AD | Economie zakt verder in: -18,6%

Tranches helpen economie, maar lange lockdown en loonkorting niet | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Opnieuw heeft de Centrale CBCS de economische projecties van Curaçao naar beneden moeten bijstellen. Er wordt nu uitgegaan van een scenario van 18,6 procent reële krimp in 2020.

Omdat na sluiting van de (lucht)grenzen medio maart in verband met de risico’s van het coronavirus de daaropvolgende lockdown niet één maand, maar zes weken duurde, rekent de CBCS met een aanvullend negatief effect van 2,1 procentpunt vergeleken met april.

De eerste tranche liquiditeitssteun van Nederland aan Curaçao (177 miljoen gulden, waarvan 63 miljoen voor economie en werkgelegenheid, voor de periode april en half mei) had een positief effect op de economie, namelijk 0,8 procentpunt. Die financiële injectie in de vorm van een renteloze lening kwam vooral de particuliere consumptie ten goede, en – zo voegt de CBCS eraan toe – als gevolg daarvan de importen. Eerder ging de Centrale Bank in Willemstad uit van -17,7 procent groei, nadat er in eerste instantie nog werd gerekend met -14,9 procent. De verschillende maatregelen en acties zijn van invloed op de projecties.

Zo zal ook de generieke korting op de salarissen in de (semi)publieke sector invloed hebben. Het gaat om 12,5 procent op het totale pakket arbeidsvoorwaarden van alle ambtenaren en alle andere medewerkers in (semi)publieke dienst. Verder de verlaging van 25 procent voor Statenleden en ministers. ,,Deze besparing dient te worden geboekt ten gunste van de algemene middelen”, aldus de CBCS.

Als dit zes maanden duurt van juli tot en met december zal het een negatief effect van 0,4 procent hebben. Immers de overheidsconsumptie en de particuliere consumptie nemen af door een daling van het besteedbaar inkomen van deze werknemers. Daar staat tegenover dat de aanwending van de tweede tranche liquiditeitssteun (204 miljoen gulden lening voor een periode tot en met eind juni, waarvan 63 miljoen voor economie en banen) voor loonsubsidie en financiële ondersteuning voor de meest getroffen groepen een positief effect van 0,8 procentpunt heeft op de groei. Vooral de consumptie zal hiervan profiteren.

Bij elkaar heeft het totale pakket aan liquiditeitssteun van Nederland – eerste en tweede tranche samen – een positieve impact van 1,6 procentpunt op de economische ontwikkeling, terwijl de korting van de salarissen in de (semi)publieke voor -0,4 procent ‘bijdraagt’. Het gaat bij dit laatste overigens alléén om overheidspersoneel en personeel werkzaam bij instellingen die betaald worden uit de overheidsbegroting; de impactanalyse meet niet het effect van de korting van de salarissen van personeel werkzaam bij overheids-nv’s of bij instellingen die door de SVB (Sociale Verzekeringsbank) worden bekostigd.

De Centrale Bank heeft informatie over de bruto loonsom bij overheidsbedrijven opgevraagd bij Financiën en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zodra deze informatie beschikbaar is zal opnieuw ‘een neerwaartse bijstelling’ van de groeiprojectie – ‘dus negatiever’ – volgen.

Ook is nog geen rekening gehouden met de consequenties voor de werkgelegenheid in de private sector als gevolg van de vraaguitval. Tevens is het van belang het netto-effect voor de overheidsfinanciën in kaart te brengen, omdat de loonkorting automatisch zal leiden tot minder inkomsten aan in ieder geval loonbelasting, sociale premies en omzetbelasting (ob).

,,Aan deze maatregel (van een generieke loonkorting, red.) kleeft het risico van verdere verarming – maatschappijbreed – vanwege de doorwerking in de werkgelegenheid in de private sector”, aldus de CBCS. ,,Wel zal het een positief effect hebben op de betalingsbalans.”

Bron: Antilliaans Dagblad

4 Reacties op “AD | Economie zakt verder in: -18,6%

 1. Knoek-koe

  De hele verrotte CBCS top en mogelijk de laag daar onder waar het doorgerrot is moet weg uit dat gebouw.
  Anders zal er niets veranderen.

  Geen MAN vazallen, geen Bearing point vazallen geen enkele vazal meer.
  Zet desnoods voor de monster salarissen internationale kanjers aan.

  Net als in een boeing 747, wat maakt het uit waar de piloot vandaan komt, hij moet kunnen vliegen.
  Deze kunnen niet vliegen, niet rijden, niet fietsen, ze kunnen alleen maar vechten, obstructen en zakken vullen

 2. Het zijn cijfers van het CBCS niet bepaald een neutrale instantie het is in het belang van de regering om de regering om de cijfers niet te negatief te laten zijn. Ga eens na verleden jaar 5% krimp voor de corona voorspelde CBCS onder Traa al een krimp van 8%, wat na zijn vertrek snel positief werd bijgesteld en dan krijgen we 6weken lockdown, geen touristen meer dit jaar meer, een ambtenaren aparaat dat loon moet in leveren onze “happy few” die in moeten leveren. Ondernemers die het einde van het jaar niet halen. En dat zouden we maar 18.6% krimpen. Pigs van fly. Als het minder wordt dan 25% zou het betekenen dat herstel dit jaar al inzet. Ik help het hopen. De regering is ook niet bij machten om met cadeautjes de economie te stimuleren. Er is ook geen behoefte aan cadeautjes er is behoefte aan een plan om de economie op te starten met een pilaar die niet afhankelijk is van tourisme.

 3. Curacao revisited

  gelukkig hebben onze CBCS toppers zelf geen last van een inkomsten verlaging, die zorgen wel dat ze genoeg bijsnoepen via congresjes met daggeld vergoeding

 4. In de komende tijd zal water de inzet van oorlogen zijn jongens. Ongeveer 80 landen of meer kampen reeds met watertekorten waardoor de volksgezondheid en economie bedreigd worden. Het probleem is echter niet dat er niet voldoende water op aarde beschikbaar is. No sir. Maar de totale hoeveelheid zoet water op aarde overtreft alle denkbare behoeften van de menselijke bevolking. De meeste crisissen zijn te wijten aan slecht waterbeheer. De helft van het water dat voor irrigatie wordt gebruikt, zakt dus in de bodem weg of verdampt. Door lekkages verliezen watertoevoersystemen van steden 30 tot 50 procent van hun water, en soms zelfs meer. De tijd komt boys, dat water als een waardevolle grondstof behandeld moet worden, net als olie, en niet als iets wat gratis is, zoals lucht. Begrepen kabinet??

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *