29 C
Willemstad
• dinsdag 5 juli 2022

Laatste reacties

- Advertentie -

AD | EY Aruba op vingers getikt

De Hoge Raad oordeelde dat Ernst & Young onzorgvuldig te werk is gegaan.

Oranjestad – De Hoge Raad heeft vorige week geoordeeld dat Ernst & Young (EY) op Aruba niet zorgvuldig is geweest in een persoonsgericht onderzoek naar de toenmalige algemeen directeur van stichting Fundacion Lotto pa Deporte, Jan Hendrik ‘Endy’ Croes.

De uitspraak door de hoogste rechter van het Koninkrijk kan gevolgen hebben voor ook andere accountants werkzaam op Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de andere eilanden. In de procedure speelde namelijk ook de vraag naar het toetsingskader voor accountants. In Nederland zijn er op grond van de wet diverse beroeps- en gedragsregels opgesteld. Op Aruba bestaan die niet, en daar beriep Ernst & Young zich op.

- Advertentie -

Hoewel de Nederlandse beroeps- en gedragsregels formeel niet op Aruba gelden, gaat het om algemeen aanvaarde zorgvuldigheidsnormen voor het handelen van accountants jegens derden.

Die algemeen aanvaarde normen zijn mede van belang om te bepalen of sprake is van een onrechtmatige daad, ook als het gaat om een onrechtmatige daad onder het recht van Aruba. Dat betekent dat de accountants in de Caribische delen van het Koninkrijk onder meer wat betreft persoonsgerichte onderzoeken aan dezelfde normen moeten voldoen als hun collega’s in Nederland.

Onder omstandigheden kan die norm in de Caribische delen van het Koninkrijk enigszins anders worden ingevuld. De kleinschaligheid en andere bijzonderheden van de Caribische samenlevingen kunnen immers bijzondere feitelijkheden meebrengen die van belang kunnen zijn bij de invulling van die maatschappelijke normen.

Terug naar de casus: In januari 2010 werd Croes op non-actief gesteld. De aanleiding was het vermoeden van financiële onregelmatigheden. Door Lotto pa Deporte is aan Ernst & Young Aruba de opdracht gegeven onderzoek te verrichten. Door de accountant is vervolgens een (lijvig) concept-rapport opgesteld.

Aan Croes is meegedeeld dat hij de op hem betrekking hebbende delen van het concept – ongeveer zo’n 70 bladzijden – kon komen inzien. Dat heeft hij gedaan, maar hij heeft vervolgens geweigerd daarop mondeling commentaar te geven. Wel heeft hij later door middel van een faxbericht commentaar geleverd. Vervolgens is het definitieve rapport – bestaande uit 86 bladzijden en honderden pagina’s bijlagen – aan Lotto verstrekt.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek heeft Lotto aan het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba verzocht de arbeidsovereenkomst met Croes te ontbinden. Op 14 september 2010 is dit verzoek toegewezen zonder toekenning van een ontbindingsvergoeding aan Croes.

Het gerecht is daarbij uitgegaan van de juistheid van de door Ernst & Young geconstateerde onregelmatigheden bij de vergoeding van reis- en representatiekosten. Het gerecht was van oordeel dat Croes de bevindingen, zoals opgenomen in het rapport, onvoldoende had weersproken.

Croes heeft vervolgens een civiele procedure tegen EY aangespannen en gevorderd dat voor recht wordt verklaard dat het accountantskantoor zich schuldig heeft gemaakt aan een onrechtmatige daad jegens hem, met veroordeling van dat kantoor tot vergoeding van de proceskosten.

Als zijn vordering zou worden toegewezen, zou Croes daarna schadevergoeding vorderen. De zaak kwam uiteindelijk uit bij de Hoge Raad. De Hoge Raad oordeelde dat Ernst & Young onzorgvuldig te werk is gegaan.

Bron: Antilliaans Dagblad

- Advertentie -

Artikel delen

2 reacties

  1. Waarom staat de foto van Stephen Capella (links) boven dit artikel?

    Capella is een groot fraudeur, maar met deze zaak heeft hij toch niets te maken.

    Of heeft hij de bankrekening van zijn moeder in Panama ‘geleend’ aan Endy Croes?

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

DH | Over the Pond minimarket robbed by two armed men

PHILIPSBURG--The cashier of a minimarket on Arch Road, a side road of Sucker Garden Road, was robbed at gunpoint late Friday afternoon, when two armed men entered...

Democracy now! | Monday, July 4, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 4 juni 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Opinie | De VN, zelf bestuur en zelf beschikking

Door Lucita Moenir Alam, Arjen van Rijn en Kees Flinterman Op 15 december 1955 heeft de Tiende Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in Resolutie 945(X) de Nederlandse...

ParadiseFM | Campagne voor een nieuw nationaal wapen Curaçao

Curaçao moet een nieuw nationaal embleem hebben. Cultuurminister Van Heydoorn heeft daarom een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Iedereen kan aan de wedstrijd meedoen. Vandaag wordt het startschot gegeven voor...

ParadiseFM | Schotte nog steeds in onderhandeling met OM

Ex-premier Gerrit Schotte onderhandelt nog steeds met het Openbaar Ministerie over het geld dat hij terug moet betalen. In mei kreeg hij twee weken de tijd om...
- Advertentie -
- Advertentie -