28 C
Willemstad
• donderdag 7 december 2023

Democracy now! | Wednesday, December 6, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 6 december 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Groot gebied met regen in aantocht Groot gebied met regen in aantocht

Sanne van den Boomen Een grote depressie met regen is onderweg vanuit het westen richting het Caribisch gebied. Dat is op satellietbeelden te zien. Ook de Meteorologische Dienst...

Nu.cw | Vrouwen tijdens hike verdwaald, door Kustwacht gered

Twee vrouwen zijn dinsdag in de omgeving van Dos Pos op Bonaire tijdens het hiken verdwaald geraakt. Uiteindelijk werden ze teruggevonden doordat ze zelf lichtsignalen gaven. Dat...

Nu.cw | Bevolkingsregister en rijbewijzenbureau maandagmiddag gesloten

Door: Britt van Garderen Het Bevolkingsregister (Kranshi) en het Rijbewijzenbureau zullen maandag 11 december vanaf 12.00 uur ‘s middags gesloten zijn voor het publiek. Deze sluiting is in...

PBC | Curaçao en andere eilanden hebben urgent gezondheidsonderzoek nodig

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Een recent uitgebracht verkenningsrapport genaamd ‘Programmeren gezondheidsonderzoek in het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden’ werpt een belangrijk licht op de gezondheidsuitdagingen waarmee...
- Advertisement -spot_img

AD | Bijna deal Giro/APC Bank

HomeMediaAD | Bijna deal Giro/APC Bank
Bijna deal Giro/APC Bank | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Het hoofdlijnenakkoord tussen alle betrokken partijen zou er al liggen, terwijl het nu nog een kwestie is van de puntjes op de i zetten voor wat betreft de onderlinge overeenkomsten, zoals die tussen de Centrale Bank CBCS en het Land Curaçao.

Het gaat om de oplossing van de Girobankproblematiek, waarbij het uitgangspunt is dat het goede deel van de portefeuille (de zogeheten ‘performing loans’) overgaat naar de nieuw op te starten APC Bank (van het Algemeen Pensioenfonds Curaçao). Het andere uitgangspunt is dat álle rekeninghouders en depositohouders over het volledige bedrag van hun tegoeden bij Giro kunnen beschikken.

APC, zelf voor 39,8 procent aandeelhouder in Girobank, brengt daarvoor zo’n 110 miljoen gulden in. De toekomstige klanten van APC Bank – die eerder bij Giro te maken hadden met een moratorium voor alle tegoeden boven de 10.000 gulden – mogen straks tot 100.000 gulden over hun geld beschikken; of 10 procent als het gaat om nog hogere depositobedragen.

Dit is nodig om de liquiditeitspositie van de nieuwe APC Bank in de opstartfase veilig te stellen. Reden waarom de rest van de spaartegoeden van deze deposanten met hogere bedragen gedurende een periode van in principe vijf jaar vast blijft staan.

Daar staat tegenover dat ze (uiteindelijk) wel al hun geld krijgen, wat zonder deze constructie en zonder een bail-out door het Land vrijwel zeker niet het geval zou zijn geweest. Immers, Giro heeft niet alleen een negatief eigen vermogen van ruim 300 miljoen, maar ook een schuld aan door de CBCS in het kader van de noodregeling verstrekt overbruggingskrediet van bijna 270 miljoen.

Dat is tegelijk één van de punten die nog nadere invulling en besluitvorming vereisen, namelijk de terugbetaling van dit bedrag dat de Centrale Bank gedurende de afgelopen jaren aan Giro heeft voorgeschoten. Het staat buiten elke discussie dat dit aangezuiverd moet en zal worden, maar dat afbetalen gaat ook nog jaren duren en de vraag is welke prijs het Land Curaçao hiervoor in rekening wordt gebracht. De officiële, ofwel wettelijke rente bedraagt 4,5 procent; dat is de zogeheten beleningsrente plus 2 procentpunten.

De regering-Rhuggenaath heeft zich het lot van de rekeninghouders aangetrokken en beloofd dat iedereen – vroeg of laat – zijn geld terugkrijgt. Daar gaat iedereen in de gemeenschap aan meebetalen.

Het idee van een hogere license fee voor internationale transacties is losgelaten nadat Sint Maarten, waarmee Curaçao een monetaire unie vormt, dit in alle toonaarden heeft geweigerd. Het idee is nu dat iedereen die op Curaçao goederen en diensten koopt (dus ook bezoekers) bijdraagt.

Want, zoals eerder bericht, daarvoor komt er een ‘abb+’. Een algemene bestedingsbelasting (abb), zoals die al was gepland in de plaats te komen van de omzetbelasting (ob), plus een verhoging om de Girobankproblematiekkosten te dekken. Dat zal overigens nog vele jaren kunnen duren.

Partijen zijn er op hoofdlijnen uit: APC, Land, CBCS (die in verband met de noodregeling ook optreedt namens Giro). Vlak voor het carnavalsweekeinde vond een bijzondere Raad van Ministersvergadering plaats met vijf ministers: premier Eugene Rhuggenaath en Zita Jesus-Leito (beiden PAR) en Kenneth Gijsbertha, Giselle Mc William en Hensley Koeiman (allen MAN). Duidelijk is gemaakt hoe de deal er in z’n totaliteit uitziet – de gezamenlijke overeenkomst op hoofdlijnen, maar ook de individuele onderlinge afspraken – en wat er allemaal op het spel staat. Partijen gaan ervan uit dat deze week knopen (kunnen) worden doorgehakt.

Ondertussen zoeken APC en APC Bank naarstig naar een raad van bestuur (RvB, ofwel directie). De naam die in dit verband steeds vaker valt is die van die van Shaffie Wihby. Deze 72-jarige man heeft ruime ervaring in het bankwezen. Hij werkte in het verleden bij Antilles Banking Corporation, RBTT/RBC en MCB en was in 2014 ook korte tijd bestuurder bij Girobank nadat de noodregeling was uitgesproken. Het (nieuwe) bestuur van APC Bank dient goedkeuring te krijgen van de CBCS als toezichthouder. De verwachting is dat hiervoor een versnelde procedure zal worden gevolgd. APC zelf is als pensioenfonds één van de meest kapitaalkrachtige financiële instellingen van Curaçao. Per 31 december 2018 had de groep 4.861 miljoen (bijna 4,9 miljard) gulden aan bezittingen.

Het APC verzorgt het pensioen van ongeveer 22.000 overheidsdienaren en gewezen overheidsdienaren, onder wie 10.500 gepensioneerden. Het APC investeert de ontvangen pensioenpremie lokaal en in het buitenland. Dit gebeurt voornamelijk in obligaties, hypotheken, aandelen en onroerend goed. De premies en het rendement op investeringen vormen de geldmiddelen waarmee de pensioenen nu en in de toekomst worden gefinancierd. De Centrale Hypotheekbank nv (CHB) is voor 93,33 procent in handen van APC.

Bron: Antilliaans Dagblad

12 reacties

 1. Het zou een idee kunnen zijn rekeninghouders zich zouden bundelen zodat zij gezamenlijk naar de rechtbank kunnen stappen.
  Dat is destijds in NL ook gebeurd met het Dick Scheringa debacle.

 2. “Maar dat vergt personen met moed en karakter.
  Zal dus waarschijnlijk nooit gebeuren.”

  nee Rhuggenaath is hier niet sterk genoeg voor: beleid van onze regering is van pappen en nathouden op het gebied van HNO, Insel air, financiele sector (Giro, ENNIA), aqualactra, SVB, beloningsbeleid directeuren overheden. Aan de andere kant worden politieke tegenstanders wel keihard aangepakt, en mensen zoals Bob traa die wel de bezem erdoor willen halen, weggepest

 3. Bonus regeling:
  Álle presidenten en directueren, bestuursleden van de CBCS én Giro die tussen 2012 en 2019 bonussen of gratificaties hebben ontvagen zouden die onmiddelijk moeten terugstorten.

  De bonussennen gratificaties hebben deze bestuurslui niet verdiend.

  Ook meneer Tromp & Hasselmeyer niet die een wederkerige bonus van Naf 100.000 voor elkaar ” regelden”, via ongeoorloofde procuratie autorisatie, voor het onder curatele stellen van de Giro?

  Geen wonder dat de noodregelingkosten van de Giro zo hoog opgelopen zijn.

  Zich zelf op de borst kloppende directeuren die dachten: kijk eens hoe goed ik ben, zal mezelf maar weer eens een pslag en een bonus toedichten.

  Terugbetalen die bonussen!
  Maar dat vergt personen met moed en karakter.
  Zal dus waarschijnlijk nooit gebeuren.

 4. ……”De regering-Rhuggenaath heeft zich het lot van de rekeninghouders aangetrokken”……..

  Oplossing Regering Rhuggenaath:
  De rekening houders én niet rekeninghouders draaien voor de schade op en gaan zelf de rekening betalen.

  Ja Regering Rhuggenaat – ! Mooie woordjes, mooie praatjes, maar hele zwakke daadjes. Regering zonder ruggegraat trekt zich het lot aan . Wat een leugen. Goed lullen en eigen zakken vullen, en de burger laten betalen voor jullie falen.

  Hoe Nobel van regering Rhuggenaath.

  Deze figuren, en alleen deze figuren moeten betalen voor de schade die de rekeninghouders geleden hebben:

  Erick Garcia CEO GIRO
  Stephen Capella
  Neisa Isenia
  Dennis Dambruck
  RvC Giro
  N. Van der Veen,
  Martis,
  Cijntje
  Etc…
  Eric van Eps Huisaccountant Giro
  Kenneth Gijsbertha Minister
  + alle (interim) presidenten van de CBCS
  Emsley Tromp
  Jerry Hasselmeyer (bonus voor Giro)
  Chos Romero Noodregelingen goeroe
  Leila Lasten – ( APC, UTS, CBCS)
  Jose Jardim
  RvC presidenten CBCS
  Waaronder Etienne Ys, die overal een financiele ruïne achterlaat, behalve in zijn eigen portemonnee.

 5. …….”Giro heeft een negatief eigen vermogen van 300 miljoen, maar ook een schuld aan door de CBCS in het kader van de noodregeling verstrekt overbruggingskrediet van bijna 270 miljoen”…..

  Het noodregelingsbeleid van ruim 6 jaar heeft overduidelijk gefaald en tot nog grotere verspilling geleid door slap en ongedicideerd pappen en nathouden beleid.
  Wie had de teugels in handen van de uitvoring van de noodregeling? De CBCS….
  Danki, Thank you, Bedankt, !!!

  De financiele sector van Curaçao eist terecht krachtige directeuren bij de CBCS , die hun taak serieus nemen en niet om 4:00 PM al bij de happy hour zitten zoals in het verleden heeft plaatsgevonden en meer kunnen dan alleen maar mooie lezingen geven en dure seminars bijwonen.


 6. De regering-Rhuggenaath heeft zich het lot van de rekeninghouders aangetrokken en beloofd dat iedereen – vroeg of laat – zijn geld terugkrijgt. Daar gaat iedereen in de gemeenschap aan meebetalen.

  Dat is dus onzin, ik bankier niet bij de Giro en krijg dus helemaal niets terug.
  Het gaat mij geld kosten en degene die dit veroorzaakt hebben lopen gewoon rond. Mogelijk met weggesluisd geld.

  Meneer Ruggenaath , zorg eerst eens dat dit aangepakt gaat worden.
  Zorg dat degenen die hier bij betrokken zijn (in negatieve zin) aangepakt worden.

  En misschien ook eens duidelijkheid verstrekken over wat die ABB of ABB+ nou precies inhoud.
  Lijkt anders meer dat op 1 april (zonder dat het een grap is) de bevolking verrast wordt met een forse verhoging.

 7. De Girobank is het presiden dat de bevolking gaat betalen nu niet alleen voor het politieke falen of het falen van de overheids NV’s maar ook voor het falen van de bevriende sponsors. Ach ja mensen die dachten dat de verkiezingskip en wiskey een kadootje was… Het komt niet uit de Kampanje voerders het komt eerst uit de zakken van de donateurs en die halen het weer terug door de maatregelen van de gekozen bestuurders die dan ook nog vaak persoonlijk gesponsord worden.

 8. Is girobank nu een precedent voor andere bank falen in de toekomst? Dus belasting betaler betaalt de schade, bestuurders blijven buiten schot en kuhneman blijft columns over good governance schrijven

 9. Het idee is nu dat iedereen die op Curaçao goederen en diensten koopt (dus ook bezoekers) bijdraagt. ach ja wat orgineel, de problemen veroorzaakt door de elite af wentelen op de massa. Maar de touristen mogen ook mee betalen. Zo probleem opgelost op naar het volgende debakel.

 10. ‘Ondertussen zoeken APC en APC Bank naarstig naar een raad van bestuur (RvB, ofwel directie).’

  Stephen Capella en zijn moeder zijn beschikbaar.

  Neetje van der Veen, Anthony ‘Centje’ Cijntje en Philip Martis ook.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties