28 C
Willemstad
• vrijdag 17 september 2021 05:05

Laatste reacties

- Advertentie -

AD | CBCS: Berichten nonsens

Met reactie Isenia Schoop en commentaar advocaat Bonaparte

Centrale Bank Curacao Sint Maarten CBCS | Extra

Willemstad/ Philipsburg – De Centrale Bank (CBCS) neemt ‘nadrukkelijk afstand van alle eenzijdige en onjuiste berichtgevingen’ inzake kandidaat-minister Neysa Schoop-Isenia. Dat laat de CBCS in een gisteren uitgestuurd persbericht weten.

Hoewel er in het persbericht geen naam wordt genoemd, wordt wel verwezen naar ‘de voice-note’ van Schoop-Isenia waar deze krant een dag eerder over berichtte. ,,De bewoordingen zoals gebezigd in de voice-note, die momenteel op social media circuleert, zijn nimmer door de Centrale Bank gebruikt”, aldus de CBCS.

- Advertentie -

In de bewuste voice-note, gericht aan haar eigen familie maar daarna ook bij een veel breder publiek beland, doet Schoop-Isenia haar beklag over de wijze waarop de Centrale Bank is omgesprongen met een in 2013 door de CBCS opgesteld intern en vertrouwelijk memo dat de waarnemend-president, Leila Matroos-Lasten, een paar weken terug heeft gemaild naar minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën. Daarmee kwam het ministerschap van Schoop-Isenia ter discussie te staan.

Ook de kennelijke voorwaarden die de CBCS zou hebben gesteld aan het alsnog afgeven van een soort verklaring van geen bezwaar, in een poging uit de impasse te geraken, noemt Schoop-Isenia en bestempelt dit als ‘chantage’.

Over de vermeende condities waren ook al vóór het uitkomen van de voice-note berichten in de media gekomen, waaronder in deze krant, die zich hiervoor baseert op meerdere betrouwbare bronnen. De Raad van Commissarissen (RvC) neemt het zelf ook allemaal zo serieus dat het de hele zaak in onderzoek heeft genomen en van de directie snel opheldering vraagt.

In het persbericht van gisteren stelt de CBCS: ,,Al enige tijd wordt er in de media negatief bericht over de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. De CBCS heeft vanaf de aanvang van deze kwestie er bewust voor gekozen om in afwachting van het resultaat van de lopende onderzoeken zich niet in de media uit te laten. De voortdurende onjuiste en schadelijke berichtgevingen in de media dwingen de CBCS echter om nu te reageren in het belang van de betrouwbaarheid en integriteit van de CBCS als instituut.”

- Advertisement -

En verder: ,,De CBCS kan zich op geen enkele wijze herkennen in deze berichtgevingen, noch in de onlangs geuite beschuldigingen als zou zijn gedreigd met draconische voorwaarden dan wel dat anderszins namens de CBCS zou zijn getracht enig persoon of instantie te chanteren.”

De Centrale Bank distantieert zich dus nadrukkelijk van wat de CBCS kwalificeert als ‘al deze eenzijdige en onjuiste berichtgevingen’, zonder inhoudelijk in te gaan op wat dan onjuist is, maar ook niet wat dan wél speelt en welke bewoordingen dan wél zijn gebruikt.

In de bewuste voice-note verwijst Schoop-Isenia naar wat haar is medegedeeld over het overleg tussen de advocaat van de CBCS, Dave Liqui-Lung, en haar eigen raadsman, Michael Bonapart. Aangenomen mag worden dat de advocaat van de Centrale Bank niet op eigen initiatief handelt, maar optreedt namens zijn cliënt.

Deze krant berichtte dinsdagochtend al dat de kwestie-Neysa al enige tijd onopgelost bleef totdat er eind vorige week overleg was tussen partijen. Daarbij zou de CBCS-top hebben aangegeven mee te willen werken aan een verklaring dat er ‘vooralsnog’ geen negatieve bevindingen tegen Schoop-Isenia zijn (het betreft haar periode als assistant financial manager bij Girobank in de periode tot 2012), mits zij akkoord gaat met de voorwaarden van CBCS, waaronder intrekking van haar kandidatuur voor het ministerschap (aanvankelijk gestelde voorwaarde), en afzien van het doen van aangifte, het starten van een civiele procedure en het indienen van een klacht bij de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (naderhand bijgekomen voorwaarden).

Dit zou in regeringscentrum Fòrti – premier Eugene Rhuggenaath (PAR) en minister Gijsbertha werden hierover geïnformeerd – hebben gezorgd voor ‘gefronste wenkbrauwen’ en zijn ervaren als hoog spel, zo niet een vorm van bedreiging. Zo berichtte deze krant.

Deze informatie werd voorgelegd aan meerdere bronnen en door geen tegengesproken. Ook naderhand kwam geen verzoek tot rectificatie. Integendeel, de voice-note waar ook de CBCS naar verwijst lijkt deze berichtgeving te bevestigen.

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

Reactie advocaat Bonaparte op Radio Hoyer 2:

En reactie Isenia Schoop zelf op Yves Guillaume Cooper live: “Neysa ta papia!”
op https://www.facebook.com/yvesgcooper/videos/10217020707323537/?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARC3j76A3QYGy7z6JkZdi9sz6c2TSv0AYbaUgB0YhqCElKDUMCYiltiExqjLzFrH29zQDEFr0ayC2aZ0&hc_ref=ARTGH4YkTAgRDoQyyxQsyyrzJ3-qMeuKgjnCGg0c5V5MbFNDu21L1GxnWqqf9dvbxhI

- Advertisement -

Artikel delen

18 reacties

 1. Moederdag vandaag.

  Wat zou Stephen Capella dit jaar zijn moeder gezeten hebben?

  Weer een storting op haar rekening in Panama?

 2. @Drechi. Lezen Drechi.
  Kortzichtig, maar desalnietemin intelligent.
  Select groepje? Ja, want ik ben mijn eigen selecte groep. Dus in een andere hoef je mij niet onder te brengen.

 3. @Johnbash
  WAAR in de laatste reactie zeg ik dat jij intelligent bent? Ik had het over “je intelligente medestanders John” Je rekent jezelf heel arrogant tot een select groepje waar je ECHT niet in thuishoort.
  Don’t flatter yourself. You already soiled yourself publicly. Is that not enough?

 4. @Drechi. Leuk dat je bepaalde mensen in een hoekje wil
  zettten. Wederom de kortzichtigheid ten top. Met 1 woord ben ik het ook met je eens. Dat je mij intelligent noemt.

 5. Intelligentie kan ik van afstand niet beoordelen, net zoals ik van afstand niet goed kan beoordelen of mensen wel of niet geschikt en integer zijn om minister te worden.
  Wat wel van afstand te beoordelen is dat CBCS zich met allerlei dingen aan het bemoeien is, maar zijn kerntaken niet naar tevredenheid uitvoert.

 6. @Johnbash;
  Perfect Johnson….. Debatteer maar verder met je “intelligente” medestanders. Kortzichtig, maar desalnietemin intelligent. Jullie verdienen mekaar 🙂

 7. @Drechi. Dat je jezelf achterlijk beschouwd en jezelf een randdebiel vindt, zijn jou woorden en niet de mijne.
  Je hebt helemaal gelijk dat jezelf uitmaakt wat je denkt. Dat doe ik namelijk ook. Je mag het rustig tegen mij opnemen hoor. Misschien kan je mij overtuigen met argumenten ipv op tenen getrapt reageren. Maar uit je reactie maak ik op dat ik gelijk heb.
  Ook ik heb geen zin in oeverloze debatten. Het is altijd een genoegen met je te discussieren. . Tot een volgende keer

 8. @ Johnbash,
  Kijk kijk kijk: Drechi wordt als achterlijk weggezet, want hij kan niet goed lezen! En dat maakt meneer Johnbash wel even uit natuurlijk. En hij zal het ook even haarfijn uitleggen aan deze randdebiel. Niet dus!!
  Ik ga geen oeverloze debatten voeren hier met personnages die zichzelf net als Juan Guaido, even tot expert hebben gebombardeerd. De Verenigde Staten van KKC, die geen tegenspraak dulden, en “wee je gebeente als je het tegen ons op durft te nemen Drechi”. Een slijtageslag: eerst Hoedanook, Dan Johnbash, dan weer Ericlapas,……. Maar IK maak uit wat ik wil denken, en niet de “Verenigde Criticasters van alles wat maar enigszins naar Curacaosh zweemt”

 9. @Drechi. Als je goed leest, dan weet je wat ik bedoel.
  Maar ik zal het uitleggen. Mevr. Isenia wordt door de CBSC beschuldigd van niet integer functioneren. Dit wordt niet weerlegt door mevr Isenia. Gevolg is speculaties en moddergooien.
  De CBSC komt ook niet met bewijzen.
  Dus zeg ik laat mevr Isenia met bewijzen komen dat de CBSC haar eventuele desfunctioneren niet kan hard maken.
  Ik sta op het standpunt van als de ene partij mij zwart wil maken zonder bewijs te tonen, dan ga ik in de tegenaanval en kom met aantoonbare tegenbewijzen om de andere partij de mond te snoeren.
  Van een slim iemand als mevr Isenia had ik verwacht dat zij elk gesprek over functioneren en andere gesprekken zou opnemen met een recorder. Zonder recorder geen gesprek. Nu is het hun tegen Isenia zonder dat beide partijen met bewijzen komen.

 10. @Hoedanook,
  Waarom hebben ze dan (de NIVRA) niet ingegegrepen toen het rapport bekend werd, toen in 2014? Ik denk nl niet dat de CBCS zulks (het verwittigen van de NIVRA) zouden hebben verzuimd te doen.
  Denkt U echt dat ze met hun reputatie laten sollen???
  Dan ben ik thans helemaal teleurgesteld: U twijfelt blijkbaar aan mijn intelligentie, en U zou weleens gelijk kunnen hebben ware het niet dat…. Ach, laat maar! Het is ook aan Meneer Hoedanook niet besteed.

 11. @Drechi pa bo,
  Glashard ontkennen zelfs als er harde bewijzen zijn wordt regelmatig toegepast. Ook kNeysja denkt dat dit een winnende strategie is. Als lid van NIVRA moet kNeysje weten dat bij het onder toezicht stellen van de Girobank er allerlei rapporten zijn geproduceerd. Zulke rapporten en onderliggend bewijsmateriaal (gesprekken en ander forensisch bewijs) dienen aan bepaalde eisen te voldoen. Waarschijnlijk heeft zij, gezien haar toenmalige functie, ook aan een groot aantal medewerking verleent. Zoals door anderen opgemerkt, weerlegt zij de inhoud van het rapport over haarzelf niet. Dus, om nu te roepen ‘ich hañe es nicht gewüst’ klinkt niet erg overtuigend.

  Een advocaat vertelde mij eens, ‘als je het recht aan je zijde hebt dan hamer je op het recht. Als je de feiten aan je zijde hebt dan hamer je op de feiten. Als je noch recht nog feiten aan je zijde hebt dan maak je een hoop kabaal’. KNeysje maakt momenteel slechts een hoop kabaal. uitkijken!, want dit kan Aqualectra ook eens ‘wakker maken’.

 12. @JohnBash:
  De CBCS beweert dat deze Mw niet Ministriabel is.
  Ze (de CBCS) beroept zich daarbij op een destijds in 2014 uitgebracht rapport, waarin zou staan dat deze mevrouw zich onoirbaar zou hebben gedragen in een Corporate Functie. Zij is een NIVRA Accountant. Ze (de bank) zorgt hiermee dat de persoon in casu voor de rest van haar leven is gemarkeerd/besmeurd, zonder dat zij bedoeld rapport ooit onder ogen heeft gehad (behalve nu), en zich ook hoegenaamd niet tegen heeft kunnen verdedigen.
  Zij eist natuurlijk rectificatie, die uitblijft.

  En U vindt dat ZIJ moet bewijzen dat hetgeen (vermeend) is gebeurd in 2014 en van welker rapport zij niet op de hoogte was niet waar is????????
  Meent U dat echt? Wilt U hier met een staalhard gezicht mij duidelijk proberen te maken dat Mw. Isenia met bewijs moet komen van iets waar ze geen weet van heeft?????????

  Waarom heeft de Bank in 2014 geen klacht ingediend tegen haar bij haar vakorganisatie, de NIVRA??? Dan was ze uit haar ambt geplaatst, en hadden we nu, maar liefst 5 jaar later, geen probleem. Maar nee: we vinden haar niet leuk, en met de hulp van criticasters op de KKC wordt zij door het slijk gehaald. Echte helden zijn jullie. Chapeau dames en heren “Character Assasins” ……….
  Bah!!!!

 13. Cbcs is zich weer in allerlei bochten aan het wringen en de incompetentie druipt er van af. Hoogste tijd om cbcs te sluiten en onder DNB toezicht te komen.

 14. Die mevrouw Isenia moet eens een keer met bewijzen komen die haar van alle blaam vrijpleiten. In plaats van constant blablabla te roepen.
  Nu blijf je speculaties houden. Waar blijft het bewijs.

 15. @Ericlapas,

  Weet U, U bent een echte demago(o)g(e), een volksmenger, iemand die gillend klaarkomt als hij/zij iemand onder de bus kan gooien…..
  Hebt U Mw Isenia al niet genoeg beschadigd in de afgelopen week? En nu begint U alweer met de volgende……. Ik voorzie dat uw volgers zich als een meute wolven ook op deze Mw zullen storten, enkel en alleen om jullie blijkbaar diepgewortelde frustraties op een weerloze enkeling bot te vieren….
  Ik ben ook weerloos. Kom maar op met z’n allen! Ik kan jullie allemaal samen aan. Geloof me: er is geen grotere smiecht op dit forum dan Drechi. Ik ben de grootste vuilbek van allemaal.

  “Zo te horen”…….. Werkt U in de HR afdeling van de bank dan? Hebt U daar bewijzen van? Is het Uw geld?
  Hou toch asjeblieft op……..

 16. Zo te horen verdient deze mevrouw 2x de salaris van een minister dus ongeveer 30.000 NAF in de maand.

  AguaElectra is geen financiële instelling dus hoe kan iemand die daar met financiën werkt 30.000 NAF in de maand verdienen? Tenzij ze Darick Jonis elke dag een blowjob geeft, zie ik niet hoe AguaElectra dit kan rechtvaardigen.

 17. Het had de directie en commissarissen van CBCS gesierd als zij zich hadden onthouden van elk commentaar totdat de ‘interne onderzoek’ en mogelijke rechtzaak zijn beloop had gehad. KNeysje probeert de gebruikelijke rookgordijn op te werpen (ben benieuwd hoe het haar bij Aqualectra zal vergaan als MAN uit de regering is of Steven niet meer terugkomst) en de MAN en PAR aanstellingen bij CBCS gaan mee in deze tit-for- tat.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

ParadiseFM | Rapper Jetten veroordeeld tot 6 jaar voor poging tot doodslag

De lokale rapper Jetten is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar voor poging op doodslag en het overtreden van de vuurwapenwet. Volgens de rechtbank is voldoende bewezen...

Democracy now! | Thursday, September 16, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 16 september 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Banco di Caribe verkocht aan United

Banco di Caribe wordt verkocht aan United Group Holdings BV. De verkoop omvat alle bancaire activiteiten op Curaçao, Aruba, Bonaire en Sint Maarten. Ook de verzekerings- en...

Nu.cw | Knops geholpen door ambtenaren bij privékwestie

Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Raymond Knops (CDA) kocht in 2010 privé grond aan. Zijn ambtenaren met juridische analyses en de communicatiestrategie, hadden hem geholpen toen hier vorig jaar...

Nu.cw | 109 baby-schildpadden bereiken zee bij Porto Mari

Op het strand van Porto Mari zijn zaterdag 109 baby-zeeschildpadden uit hun ei gekropen. De Sea Turtle Conservation Curaçao ontdekte de lege eieren. De organisatie heeft de eieren...
- Advertentie -