AD | CBCS: Nu extra buffers creëren

Dividenduitkeringen financiële instellingen tijdelijk opgeschort | Antilliaans Dagblad

Willemstad/Philipsburg – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) stuurt er actief op aan dat financiële instellingen extra buffers creëren om de impact van de Covid-19-pandemie op de lokale financiële sector het hoofd te kunnen bieden.

Een snelle en doeltreffende manier om buffers te vergroten is het overslaan van dividenduitkeringen en het toevoegen van de winst aan de reserves van de instelling. Het uitkeren van dividend kan alleen indien de CBCS daarvoor toestemming verleent.

De CBCS heeft sector-breed instellingen aangeschreven om maatregelen te treffen en dividenduitkeringen op te schorten totdat meer duidelijkheid bestaat. Gedurende het tweede kwartaal van dit jaar zal de Centrale Bank meerdere zogeheten stresstests uitvoeren op alle banken, verzekeraars en pensioenfondsen, om meer inzicht te krijgen in de impact van de coronacisis op deze financiële instellingen. Mede op basis van de uitkomsten van de stresstests zal worden bepaald of aanvullende maatregelen nodig zijn en in hoeverre dividenduitkeringen kunnen worden toegestaan.

De Covid-19-pandemie heeft grote maatschappelijke en economische gevolgen. Ter bescherming van de volksgezondheid waren ingrijpende maatregelen onontkoombaar om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. ,,Omdat niet valt te voorspellen wanneer en in welk tempo de situatie weer zal normaliseren, is het belangrijk dat financiële instellingen (uit voorzorg) extra maatregelen nemen om hun buffers te vergroten”, aldus CBCS interim-president José Jardim. Een aantal instellingen heeft dat uit eigen beweging al gedaan.

De Centrale Bank benadrukt dat zij zich inzet voor het waarborgen van de financiële, alsmede monetaire stabiliteit. ,,Het nemen van deze maatregelen zal bijdragen aan het verder vergroten van de weerbaarheid van financiële instellingen en de gezondheid van de financiële sector in deze tijden van crisis”, stelt Jardim.

Op Curaçao en Sint Maarten is niet alleen de voor de landen belangrijke toerismesector geheel tot stilstand gekomen, vrijwel alle winkels en bedrijven hebben inmiddels hun deuren moeten sluiten in verband met de lockdown. Duizenden werknemers dreigen hun banen te verliezen.

,,Onvermijdelijk zullen ook financiële instellingen door de omvangrijke economische krimp langs verschillende kanalen geraakt worden”, schrijft CBCS in een brief aan de financiële instellingen. ,,Zo kunnen klanten mogelijk op grote schaal rente- en aflossingsverplichtingen niet meer nakomen, pensioen- of verzekeringspremies niet meer betalen en zijn (internationale en lokale) beleggingen onderhevig aan substantiële waardedalingen.”

Duidelijk is al wel dat de impact dusdanig zal zijn dat op het niveau van de individuele instellingen extra buffers noodzakelijk zijn om de reeds ingetreden en nog te verwachten effecten op te vangen. Dit geldt des te sterker nu ook sprake is van risico’s en gevolgen daarvan die nog onvoldoende bepaalbaar zijn.

De brief: ,,Door het creëren van extra buffers wordt onder de huidige bijzondere en onzekere omstandigheden de gezondheid van en het vertrouwen in het financiële systeem zo goed mogelijk in stand gehouden.” In dit verband merkt de CBCS op dat zij het doen van winstuitkeringen dan wel andere uitkeringen ten laste van het eigen vermogen van de instelling in de huidige, onzekere omstandigheden ‘niet verantwoord acht’.

Ook in bredere zin acht de Centrale Bank het ‘op dit moment ongewenst’ dat, behoudens toestemming van de CBCS, middelen aan de instelling worden onttrokken, onder welke titel dan ook, bijvoorbeeld door het verstrekken van garanties of leningen, anders dan in het kader van de reguliere bedrijfsvoering.

,,Toestemming is in ieder geval nodig voor het verstrekken van leningen aan gelieerde ondernemingen, aandeelhouders, bestuurders, commissarissen of andere functionarissen van de instelling.” Daarom geeft de CBCS sector-breed een aanwijzing.

Bron: Antilliaans Dagblad

9 Reacties op “AD | CBCS: Nu extra buffers creëren

 1. ‘n snelle manier om buffers op te bouwen is…….soms kunnen ze je tijdens deze misere toch nog laten lachen.

 2. Abraham Mossel

  Buffer !! opbouwen nu het eiland een staats kas heeft waar niks nada nopes in zit, je ziet alleen drie guldens liggen, en daar voor moet je nog goed oppassen dat Pik Pisas ze niet uit jat in opdracht van ons wereld wonder Gerrit de Raaf, die nu goed zit in het gevang hij krijgt nog elke dag drie keer per dag vreten, anders komt hij met zijn gevang maten in opstand.

 3. Iets met kalf en put ?

 4. Van die 2 miljoen die tiran Tromp per jaar verdiende had CBCS zelf een mooie buffer kunnen opbouwen.

  Zonder alle op nepotisme gestoelde aanstellingen (Zus de Lannoy!) ook.

 5. Nu een extra buffer creëren, nu er geen activiteiten op het eiland zijn die inkomsten genereren alleen activiteiten, en des activiteiten, die geld kosten. Dit advies is net zo op zijn plaats al tegen iemand die net zijn werk huis en vrouw kwijt is zeggen: je moet nu gaan sparen dan komt alles goed. Waarop de man zal zeggen “maar ik heb ook nog een schuld bij de bank”.

  Nu een buffer creëren is bijna het zelfde als een taart dieet tijdens hongersnood. Maak me maar wakker als er mensen zitten die na kunnen denken.

 6. Niet alleen Curacao, maar wereldwijd als we nu de levensstandaard niet verhogen en er niet mee beginnen een soort buffer voor de ouderen op te bouwen, hebben we binnenkort, in een mum van tijd een kolossale humanitaire crisis. Waarom???? Omdat een langere levensduur en een dalend vruchtbaarheidscijfer veroorzaken wereldwijd een explosieve toename in het aantal ouderen. Het aantal ouderen in Mexico bijvoorbeeld zal binnen enkele jaren naar schatting zijn toegenomen van 5 procent tot 20 procent. Stel je voor. Ook in veel ontwikkelingslanden groeit de ouderenpopulatie snel. In China bijvoorbeeld wordt verwacht dat als het zo doorgaat binnenkort 332 miljoen of zelfs veel meer ouderen er zullen zijn. Het is nu een race tegen de klok om te zorgen voor de „gigantische sociale voorzieningen” die nodig zullen zijn voor de ouderen. Maar is het wel haalbaar??? Tja, en juist door die gedachte komt er een gevoel van onzekerheid en emotionele last. En……… een emotionele last kan niet helemaal worden weggenomen door stoffelijke rijkdom. Zeker, rijkdom functioneert als een buffer tegen armoede en helpt in tijden van ontbering. Maar onder bepaalde omstandigheden is het bezit van veel geld een even grote last als weinig hebben. Daarom juist zal een evenwichtige kijk op materiële bezittingen ons helpen in gedachte te houden dat rijkdom weliswaar een zegen kan zijn, maar niet de sleutel is tot een leven van zekerheid. Dus wat de centrale bank van Curacao en Sint Maarten beweren, is niet met zekerheid te staven. Extra buffers creëren is wel leuk en aardig. Maar ja, als die droom toch eens werkelijkheid kan worden!!!!!!!!!!!!

 7. Knoek-koe

  ….”CBCS met haar peperdure miljoenen salaris Directeuren”……

  Wat dachten ze?
  Kom, nu het huis in brand staat geen we gauw een waterreservoir aanleggen?

  Ja…dat krijg je als niet de besten door de politiek worden geplaatst, maar de “vriendjes” en “familieleden” van partijbonzen.

  Als er iets is waar het Corona virus mee af mag rekenen ( goed lezen) is het de flagrante corruptie die op dit eiland welig tiert.

  Flagrante corruptie op het eiland, die maakt dat we dure zwaar overbetaalde “beambten” hebben.

  Zwaar overbetaalde “beambten” die nu allemaal als poep naar boven komen drijven, vanwege hun lichtgewichtheid, en die je herkent aan hun vruchten.

  “Beambten” die pas gaan nadenken over een plan als de boel al ingestort is met 8 – 4 mentaliteit.

  Giro, Ennia, BDO, falend noodregelingbeheer, Garantieregeling, adequaat roulerend toezicht

  Onmiddelijk dat salaris en pensioendotatie met 50% korten! En de vrijgekomen gelde inzetten voor de noodlijdende families en kinderen maar ook het mitigeren van dierenleed, waar door deze regering helemaal niet over nagedacht is. Of in elk geval niet merkbaar.

  Leaders eat last.
  Maar deze leaders zijn na 2 maanden nog steeds aan het overwegen of ze “wat kruimeltjes” zouden moeten inleveren.
  Too little too late……..

  Hopelijk maakt het coronavirus ook een eind aan het egoïsme dat zo prominent aanwezig is bij deze leaders.

 8. Buffers creeeren door minder topsalarissen? EN geen leningen geven aan kansloze projecten van je Heeren vriendjes

 9. Curacao revisited

  Goed advies van Cbcs: misschien kunnen giro en ennia inderdaad buffers creëren… Oh nee, deze 2 instanties zijn onder toezicht van cbcs failliet gegaan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *