AD | Geen uitzonderingen op sluiting luchtruim Aruba

De zestig gehonoreerde verzoeken zijn gedaan door Albatros Airlines.

Oranjestad – Statenlid Marlon Sneek (AVP) heeft vragen gesteld aan premier Evelyn Wever-Croes over Aruba Airlines. Volgens het Statenlid zou de premier tegenstrijdige informatie hebben verstrekt aan de Staten, maar de premier stelt dat het Statenlid appels met peren vergelijkt.

Dit is de derde brief die de premier over dit onderwerp beantwoordt. Premier Wever-Croes zelf heeft hier geen moeite mee, ,,Als ik tien keer hetzelfde moet uitleggen, doe ik dat, omdat transparantie en goed bestuur hoog in het vaandel van dit kabinet staan.”

Het luchtruim met Venezuela is sinds mei vorig jaar gesloten. Sneek stelde vorig jaar de vraag of ondanks de grenssluiting toch voor Aruba Airlines en W-Aviation uitzonderingen zijn gemaakt. Op 15 december 2019 antwoordde de premier dat dit niet het geval was.

Enige tijd later stelde het Statenlid dat op basis van het Landsbesluit van 22 mei 2019 no. 1 (tijdelijke beperking luchtverkeer) de directeur van Directie Luchtvaart de mogelijkheid heeft om per geval te oordelen over de doorgang van vluchten over en weer tussen Aruba en Venezuela. Hij vroeg in hoeveel gevallen een uitzondering is gegeven.

Op 12 februari 2020 antwoordde de premier dat er zestig verzoeken voor uitzonderingen zijn gedaan bij de directeur van Directie Luchtvaart en dat deze verzoeken zijn gehonoreerd. Sneek vindt dat de premier de Staten verkeerd heeft ingelicht. ,,Dit is echter niet correct. Het Statenlid haalt jammer genoeg zelf de beide vragen door elkaar”, is haar reactie.

,,Uw vragen, en mijn antwoorden daarop op dd. 16 december 2019, hebben betrekking op specifiek de uitzonderingen die door Aruba Airlines en W-Aviation zijn aangevraagd. Aruba Airlines heeft een uitzondering aangevraagd voor het uitvoeren van transitvluchten vanuit Venezuela naar de Verenigde Staten, terwijl W-Aviation een uitzondering heeft gevraagd om slechts privé-vluchten toe te laten. Deze verzoeken zijn niet gehonoreerd.”

De zestig gehonoreerde verzoeken zijn gedaan door Albatros Airlines. De reden voor de vluchten is het vervoeren van passagiers die vallen onder de criteria vermeld in het Landsbesluit. Voor de route Venezuela – Aruba: Houders van een Nederlands paspoort. Voor de route Aruba – Venezuela: Houders van een Venezolaans paspoort.

,,Na inwerkingtreding van het Landsbesluit dd. 10 juni 2019 no. 1 werd ook de mogelijkheid geboden Venezolanen naar Aruba terug te laten reizen indien ze in het bezit waren van een geldig Arubaans verblijfstitel. Een groot gedeelte betreft ook gedeporteerden die terug naar Venezuela zijn vervoerd. Het is dus duidelijk dat het Statenlid appels en peren met elkaar vergelijkt”, aldus de premier.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *