AD | Commissie Noodfonds hamert op controle

Staatsfonds laten controleren door Soab en Rijksaccountantsdienst | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Eigen verantwoordelijkheid van Curaçao en controle van de bestedingen door het ‘Staatsfonds’, zoals het noodfonds vermoedelijk officieel gaat heten, staan centraal in het voorstel van de commissie die het kabinet-Rhuggenaath in deze coronacrisis bijstaat.

,,De regering hecht eraan te benadrukken dat zij zich volledig bewust is van het feit dat de indruk zou kunnen worden gewekt dat het Land Curaçao slechts haar hand ophoudt in de veronderstelling dat Nederland, het Koninkrijk en/of de internationale gemeenschap wel over de brug zal komen. Dat is echter niet de bedoeling en/of de intentie van de regering”, schrijft de Commissie Noodfonds.

De nadruk wordt momenteel gelegd op de meest urgente maatregelen die noodzakelijk zijn om grootschalig banenverlies en bedrijfssluitingen op zeer korte termijn te voorkomen. ,,Dit neemt echter niet weg dat er ook gekeken zal worden op welke wijze het Land zelf – ook financieel – kan bijdragen.”

Gezien de financiële positie van de Curaçaose overheid zal dat ‘geen gemakkelijke opgave zijn’, maar – aldus de commissie onder leiding van Daisy Tyrol-Carolus – de regering heeft deze vraag al bij de Commissie neergelegd ‘zonder beperkende voorwaarden’.

,,Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de invoering van een solidariteitsheffing op alle inkomens – ook die van ambtenaren en overheids-nv’s – waarbij iedereen een bijdrage levert aan het herstel van Curaçao.” Zo staat er in het voorlopige rapport van 1 april jongstleden dat door de regering samen met een brief óók naar de Rijksministerraad (RMR) in Den Haag is gestuurd.

De commissie en het kabinet hechten ook grote waarde aan controle. De keuze is gemaakt om de lokale Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) en de Nederlandse Rijksaccountantsdienst te vragen als accountant op te treden. Met beide instanties moet overigens het overleg hierover nog worden gevoerd, zodat het op dit moment niet meer is dan een intentie.

,,Het belang van de controlefunctie kan niet genoeg benadrukt worden. Niet alleen zullen een grote hoeveelheid detailcontroles worden uitgevoerd op door burgers en bedrijven aan te leveren gegevens, ook dient voor alles te worden veiliggesteld dat de beschikbare middelen doelmatig worden besteed aan die zaken waarvoor ze worden gegeven of gereserveerd. De regering wil ten koste van alles voorkomen dat er ook maar op enig moment discussie kan ontstaan over rechtmatigheid en rechtsgeldigheid van bestedingen.”

Daarom ook zal er na afloop van een maand vrij snel een verantwoording moeten opgeleverd over de bestedingen en de daarbij uitgevoerde controlewerkzaamheden. Zo nodig kan extra personeel worden aangetrokken van bijvoorbeeld externe accountantskantoren als hiervoor de noodzaak bestaat.

Uitgaande van het via de RMR beschikbaar komen van de gevraagde middelen – 765,5 miljoen gulden gedurende drie maanden – ter ondersteuning van Curaçao, wordt door de commissie op hoofdlijnen voorgesteld dat bij Landsverordening een Staatsfonds wordt opgericht. Op dit moment wordt nog uitgegaan van het scenario van drie maanden sluiting met vervolgens geleidelijk herstel.

,,De commissie voorziet dat een scenario van zes maanden van sluiting vergaande desastreuze gevolgen heeft voor ons land en complementaire maatregelen zal vergen om de orde en rust te waarborgen en het land voor te bereiden op een voorspoedig herstel.”

Bron: Antilliaans Dagblad

8 Reacties op “AD | Commissie Noodfonds hamert op controle

 1. Abraham Mossel

  Aan gesteld als opperhoofd en begeleider Daisy Tyrol-Carolas ex ”currently assistent managing director MCB”, van noodfonds cq staatsfonds commissie solidariteitsheffing is hopelijk toch niet van de pot gerukt om het gewone volk te vragen om bij te dragen aan de solidariteitsheffing fonds. Ik zou zeggen ga eens naar de ambtenaren en overheids nv langs en schooi daar maar wat miljoenen per maan weg, maar niet bij de gewone man/vrouw, die hebben jaren lang hele grote grote en volle zakken gevuld met geld van het volk (nu nog?).
  Tip voor Nederland, geef niks nada nopes aan dit eiland wat alleen voor de duvel wil dansen en niet voor zijn volk.
  Als je geld geeft aan deze YDK Makamba haters is het geld gooien in een bodem loze put. Over nemen die bende dan ben je zeker dat het geld goed terecht komt bij de mensen die het nodig hebben en niet bij de dievenbende regering inc ambtenaren en overheids nv. pas op Nederland een gewaarschuwd mens telt voor twee!.

 2. Controle… Henry Jourdain?

 3. @Curacao R, De heer Palm doet zijn donaties aan zijn bysides

 4. Curacao revisited

  “Curaçao moet onder Curatele.”
  Eens: als je verder nog bedenkt dat ENNIA waarschijnlijk insolvabel is, en dat onze overheid al een aantal jaar geen pensioen premie aan APC heeft betaald, dan zijn de problemen nog een stuk groter dan onze regering ons wil doen geloven. Ook de ENNIA en APC directie zou leiderschap kunnen tonen om een deel van hun salaris in te leveren, maar dat gaat uiteraard niet gebeuren.

 5. Knoek-koe

  …..”10 jaar geleden heeft Nederland de schulden van het eiland gesaneerd en in minder dan 10 jaar tijd hebben de dames en heren politici het eiland leeggeroofd en zijn we failliet”……

  De dames en heren politici én hun vriendjes de Register Accountants + Juristen + Advocaten + Consultants + apothekers en artsen ( SVB en BZV) die NET zo hard meededen aan het afromen, melken en roven.

 6. Knoek-koe

  Curaçao moet onder Curatele. Het is niet te verkroppen dat in deze precaire en visie vergende situatie er nog steeds regeringsleden zitten, met hele vuile handen, die er in het verleden niet voor teruggedeinsd hebben om flink te graaien of royaal te spatten voor eigen gewin.

  Regeringsleden die in normale tijden het voor elkaar krijgen zaken niet voor elkaar te krijgen, laat staan in crisistijden…

 7. Laat Curacao het goede voorbeeld geven en kort de salarissen van politici en ambtenearen

 8. Joep Meloen

  Kennelijk wil het ook niet tot deze commissie doordringen dat je helemaal geen 765 miljoen nodig hebt wanneer je het totaal anders zou aanpakken.

  Men gaat nu uit van een behoefte voor 3 maanden, waarmee men eigenlijk stelt: ‘na 3 maanden is alles weer normaal’. Dat laatste zal niet gebeuren, er is dan geen vaccin, er dan geen medicijn, dus is er nog altijd corona op deze wereld en dus houdt het in dat we hier voorzorgsmaatregelen zullen blijven moeten nemen. Daar gaan we niet aan ontkomen.
  En die maatregelen gaan er voor zorgen dat we dus nog meer geld nodig zullen hebben, die 765 miljoen is dan niet genoeg.

  Wat gaan we dan doen ? Nog maar een keer 765 miljoen lenen ? En 3 maand later nog een keer ? Net zolang totdat de wereld coronavrij is ?
  Alleen daarom al rammelt deze berekening aan alle kanten. Een goed bestuurder plant voor de worst case scenario en alles wat dan beter uitpakt is meegenomen. Op die manier voorkom je verrassingen.

  En zelf zorgen dat het geld goed wordt besteed ?
  Ik ken een oud gezegde: ‘vertrouwen is goed, controle is beter’. Maar een nog ouder gezegde houdt men hopelijk in Nederland goed in de gaten: ‘een ezel in het algemeen, stoot zich niet 2 keer aan dezelfde steen’.
  10 jaar geleden heeft Nederland de schulden van het eiland gesaneerd en in minder dan 10 jaar tijd hebben de dames en heren politici het eiland leeggeroofd en zijn we failliet.
  Alleen daarom al mag Nederland geen blanco cheque aan deze bestuurders geven. Er zullen dan weer allerlei vrienden en kennissen worden benoemd in leuke posities, met absurd hoge salarissen. De consultants zullen de deur weer platlopen en uiteindeijk is het geld weer op, maar is niets bereikt. Zo gaat het hier al 60 jaar en dat gaat echt nu niet veranderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *