33 C
Willemstad
• donderdag 21 september 2023

CC | Silvania proud of World Poker Tour to celebrate new gambling legislation

WILLEMSTAD - The WTP Curacao Invitational Poker Tournament in Curacao is scheduled for September 25th. Minister Javier Silvania of Finance announced a few weeks ago that he...

DH | Accomplice of drug lord ‘Nuto’ Wawoe voluntarily extradited

AMSTERDAM/SANTO DOMINGO--The Dominican authorities have now extradited Dutch citizen Terence Ángelo Richard De Vries to the Netherlands. Local media previously reported that he had given up his...

Ingezonden | Kaping werk eilandsraad Bonaire

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie...

ParadiseFM | Terence de Vries uitgeleverd aan Nederland

De Nederlandse drugsverdachte Terence de Vries is vorige week uitgeleverd aan Nederland. De Vries werd op dezelfde dag als Nuto Wawoe gearresteerd in Sto. Domingo. In tegenstelling tot...

Democracy now! | Wednesday, September 20, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 20 september 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertisement -spot_img

AD | Cft informeert de RMR

HomeMediaAD | Cft informeert de RMR
 • ‘Een onmiddellijke verplichtingenstop’ Curaçao
 • In totaal voor 82 miljoen aan ombuigingen nodig
CFT Gradus | Daily Herald

Willemstad – Het College financieel toezicht (Cft) zal – gezien de ernst van de financiële en economische situatie van Curaçao – de Rijksministerraad (RMR) in Den Haag informeren.

De RMR zal ook bericht krijgen, plus eventueel het advies om Curaçao een aanwijzing te geven, als in de tweede helft van september blijkt dat de begroting niet voldoet.

Het Cft voorziet, op basis van de uitvoering van de landsbegroting in de eerste helft van dit jaar, dat Curaçao niet zal voldoen aan de wettelijke begrotingsnormen. In totaal moet er voor 82 miljoen gulden worden omgebogen in de vorm van extra opbrengsten of lastenverlagingen.

Het College ‘maakt zich ernstige zorgen’ over de financieel-economische situatie waarin Curaçao zich bevindt en roept de regering-Rhuggenaath (PAR/MAN/PIN) op om ‘met voortvarendheid’ te werken aan structurele oplossingen om de houdbaarheid van de overheidsfinanciën te waarborgen.
De compliance-maatregelen om meer belastingen te innen, hebben vertraging opgelopen. Op basis van de voortgangsinformatie tot en met het tweede kwartaal is het voor het Cft ‘onvoldoende controleerbaar of deze vertraging in het resterende deel van 2018 nog zal worden ingehaald’.

Op basis van een extrapolatie die is gebaseerd op de belastingrealisatie in voorgaande jaren, verwacht het College een onderschrijding op de belastingopbrengsten (inclusief compliance) van tussen de 20 en 40 miljoen gulden. ,,Het Cft concludeert daarom dat de belastingopbrengsten circa 30 miljoen zullen achterblijven bij de begroting”, schrijft voorzitter Raymond Gradus aan minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën. De brief is van afgelopen woensdag.

Het Cft is op basis van deze en andere aangeleverde informatie van oordeel dat de begroting 2018, waarin het bedrag van 48 miljoen voor tekortcompensatie uit 2017 is verwerkt, ‘niet langer sluit’ en is er op grond hiervan niet van overtuigd dat de maatregelen die Curaçao zich heeft voorgenomen, dit jaar nog volledig gerealiseerd kunnen worden.

Voor de achterblijvende belastinginkomsten (de genoemde 30 miljoen), de onzekerheid omtrent kostenbesparingen (15 miljoen) en onduidelijkheid rond de dividendvordering op UTS (37 miljoen) zullen nu alternatieven moeten worden aangedragen die in 2018 en verder, effect sorteren. Aldus Gradus, die aangeeft dat een maatregel die direct effect sorteert ‘een onmiddellijke verplichtingenstop’ is.

Aanbevelingen

Conform de Rijkswet financieel toezicht beveelt het Cft Curaçao aan om de begroting 2018 weer in overeenstemming te brengen met de normen. ,,Het Cft geeft u daarbij de volgende aanbevelingen”, schrijft voorzitter Gradus aan bewindsman Gijsbertha van Financiën.

1. Presenteer aanvullende dan wel alternatieve maatregelen die leiden tot ten minste 82 miljoen aan extra opbrengsten of lastenverlagingen. Dit moet leiden tot een begrotingswijziging, die vóór 1 oktober moet worden ingediend bij het Cft.

2. Pas de actiematrix kostenbesparingen aan op basis van de nieuwe maatregelen en verwerk deze cijfermatig in de begrotingswijziging.

3. Voer per direct een verplichtingenstop in. Dit betekent dat er geen nieuwe verplichtingen meer mogen worden aangegaan.

4. Versterk de regie op de implementatie en de uitvoering van deze nieuwe maatregelen zodat deze op korte termijn ten uitvoer kunnen worden gebracht. Dit omvat ten minste een inzichtelijk plan van aanpak – voorzien van een realistisch tijdspad – ten aanzien van de implementatie van de maatregelen.

5. Tref voor de volledige vordering op UTS voor 37 miljoen een voorziening ten laste van de gewone dienst.

6. Ten aanzien van de overheids- nv’s waar momenteel nog dividendvorderingen open staan dienen concrete afspraken te worden gemaakt over de betaling en neem deze op in de derde Uitvoeringsrapportage 2018.

7. Kom uiterlijk eind eerste kwartaal 2019 tot een vastgesteld structureel dividendbeleid waarbij de continuïteit van de overheidsdeelnemingen wordt gewaarborgd. Stel daarnaast een werkwijze vast voor het begroten van dividenden die langjarige openstaande vorderingen voorkomt, de controleerbaarheid verhoogt en vervat deze werkwijze in heldere regels.

8. Breng vóór 13 september de risico’s voor de (meerjarige) begroting als gevolg van de dossiers van HNO (Hospital Nobo Otrobanda), Sehos (Sint Elisabeth Hospitaal), FKP (Fundashon Kas Popular) en RdK (Refineria di Kòrsou) volledig in beeld zodat het realiteitsgehalte van de begroting zorgvuldiger kan worden bepaald.

Minister Gijsbertha wordt verzocht het Cft binnen twee weken – uiterlijk 12 september – te informeren over ‘hoe u invulling geeft aan bovengenoemde aanbevelingen’.

Actiematrix en dividenden

Eind juli vroeg het Cft om een ‘aangepaste versie van de actiematrix kostenbesparing’. Deze aangepaste actiematrix is ontvangen, echter de aansluiting tussen kostenbesparende maatregelen in de begrotingswijziging en de rapportage daarover in de actiematrix wordt niet gemaakt, waardoor de begrotingswijzing onvoldoende controleerbaar is.

Uit de voortgangsinformatie blijkt dat bij een deel van de maatregelen slechts beperkte voortgang is geboekt. Over een ander deel heeft het Cft nog steeds onvoldoende informatie om de haalbaarheid te beoordelen. De in de begroting verwerkte kostenbesparende maatregelen bedragen 29 miljoen. Voor 14 miljoen kan het Cft de haalbaarheid van de begrote besparingen voldoende beoordelen en vaststellen.

Voor 15 miljoen kan het Cft dit niet door het ontbreken van volledige voortgangsinformatie. Daarnaast gaat Cft op de dividendinkomsten. Het College is van mening dat de dividendbaten van telecombedrijf UTS in 2016 door het destijds ontbreken van een besluit van de aandeelhoudersvergadering, ten onrechte in de verantwoording van 2016 zijn opgenomen. Het Cft beschouwt verder de vordering op basis van het AVA-besluit (algemene vergadering van aandeelhouders) van 15 mei 2018 en het op 13 augustus 2018 alleen door Curaçao getekende AVAbesluit, als zeer onzeker.

De toezichthouder is van oordeel dat er daarom voor de volledige vordering van 37 miljoen een voorziening ten laste van de gewone dienst moet worden getroffen. Voor wat betreft de overige openstaande dividendvorderingen uit 2016 en 2017 ten bedrage van 75,4 miljoen adviseert het Cft de regering om met de betreffende overheidsvennootschappen onvoorwaardelijk betalingsregelingen te treffen en hierover bij de rapportage over het derde kwartaal aan het Cft verslag uit te brengen.

Ook adviseert het Cft de regering om te komen tot een structureel dividendbeleid om te voorkomen dat incidentele inkomsten uit overheidsdeelnemingen gebruikt worden voor structurele overheidsuitgaven en om de continuïteit van deze overheidsdeelnemingen te garanderen.

Bron: Antilliaans Dagblad

5 reacties

 1. @LaStiwz
  Onderschrijding van de forecast qua belastingopbrengsten. Kan ook zo gebruikt worden. Letterlijk een paar woorden verder zou je al zien wat de schrijver bedoelde.

  Dat is een probleem wat weinig aandacht krijgt eigenlijk. Overschrijding van het jaarlijks budget is norm bij alle regeringen die we hebben gehad aan god weet wat voor pastechi activiteiten. Onderschrijding van de potentiele inkomsten gaat helaas daar ook hand in hand mee. Graaien zonder de pot bij te vullen…en maar afvragen waarom ze telkens de bak in moeten

 2. “Onderschrijding”.

  Overschrijding betekent meer uitgeven dan begroot.
  Onderschrijding betekent minder uitgeven dan begroot.

  Volgens de schrijver van het AD (…verwacht het College een onderschrijding op de belastingopbrengsten…) dus precies het tegenovergestelde van hetgeen hij bedoelt.

 3. Al geruime tijd lieten de cijfers duidelijk zien wat hoe de financiën er werkelijk voor stonden. Maar als je het slechte nieuws op de dag van North Sea Jazz uitbrengt, is de kans groot dat het zal concurreren met ‘farandula’ berichten.

 4. Ik juich een dergelijk besluit alleen maar toe.
  Onze Parlementsleden bleken niet in staat te zijn de Overheid en de geldverslindende operaties te controleren. Ze zijn te druk met nietszeggende agendapunten en elkaar de zwarte piet toe te spelen.
  Gewoonweg schandalig het niveau van onze Parlement.

 5. Buitengewoon slecht nieuws wat er aan zat te komen! Ga nu eerst een keer geld ophalen bij de crimi’s van pik Pisas olv beroepscrimineel Schotte.
  Dit kan toch niet zomaar allemaal.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties