32 C
Willemstad
• maandag 20 september 2021 11:36

Laatste reacties

- Advertentie -

AD commentaar | Nieuwe CBCS-president ‘fit & proper’?

Als Doornbosch door de screening van de veiligheidsdiensten van Curaçao en Sint Maarten komt, zal hij in juli worden benoemd.

Wat heeft de Nederlandse regering tegen Richard Doornbosch, beoogd kandidaat-president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS)? Eerder werd hij door CDA-minister Wopke Hoekstra van Financiën gepasseerd – of te licht bevonden? – om bewindvoerder te worden van de Nederlands-Belgische kiesgroep binnen het IMF, waar Doornbosch sinds enkele jaren al plaatsvervanger is, en werd de directeur Financiële Stabiliteit bij De Nederlandsche Bank (DNB) daarvoor voorgedragen.

Waarom iemand anders naar Washington sturen in plaats van de daar reeds gevestigde functionaris promotie te geven?

En recentelijk stelde Hoekstra’s partijgenoot, CDA-staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, niet onderhandelbare voorwaarden aan Curaçao die aanleiding geven tot de vraag of ook deze Nederlandse politiek bestuurder soms twijfels heeft over Doornbosch als toekomstig CBCS-topman. Als voorwaarde voor verstrekking van liquiditeitssteun aan Curaçao, zwaar getroffen door de impact van de coronaviruscrisis, stelde Knops namelijk dat het bestuur van de CBCS ‘weer uit ten minste drie bestuurders dient te bestaan’ – die aan de hoogste ‘fit & proper’-standaarden en standaarden van onafhankelijkheid zijn onderworpen – en ook moet de benoeming ‘in afstemming met De Nederlandsche Bank’ geschieden.

- Advertentie -

Ter verduidelijking voegt de bewindsman eraan toe dat het ten minste het volgende betreft: ,,Benoeming, in afstemming met de DNB, op korte termijn van een voorzitter die voldoet aan eisen inzake geschiktheid en betrouwbaarheid.” Zo staat het in de adviesbrief van Knops van 13 mei 2020 aan de Rijksministerraad (RMR).

Op z’n minst enigszins opmerkelijk. Want weet Knops dan niet dat de CBCS al op 20 maart officieel bekend heeft gemaakt dat de Raad van Commissarissen (RvC) van de Centrale Bank op 11 maart aan de minister van Financiën van Curaçao en de minister van Financiën van Sint Maarten de aanbeveling had gedaan om Doornbosch te benoemen tot president van de CBCS? De staatssecretaris moet ook op de hoogte zijn dat de ministerraad van Curaçao en de ministerraad van Sint Maarten de aanbeveling van de RvC hebben overgenomen. Is het ze bij Koninkrijksrelaties in Den Haag ontgaan dat ook gemeld is dat het streven is om Doornbosch ‘medio juli in functie te benoemen’? Natuurlijk moet dan de screening door de Veiligheidsdiensten van Curaçao en Sint Maarten wel positief zijn afgerond.

De regering van Curaçao, het kabinet-Rhuggenaath, laat in antwoord op de inmiddels veelbesproken condities van Nederland in verband met de broodnodige coronacrisisnoodlening weten dat het te volgen proces voor werving en selectie van bestuurders van de CBCS is neergelegd in het Centrale Bankstatuut. De werving en selectie is in handen van de RvC van de CBCS, legt Fòrti uit, welke Raad aan beide ministers van Financiën een aanbeveling voor benoeming moet doen. Allebei de ministers besluiten vervolgens op basis van die aanbeveling over de benoeming.

,,Langs die lijnen loopt ook het proces van benoeming van een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur (RvB) van de CBCS”, aldus het antwoord van Willemstad aan Den Haag, dat dit alles echter kennelijk niet wilde horen, maar enkel dat Curaçao ‘onvoorwaardelijk’ met de eisen instemt. De Curaçaose regering liet nog wel weten: ,,De DNB is door de voorzitter van de RvC van de CBCS reeds geïnformeerd over de geselecteerde kandidaat. Curaçao is niet bekend met een bezwaar ter zake de persoon.”

- Advertisement -

Die persoon is drs. Richard Doornbosch (1973) die monetaire economie en bedrijfseconomie studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen en sinds 2016 plaatsvervangend bewindvoerder is bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington DC.

Geen in de economische wetenschap gepromoveerde bankpresident, terwijl een doctorstitel – hoewel geen formele vereiste – in de praktijk een belangrijke barometer is bij de aanstelling in dit soort voorname posities. Om de voorwaarden van Nederland ten aanzien van de CBCS in het juiste perspectief te plaatsen, is het van belang om op te merken dat Bob Traa – de vorige CBCS-president, die het echter maar korte tijd volhield – was geselecteerd ná afstemming met de diverse andere stakeholders, waaronder dezelfde DNB die Knops nu wil inschakelen.

Voor wat betreft de gewenste samenwerking met de DNB is, ook vóórdat de toenmalige nieuwe president Traa er was, vanuit de CBCS herhaaldelijk de samenwerking met DNB gezocht. Hiertoe zijn diverse contacten geweest en bezoeken van een delegatie CBCS-commissarissen aan Nederland gebracht om de samenwerking op gang te krijgen.

Op dit moment wordt dan ook al samengewerkt tussen de CBCS en DNB op een aantal dossiers, waaronder die in de ‘voorwaardenbrief’ van de staatssecretaris wordt genoemd. Verder heeft ook de voordracht van de aanstaande nieuwe president – Doornbosch – ná afstemming met de belangrijkste betrokkenen plaatsgevonden, waaronder dus met DNB.

Het is daarom niet duidelijk waar het kennelijke bezwaar van Knops tegen Doornbosch vandaan komt. De voordracht is door de RvC gedaan. De screening is gaande – hetgeen impliceert dat de beide landen (Curaçao en Sint Maarten) de kandidaat ook wensen voor te dragen voor aanstelling door de gouverneurs van beide landen – om daarmee de benoeming af te ronden. Daarna zal Doornbosch gaan functioneren in een collegiaal bestuur van drie directeuren.

Dit punt was een aanbeveling van een eerder PwC-rapport (PricewaterhouseCoopers) en is geïmplementeerd binnen de CBCS. Het is dan ook onduidelijk waarom de voorwaarden met betrekking tot de CBCS op deze manier in de brief van Knops zijn opgenomen en – volgens deskundigen – mogelijkerwijs bij nakoming zelfs zou kunnen worden gezien als het aanzetten tot het plegen van een strafbaar feit.

Het gaat dan om deze conditie: ,,Curaçao en de CBCS verschaffen de DNB inzicht in de situatie in de financiële sector in den brede, waaronder potentiële verliezen en waar deze op neerslaan. Het betreft ten minste inzicht in de huidige kapitaal- en liquiditeitspositie van de belangrijkste financiële instellingen (banken, verzekeraars, pensioenfondsen) en de prognoses voor de komende zes maanden.”

De wettelijk geregelde geheimhoudingsplicht zou hier op het spel staan, hoewel Koninkrijksrelaties en Curaçao hierover van mening verschillen. Feit is dat de minister van Financiën en de regering van Curaçao – gelukkig! – geen invloed kunnen en mogen uitoefenen op het toezicht door de CBCS en de CBCS ook geen instructies kunnen/mogen geven. Dat is verankerd in het Centrale Bankstatuut.

Dat neemt niet weg dat de CBCS door de regering-Rhuggenaath in kennis gesteld kan en ook zal worden van de Nederlandse eis om informatie uit te wisselen met de DNB met het verzoek om na te gaan hoe aan dat verzoek om informatie uit te wisselen, tegemoet kan worden gekomen.

Zeker op dit punt zou het in het belang van het vertrouwen in de financiële sector in zijn algemeenheid en in het bijzonder het instituut de CBCS, waar nota bene binnenkort een nieuwe president start, het passender zijn geweest om dit in goed onderling overleg op te pakken. De CBCS en de landen hebben immers meerdere keren aangegeven, ook in hun reactie naar de staatsecretaris, graag samen te willen werken met de DNB. Dat dit gewenst is, staat buiten kijf, in het kader van de gevraagde capaciteitsuitbreiding en uiteindelijk in het belang van de deposanten, spaarders en pensioenverzekerden. Het zou dan ook jammer zijn als dit niet door beide partijen op een goede manier, binnen de wettelijke mogelijkheden, zou worden opgepakt en de nieuwe president reeds nu met een achterstand moet beginnen. Tenzij Nederland gerede twijfels heeft over Doornbosch’ geschiktheid, maar dan moet tijdig worden opgetreden om een (nieuw) debacle te voorkomen.

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

De Rijksministerraad coronavirusmaatregelen liquiditeitsvoorwaarden voor Aruba, Sint Maarten en Curacao. Met dank aan een trouwe lezer. Indien niet leesbaar en/of downloadbaar in verschillende browsers, klik hier (PDF).

2020 05 13 – RMR 2de Liquid… by Knipselkrant Curacao on Scribd

- Advertisement -

Artikel delen

9 reacties

 1. ….”Als dat waar is van die bedreigingen dan zal Traa Doornbosch toch daarover hebben geïnformeerd en zou laatstgenoemde bij voorbaat voor de eer hebben bedankt? Dus…..?????

  @Marc, Ze hebben hoe dan ook een nieuwe hoofdtuinman nodig om de geldbomen van de CBCS tuin te bewaken en overzien.

  Traa, een “rijpere” man die zijn merites verdiend heeft, en een behoorlijke expertise heeft opgebouwd in de internationale financiele en Bankenwereld,

  En had misschien geen behoefte aan de lokale kleinburgelijke slangenkuil van bloedlinke opportunisten en onsportieve dwarsliggers, als daar ook nog eens een dosis bedreigingen bij komt.

  Die zit daar niet op te wachten, de man heeft een prachtige carriere achter de rug.

  Derhalve is het des te kardinaler, dat daar een persoon zit die top fit en proper is, en niet meeveert en knuffelt met de lokale politieke pappenheimers, en tegen deze egoistische jaloerse haat en destructie cultuur opgewassen is.

  Pappenheimers als Gijsbertha, die met wat MAN vazallen, die al de nodige familie en kroist oo verschillende plastsen hebben geplaatst, als voorstel hebben om een lokale parel als De Geus voor te dragen voor het presidentschap.

  Moet puur toeval zijn dat de Geus, en Lasten, (een aardig voorkomend meisje, maar voor wie het CBCS juk een beetje te zwaar is), bij de UTS allebei in de top directie zaten.

  En dat “men” de Geus nu weer heeft “proberen” voor te dragen bij de CBCS.

  Over zelfreinigend vermogen gesproken: Hoeveel staats NV’s mogen figuren als Geus, Ys, G. Martina etc etc kapot maken, voordat we hier wakker worden en zeggen: Zet aub een “gebrevetteerd” piloot aan het “stuur” van de Boeing 747…en geen post 30 di mei bus chauffeurtje meer..

 2. “Eerder werd hij door CDA-minister Wopke Hoekstra van Financiën gepasseerd – of te licht bevonden? – om bewindvoerder te worden van de Nederlands-Belgische kiesgroep binnen het IMF, waar Doornbosch sinds enkele jaren al plaatsvervanger is, en werd de directeur Financiële Stabiliteit bij De Nederlandsche Bank (DNB) daarvoor voorgedragen.

  Waarom iemand anders naar Washington sturen in plaats van de daar reeds gevestigde functionaris promotie te geven?”

  Bij belangrijke beslissingen gaat het niet om gemak dus dat Doornbosch zich reeds in Washington bevond moet absoluut geen invloed hebben op de benoeming.

  Wat wel van belang is : wie is de beste kandidaat voor de functie ? En daar schoot Doornbosch tekort tegenover de betere kandidaat.

  Professional practices plain and simple en geen mallekuren zoals gemakzucht.

 3. @Marc: Bob Traa werd waarschijnlijk bedreigd omdat hij gevestigde belangen wilde aanpakken. Als Doornbosch niets gaat ondernemen laten zij hem met rust

 4. Knoek-koe
  Als dat waar is van die bedreigingen dan zal Traa Doornbosch toch daarover hebben geïnformeerd en zou laatstgenoemde bij voorbaat voor de eer hebben bedankt? Dus…..?????

 5. …..”( toch vreemd dat er nooit iets is bekend geworden over de reden van het overhaaste vertrek van Traa)”…..

  Daar is wel wat over bekend.
  Maar niet bij iedereen.
  Het heeft te maken met een grote ego’s.
  Er zijn er meer die graag de troon willen bestijgen.

  Zeg maar als ‘hoofdtuinman’ van de geldbomen willen optreden, en er niet voor schromen om een zekere vorm van “bedreiging ” in te zetten om het hoofdtuinmanschap van de metaforische geldbomen van de CBCS te bemachtigen.

  Meneer Traa heeft bedankt voor de eer, en de bedreigingen aan zijn adres.

 6. Door wie wordt de President ( what’s in a name) van CBCS voorgedragen/gekozen? Als dat de kabinetten van Curaçao en Sint Maarten zijn, moet je dan niet bij voorbaat extra alert zijn of gekozen kandidaat ” fit en proper” is? ( niets ten nadele van Doornbosch, hij zal best proper zijn maar is hij ook fit ( geschikt) voor de job in deze slangenkuilen?). Men zoekt toch eerder iemand die bij hun past : flexibel en meegaand en onder druk bezwijkend?
  Het lijkt mij niet dat in de huidige situatie President van CBCS iets is wat je CV verfraait.
  ( toch vreemd dat er nooit iets is bekend geworden over de reden van het overhaaste vertrek van Traa).

 7. Met Bob Traa had je een ervaren puinruimer om de puinhopen van jarenlang falend Giro bank beleid, ENNIA investeringen en Reinald Curiel happy hour’s weg te werken. Bob Traa schoot inderdaad in actie, maar dat wilde de politiek op Curacao natuurlijk niet omdat er dan allerlei stront naar boven zou komen en “dat schaadt het vertrouwen in de financiele sector”. Het is even de vraag of deze meneer (die nog een hele carriere voor zich heeft) wel zin heeft om de strijd aan te gaan met de Curacaose elite zodat er echt stappen gezet kunnen worden

 8. – die aan de hoogste ‘fit & proper’-standaarden en standaarden van onafhankelijkheid zijn onderworpen –

  Wanneer gaat deze regel voor onze Ministers en directeuren gelden?

  Is helemaal niet zo veel gevraagd, om zo een eis te stellen.

  Dat betekent dat zowel Leila als Jardim eigenlijk ook wegmoeten.

  Beiden zijn politiek besmet.

  En Gijsbertha, Suzy en eigenlijk alle ministers en ex ministers, voldoen ook niet en de hoogste fit en proper standaarden

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Column Youp | Stank voor Ank

Afgelopen week liep ik te duimen dat ons land niet bij een oorlog betrokken zou raken. Ik was bang dat we met onze minister van Defensie niet...

Volkskrant | Bij de demonstratie in Washington: ‘Je merkt hoe groot het geloof in The Big Lie is’

Nick de Jager Uit angst voor een tweede January 6 wemelt het nu van de politiemensen voor het Capitool in Washington. Daar betuigen demonstranten hun steun aan degenen...

NDH | BNNVARA-programma over salarissen veroorzaakt rumoer op Curaçao

Op Curaçao is commotie ontstaan over het salaris van de directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) na een uitzending van het Nederlandse...

ParadiseFM | Werkloosheid gaat stijgen volgens IMF

De werkloosheid gaat stijgen tot 24,3% volgens het IMF. Volgens de regering zijn de cijfers te vergelijken met cijfers van de Centrale Bank van Curaçao en Sint...

ParadiseFM | Overheid roept jongeren op tot vaccinatie

Jongeren van 13 tot 18 jaar worden nogmaals opgeroepen om zich te vaccineren. Dat deed epidemioloog Izzy Gerstenbluth vanmorgen tijdens een overheidsbriefing. Tot eersgisteren testten 223 jongeren...

PB | Inkomen CBCS-top aanzienlijk lager dan beweerd

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG: De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft kennis genomen van het programma ‘Wat verdien jij’, dat gisteren is uitgezonden op BNNVARA. De CBCS deelt...
- Advertentie -