31 C
Willemstad
• vrijdag 12 augustus 2022

Laatste reacties

AD | ‘Fundamentele rechtsvragen’

Gerrit Schotte vertrekt na het vonnis in hoger beroep | Bea Moedt

Willemstad – De advocaten van Gerrit Schotte en Cicely van der Dijs, Geert-Jan Knoops en Marije Vaders, denken na bestudering van de vonnissen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie dat de cassatie zal slagen.

In een kort via hun cliënten verspreid persbericht zeggen ze dat ‘meerdere experts’, die niet nader worden genoemd, menen dat er ‘duidelijk aanwijsbare cassatieargumenten bestaan voor vernietiging van de vonnissen door de Hoge Raad’.

,,In de cassatie zullen de procedurele fundamentele rechtsvragen aan de orde komen, die het Hof op onjuiste wijze heeft beoordeeld. Deze rechtsvragen raken ook de nationale rechtsorde van Curaçao en haar burgers. Daarnaast bestaan er belangrijke cassatiepunten die ook het internationale recht raken.”

Schotte en Van der Dijs voegen eraan toe dat ze ‘ervan overtuigd zijn dat de vonnissen in de huidige vorm niet in stand kunnen blijven’.

De versie van Schotte

De verdediging van Gerrit Schotte (MFK) heeft op 24 mei 2017 aan het Hof een schriftelijke verklaring van de oud-premier overgelegd. Het Antilliaans Dagblad publiceert Schottes versie van de gebeurtenissen hieronder integraal.

,,Ik ken C. (Francesco Corallo, red). al jaren. Begin mei 2010 bood C. me aan om donaties te doen. C. wilde niet dat dit publiekelijk bekend werd. Overeengekomen is dat de donatie(s) van C. zou(den) worden gestort op de rekening van C. (Cicely van der Dijs, red.). C. wist dat er geld van C. binnen zou komen op haar rekening. Zij ging hiermee akkoord. Ik heb de bankgegevens van C. aan C. doorgegeven. Op mijn laptop, alsmede op mijn externe harde schijf, zijn digitale bestanden/facturen aangetroffen. De Sony-laptop was van mij. De harde schijf die bij Vanddis is aangetroffen, is ook van mij. Ik heb C. gevraagd die harde schijf voor mij te bewaren. Ik heb begrepen dat zij die op haar werk heeft bewaard.

Op een gegeven moment is/zijn een van de aangetroffen (digitale) facturen naar mij toegestuurd door C., naar ik mij kan herinneren via onder meer e-mail. C. heeft de donatie in twee keer gegeven. Een eerste keer heeft hij in mei 2010 een bedrag overgemaakt en in juni 2010 heeft hij nogmaals een bijdrage overgemaakt. Er zijn bedragen overgemaakt naar No Brands Ltd. Ik ben begunstigde van No Brands Ltd. We waren in juni 2010 een paar dagen in Miami. C. heeft daar twee cheques op naam van Vanddis en twee op naam van de Fundashon Gerrit Schotte (F.G.S.) gekocht. Er is voor 100.000 dollars aan cheques op naam van Vanddis gekocht. Die twee bedragen (via cheques) zijn op de rekening van Vanddis gestort en in mindering gebracht op de persoonlijke schuld van C. aan Vanddis. Van de op naam van de F.G.S. gekochte cheques is een groot gedeelte op mijn MCB-rekening gestort.

C. heeft per mail op 29 juni 2010 de op mijn laptop aangetroffen ‘agreement’ gestuurd. Toen ik dit ontving, heb ik het gelezen. Bij de email van 29 juni 2010 was ook een ‘promissary note’ gevoegd. In de e-mail van C. aan mij op 19 juli 2010 schrijft hij: het vereiste bedrag is heel groot en ik moet het op de een of andere manier terugkrijgen. Ik had met C. veel contact over de MFK. C. had commentaar op de situatie rond P. en dat zegt hij in een e-mail. In de mail heeft hij de zin opgenomen: ‘dit is de prijs die we moeten betalen voor het hebben van zo’n nieuwe partij!!’.

Destijds overwoog mijn regering om C. voor te dragen voor een functie/post. Vanuit mijn hoedanigheid als minister- president wilde ik een brief sturen naar de minister van Binnenlandse en Buitenlandse zaken van Italië. De juridische adviseurs van C. hebben een draftbrief opgesteld. Deze draftbrief heb ik gebruikt. Ik heb als minister-president een brief gestuurd aan de minister van Binnenlandse en Buitenlandse zaken van Italië. Ik kreeg op 26 mei 2011 een brief van de Nederlandse ambassadeur van het Koninkrijk te Rome. Deze brief bevatte negatieve informatie over C. Nadat ik de brief had ontvangen, heb ik aan C. laten weten dat er negatieve informatie was binnengekomen. Ik begreep van C. dat hij erachter is gekomen dat de Italiaanse minister een brief aan mij zou sturen met informatie die totaal anders was dan die van de Nederlandse ambassadeur. C. stuurde mij een email met de titel ‘for your eyes only’.

In het dossier zit een mailwisseling over de mogelijke aanstelling van B. (Rudolf Baetsen, red.). Ik kende B. een beetje via C. B. kwam als een optie naar voren voor benoeming in de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Dat er een goedkeuring was voor de voordracht heb ik gemaild naar B. In dit emailbericht is C. ge-cc’d. B. besloot te bedanken voor de functie. Hij wilde mij vooraf in kennis stellen van zijn weigeringsbrief. F.C. heeft mij zijn weigeringsbrief voorgelegd. Ik heb op zijn e-mail geantwoord dat zijn brief prima was.

Het klopt dat C. mij een e-mail heeft gestuurd over mogelijkheden voor exploratie in de offshore te Curaçao. Hier zat een e-mail bij van ENI SPA. Omdat C. bekend was met de top van ENI was er bilateraal contact via hem naar ons toe.

C. heeft mij verteld dat hij een aanbevelingsbrief nodig had in verband met het verkrijgen van een visum in de VS. Ik had van C. begrepen dat hij wat problemen had met het verkrijgen van een visum. De advocaten van C. hadden een draft van een aanbevelingsbrief gemaakt. Dat was wat ik toegestuurd kreeg.

Omdat ik formateur was bij het vormen van een regering, zag het advies van C. soms (ook indirect) op daarmee verband houdende zaken.”

Ter terechtzitting verklaarde Schotte verder dat ‘het kan kloppen dat er vier versies van digitale facturen met het logo van Vanddis op mijn computer zijn aangetroffen’. ,,Ik heb die vier versies opgeslagen op mijn computer.”

De versie van Van der Dijs

Hieronder volgt verder nog (delen van) de verklaring van Cicely van der Dijs, die de verdediging op 24 mei 2017 aan het Hof heeft verstrekt.

,,Ik heb C. leren kennen via G. (Gerrit Schotte, red). G. vroeg in de periode maart-mei 2010 of een donatie van C. op mijn Citibank- rekening mocht worden gestort. Ik ben ermee akkoord gegaan dat de donatie op mijn rekening zou worden gestort en ik heb daartoe mijn bankgegevens aan G. gegeven. Ik zou een gedeelte van de flinke bedragen die ik had voorgefinancierd door de donatie van C. terugbetaald krijgen.”

,,Ik heb geconstateerd dat het logo dat op de facturen stond die het RST mij heeft laten zien, een oud logo van Vanddis was. De harde schijf die bij Vanddis is aangetroffen, was van G. G. had mij gevraagd die te bewaren. Ik heb deze op mijn werk bewaard, in een bureaula. Zoals gezegd zou een deel van de betaling van C. dienen als betaling aan mij. Dit kon ik dan weer afboeken van mijn schuld aan Vanddis. In mei 2010 ontving ik de eerste overboeking en in juni 2010 de tweede. Na de eerste overboeking in mei 2010 heb ik een geldbedrag van 15.000 dollar overgeboekt naar No Brand Ltd. De creditcardschuld van No Brand zou met de donaties van C. worden afgelost.

In juni 2010 waren G. en ik een paar dagen in Miami. Ik heb daar een aantal cheques gekocht. Een gedeelte daarvan, ter waarde van 100.000 dollar, is gekocht op naam van Vanddis. Dit werd gedaan om mijn schuld af te lossen die ik bij Vanddis had gemaakt. Dit heb ik zo met G. afgesproken. Dit bedrag heb ik laten storten op de bankrekening van Vanddis. Dit bedrag is in mindering gebracht op de persoonlijke schuld die ik bij Vanddis had. Op dezelfde dag dat ik de cheques op naam van Vanddis heb gekocht, heb ik ook een cheque gekocht op naam van de Fundashon Gerrit Schotte (F.G.S.).

Ik wist van G. dat een gedeelte van de donatie daarnaartoe moest. Op 14 juni 2010 kwam het tweede gedeelte van de donatie van C. op mijn rekening. Ik heb toen opnieuw een cheque gekocht op naam van F.G.S.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Artikel delen

7 reacties

 1. Geert-Jan Knoops en Marije Vaders, gaan cashen man

  Seems like everybody’s got a price. I wonder how they sleep at night.
  When the sale comes first,And the truth comes second,
  Just stop for a minute and. Smile.
  Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious.
  You got your shades on your eyes, And your heels so high,
  That you can’t even have a good. Time.

  (ha) Cha-Ching Cha-Ching, Ain’t about the (yeah) Ba-Bling Ba-Bling.
  Wanna make the people of Curaçao dance, Forget about the Price Tag

 2. ,,In de cassatie zullen de procedurele fundamentele rechtsvragen aan de orde komen, die het Hof op onjuiste wijze heeft beoordeeld. Deze rechtsvragen raken ook de nationale rechtsorde van Curaçao en haar burgers. Daarnaast bestaan er belangrijke cassatiepunten die ook het internationale recht raken.”

  Dure woorden en dat om een crimineel uit de cel te houden..

 3. Dit is natuurlijk een fake-nep-bericht, dat door Gerrit? him zelbst in elkaar is geflanst, om straks gewoon te zeggen in de staten, ik ben nog niet veroordeeld en ik heb kans op 95 % dat ik de cassatie strijd win?? zeggen mijn hoog? geleerde mavo 4 kabouter vrienden, waaronder de prof zakkenvuller Douwe Boersema?? de grootste zakkenvuller van Curacrim, van 2008 t/m nu aantoe heeft hij miljoen? van het cabinet De Raaf mogen ontvangen, betaald door de arme sloeber??, je hoord niks meer van Douwe Boersema nu het narenschip zinkende is, He Boertje.?

 4. Het wordt tijd om KPMG voor de tuchtrechter te dagen, want zij hebben jarenlang de zwaar overgewaardeerde activa van Ennia in Sint Maarten genegeerd. En stopten ineens met het goedkeuren van de jaarrekening over 2015 en 2016 toen dat publiek werd. Maar in de jaren dat ze wel aftekenden was er geen enkele basis voor een goedkeurende verklaring!

  Waarschijnlijk heeft Ennia de hoofdprijs moeten betalen voor haar accountantsverklaring over 2016, want de Grote Vier (PWC, Deloitte, EY en KPMG) weigerden hun handen aan Ennia te branden.

  De Paus en Vessuer, een B accountantskantoortje op zoek naar omzet, wilde wel aftekenen, en liet dat doen door… een door de tuchtrechter veroordeelde RA afkomstig van… jawel, KPMG.

  De veroordeling door de tuchtrechter (zie beneden) was notabene voor misslagen in de beroepsuitoefening bij… een verzekeringskantoor! En wel vanwege het doen van “mededelingen waarvoor geen enkel bewijs is”.

  Raad van Tucht waarschuwt KPMG accountant / Schriftelijke waarschuwing voor accountant

  In verband met de zaak van Nagico tegen Inter-Assure was laatstgenoemde een procedure gestart bij de Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountants-Administratie-consulenten in Den Haag in verband met een verklaring van KPMG partner accountant Victor Bergisch van KPMG op Curaçao ten behoeve van Nagico in de rechtszaak.

  Bergisch heeft als maatregel een ‘schriftelijke waarschuwing’ gekregen omdat hij in zijn rapportage “mededelingen heeft gedaan waarvoor geen enkel bewijs is”. Hij maakte in een half jaar tijd drie rapporten met de zelfde datum en referentienummer, over dezelfde kwestie met een verschillende inhoud. Gelet op de aard en de ernst van de begane overtreding en de slordige wijze waarop de KPMG registeraccountant is omgegaan met het aanpassen van de rapporten, meent de Raad van Tucht de genoemde maatregel passend en geboden.

 5. Waarom zijn die veroordeelde schoften niet meteen opgesloten-de wetten moeten maar eens meteen worden aangepast–ook wetten voor een minima van opleiding voor regeerders en met strafbaar verleden nooit meer een ambsbetrekking.

 6. En wat wil het Antilliaans Dagblad ons nu precies vertelen!, deze onzin wisten wij toch al, of denken ze bij het AD dat het volk dement is en na een dag alles weer vergeten is. Ten eerste moet het Antilliaans dagblad elke dag vol staan met kopy’s van andere kranten om te kunnen verkopen en ten tweede geef ik advies om er een soort marktplaats krantje van te maken, misschien dat ze dan meer oplagen gaan verkopen.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Democracy now! | Thursday, July 28, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 28 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DH | Wuite reminds The Hague to include Caribbean Netherlands

THE HAGUE--Member of the Second Chamber of the Dutch Parliament Jorien Wuite of the Democratic Party D66 on Thursday reminded the Dutch government of the fact that...

Democracy now! | Wednesday, July 27, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 27 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DH | Jacobs: Secret audio recordings create a dangerous precedent

PHILIPSBURG--Prime Minister Silveria Jacobs (National Alliance) does not condemn the threats made by Minister of Public Housing, Environment, Spatial Development and Infrastructure VROMI Egbert Doran (National Alliance)...