30 C
Willemstad
• vrijdag 14 mei 2021 14:52

Democracy now! | Friday, May 14, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 14 mei 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

ParadiseFM | MFK en PNP slaan gesprek COHO af

De coalitiepartijen MFK en PNP willen niet met Knops in gesprek over het COHO. Dat zegt PNP-leider Ruthmilda Larmonie in de Amigoe. Al eerder gaf de nieuwe...

ParadiseFM | Laatste kans om tweede Pfizer prik te krijgen

Dit weekend is de laatste kans om een tweede Pfizer vaccinatie te krijgen. Dat kan alleen nog aanstaande zondag tussen twaalf en vijf ‘s middags bij het...

ParadiseFM | “Akkoord met Corc nog deze maand”

Refeneria di Korsou (RDK) en potentiële nieuwe uitbater Corc zijn er bijna uit. Ze verwachten deze maand nog tot een akkoord te komen. Dat schrijft het Antilliaans...

ParadiseFM | Knops zet lening voor St. Maarten stop

Sint-Maarten krijgt voorlopig toch geen coronasteun, dit keer omdat de regering van het eiland nog steeds niet het wanbestuur van het vliegveld heeft aangepakt. Dat schrijft demissionair...
- Advertisement -spot_img

AD | ‘Ernstig mismanagement MIO’

HomeMediaAD | ‘Ernstig mismanagement MIO’

Foto Mariano Luis Heyden

WILLEMSTAD – EOCG Wireless van MIO Group Ltd. was in 2010 in een deplorabele financiële positie gekomen door ‘ernstig mismanagement’ vanaf haar oprichting in 2005. De algemene indruk was begin 2011 nog wel dat de vennootschap met een nieuw management voldoende overlevingskansen had.

Dat schreef bewindvoerder Arnold Huizing van EOCH Wireless nv, dat op 16 september 2010 een voorlopige surseance van betaling was verleend.

Zelf adviseerde hij de concurrente crediteuren in een crediteurenvergadering in te stemmen met definitieve surseance, omdat dit de enige mogelijkheid bood dat de crediteuren na verloop van tijd een betaling – hetzij geheel hetzij gedeeltelijk – tegemoet konden zien. Voorwaarde was dan wel dat EOCG Wireless volledig zou worden gesaneerd en dat een nieuwe financier zou worden gevonden om in elk geval een deel van de concurrente vorderingen te voldoen. De schuld aan de crediteuren, inclusief de vorderingen van het consortium van banken ter waarde van 19,8 miljoen gulden, bedroeg volgens de bewindvoerder het aanzienlijke bedrag van bijna 28,4 miljoen.

Wat de preferente crediteuren betreft, moest de belastingdienst nog zo’n 450.000 gulden krijgen. De bewindvoerder baseerde zich hierbij op de boeken van EOCG (MIO).

Zoals gesteld, had het consortium een vordering ten bedrage van 19,8 miljoen op de vennootschap. Deze vordering is gedekt met een pandrecht op de aandelen van EOCG, gehouden door MIO Group Ltd. Voorts rustte er een pandrecht van het consortium op alle ‘assets’ (roerende zaken en vorderingen) van EOCG. De executiewaarde van de aan het consortium overgedragen assets werd in november 2010 door de accountant vastgesteld op ongeveer 3 miljoen gulden.

Bij faillissement zou/zal het consortium banken haar zekerheidsrechten uitwinnen. De opbrengst zou/zal echter bij lange na niet voldoende zijn om de vordering van het consortium te voldoen – en de concurrente crediteuren zullen geen uitkering ontvangen. Zo waarschuwde bewindvoerder Huizing begin vorig jaar al.

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel stond eerder als (enig) bestuurder ingeschreven Christiaan ‘Chris’ Engels, die oprichter was van Curanet, waar MIO uit is voortgekomen. De officiële benaming is EOCG Wireless nv, maar de handelsnaam luidt MIO. EOCG werd bij akte van 8 juni 2000 onder de naam GSM Caribbean nv opgericht. De naam werd bij akte van 21 september 2005 gewijzigd in EOCG Wireless nv. De aandeelhouder van EOCG is MIO Ltd., voorheen Zocor Ltd.

De (échte) naam die werd genoemd in verband met de financiering door het lokale consortium van banken is die van de Amerikaan Gilbert Richard Armenta, woonachtig in Fort Lauderdale, Florida. Hij was na de overname van Curanet door de MIO Groep (EOCG Wireless) van mei 2005 tot juni 2009 directeur. Armenta zou ook de uiteindelijk (economisch) belanghebbende zijn van de MIO-vennootschappen. Curanet nv, dat dus deel uitmaakt(e) van de MIO Group, werd al op 29 januari 2010 in staat van faillissement gesteld.

In verband met het faillissement van Curanet, maakte de eerdergenoemde Huizing – toen als curator – melding dat ‘de banken op Curaçao een schade hebben opgelopen van ruim 13,5 miljoen gulden’.

Onderzoek door deze krant wees toen uit dat het bedrag – gedeeltelijk – een lening vertegenwoordigt, die in oktober 2005 is verstrekt door een consortium gevormd door Girobank, Banco di Caribe, Ennia Leven en Ennia Schade aan de moedermaatschappij Zocor Limited (thans ‘MIO Group Limited’) gevestigd op de Britse Maagdeneilanden (BVI) en onder meer een zevental dochterondernemingen gevestigd in de Nederlandse Antillen (en Aruba), waaronder Curanet en EOCG.

Het oorspronkelijke bedrag van de lening lag een stuk lager, maar is opgelopen vanwege diverse betalingen die het consortium aan met name providers en andere crediteuren van EOCG Wireless heeft verricht, omdat deze vennootschap daartoe financieel zelf niet in staat was.

En ook doordat op een gegeven moment de aflossingsverplichtingen niet meer werden nagekomen, door de moedermaatschappij noch door Curanet of enige andere Antilliaanse MIO-vennootschap, liep de schuld van deze vennootschappen steeds hoger op.

Toen medio 2009 – na diverse aanmaningen en ingebrekestellingen die mede gericht waren aan de eerder genoemde Amerikaan Armenta (directeur en uiteindelijk economisch belanghebbende van de MIO-vennootschappen) – de afbetalingsverplichtingen niet werden hervat, heeft het consortium banken met gebruikmaking van haar stemrecht als pandhouder van de aandelen van de vennootschappen, Armenta gedwongen als directeur af te treden en de samenstelling van het management gewijzigd. Doel daarvan was om te proberen te redden wat er nog te redden viel. Het faillissement van Curanet was toen al onafwendbaar.

Het ging met Curanet, ook voor de overname, al administratief mis. Zo constateerde curator Huizing dat Curanet, in januari 1996 opgericht, nooit goedgekeurde jaarstukken heeft laten opmaken. De openbare verslagen van de curator in het faillissement van Curanet schetsten een beeld van (administratieve) chaos: boekingen van vorderingen die niet hebben bestaan; schulden aan achterstallige belastingen, de Sociale Verzekeringsbank, personeel en concurrente vorderingen; maar vooral ook banken op Curaçao – die door het ‘doorsluizen’ door de bedrijvengroep van gelden uit Curanet naar de andere groepsvennootschappen van de MIO Groep – een miljoenenschade zouden hebben opgelopen.

De Curanet-curator sprak in zijn verslag aan de rechter-commissaris van ‘bedrieglijke bankbreuk’: ,,Er werd helemaal geen boekhouding bijgehouden. Sterker nog, de verschafte balans is gefabriceerd.”

Bron: Antilliaans Dagblad van 20 december 2012

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties