. Het WvSv creëert daarnaast de mogelijkheid voor een belanghebbende om beklag te doen bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Hof) in het geval dat een strafbaar feit niet wordt vervolgd of de vervolging niet wordt voortgezet. Indien de klager ontvankelijk is en het Hof van oordeel is dat vervolging of verdere vervolging had moeten plaatshebben, beveelt het Hof dat de vervolging zal worden ingesteld of voortgezet ter zake van het feit waarop het beklag betrekking heeft of van het feit zoals het Hof dat in zijn bevel heeft omschreven. Dit is vergelijkbaar met de artikel 12 procedure uit het Wetboek van Strafvordering zoals we die in Nederland kennen.

Bron: Tweede Kamer

2 reacties

  1. Dat hoef je niet te vragen in hoeverre de handel in Ned is geinfiltreerd. Da’s duidelijk.
    Kijk naar de Demmink-zaak, men heeft van meet af aan de hand boven ht hoofd van dit figuur gehouden, de Staat betaald zelfs zijn advocatenkosten. Ook in Ned. heeft men lagen boter oh hoofd, dat is ook sinds Dutrouw bekend.
    En ja Ned zal op termijn zeggen genoeg, laat ze maar aanmodderen od eilanden, prima manier om ervan af te komen. Het is wellicht nog even leuk voor WimLex die straks de nwe regerings Being hierheen kan vliegen. Op kosten vd belastingbetaler natuurlijk evenals het omscholen en dan ad slag bij de KLM, ondanks het feit dat er honderden piloten thuis od banj zitten en hun studieschuld niet kunnen betalen. Leve de democratie.

  2. Serieus nemen, maar je er niet druk over maken, gaat niet samen. Er zijn veel te veel dubbele bo-dems en onaangename vergezichten in de stellingname van Nederland. Doe je niks zoals Neder-land meestal doet, dan gaan de eilanden naar de bliksem en is Nederland op termijn van ze af. Dat de bevolking dan crepeert, kan politiek worden gerechtvaardigd want dat doet de eigen overheid. Zou een Nederlandse gemeente zich zo misdragen, dan stonden ze allang onder curatele van de provincie of het rijk. Bovendien als de eilanden onder invloed van de georganiseerde misdaad onafhankelijk worden wijkt die uit naar Nederland en Europa. Wie weet hoe ver de handel in verdovende middelen, wapenhandel, vrouwenhandel en de goksector al niet in de Nederlandse overheid is geïnfiltreerd? Je zou het ergste gaan denken gezien de wegkijkpolitiek in Nederland en Europa. Dit zou in Europees verband moeten worden aangepakt. Gaat dat gebeuren? Neen. Ook niet in Nederlands verband. Het Pontius Pilatus syndroom doet het in het Koninkrijk geweldig. Alles wordt door de vingers gezien. Enne het Statuut? Nooit van gehoord. In Nederland is men druk met de eigen sores. Het Koninkrijk bestaat niet. Renée van Aller&John de Vries

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties