AD | Asjes: Bezem moet door justitieketen

Ivar Asjes

Willemstad – Premier Ivar Asjes heeft zaterdag bij Soberano City naar aanleiding van de dood van Luigi Florentina, beter bekend als ‘Pretu’, felle kritiek geuit op de justitiële keten: ,,De bezem moet erdoorheen. Het is tijd voor een wisseling van de werpers, de pitchers.”

Asjes zei ook dat als hij zich in dezelfde situatie als minister Navarro zou bevinden hij vóórdat hij een besluit neemt eerst de bezem zou halen door de afdelingen die onder de bewindsman vallen. ,,Als ik in een dergelijke positie zou zitten, en ik zou moeten besluiten of ik mijn zetel ter beschikking stel of ontslag neem, haal ik voordat ik dat doe een bezem door de afdelingen daaronder.”

De minister-president verklaarde ook een oproep aan Navarro te hebben gedaan om de boel op te ruimen. ,,Ga niet weg voordat je de boel hebt opgeruimd. De keus is aan Nelson Navarro en ik hoop dat hij het doet, ik steun hem volledig daarin.” De minister-president sprak ook de hoop uit dat de hele bevolking vanmorgen bij het Wilhelminaplein bijeenkomt ‘om duidelijk te maken dat er orde op zaken gesteld moeten worden’. ,

,Eibou tin ku bai”, herhaalde Asjes meermaals. (Degene die onder de minister van Justitie vallen, moeten opstappen, red.) ,,Maandag om 8.00 uur zal Curaçao zien hoe de massa de straat opgaat en twee dingen eist: Ten eerste gerechtigheid, ten tweede een oplossing in de moordzaak van Helmin Wiels.”

Over het verloop van het onderzoek in de moord naar Wiels zei de premier: ,,Wij zijn niet meer geïnteresseerd om te horen dat de zaken goed lopen. Een tijd terug hoorden wij dat Pretu geen kant uitkon, kijk maar waar hij zich nu bevindt.” De samenleving moet een antwoord geven op de vraag hoe het met de rechtsstaat gesteld is, zo wierp de premier op. ,,De vraag is of Curaçao een rechtsstaat is of dat we een Wild West hebben. Want als dit twee dagen erna kon gebeuren (twee dagen na de overplaatsing van Florentina, red.) op Barber, op een uiterst verdachte manier…”

Het verschil tussen de kazerne en Barber is volgens de premier gelegen in het feit dat de kazerne geen tralies had. Op Barber waren die er wel. Asjes was heel duidelijk in zijn stellingname. ,,Mijn positie is heel duidelijk, een status quo is onacceptabel. Tegen degene die denken dat alles bij het oude blijft zeg ik sorry, dat is niet het geval.” De minister-president verwees naar de private sector, waar mensen die niet direct verantwoordelijk zijn voor tekortkomingen, toch op moeten stappen.

,,Als je niet geschikt bent of als er zich iets heeft voorgedaan waar jij verantwoordelijk voor bent, kun je niet aanblijven, simpelweg omdat het volk geen vertrouwen meer in jou heeft.” Bij het begin van zijn toespraak vertelde de premier dat zodra hij het nieuws over Florentina’s dood hoorde, er een spoedvergadering van het kabinet werd belegd. Het OM, het politiekorps en de veiligheidsdienst waren ook voor die vergadering uitgenodigd, zo lichtte hij toe.

,,Ik vroeg aan de vertegenwoordigers van het OM en het politiekorps of zij denken dat na het gebeurde, het vertrouwen in hen toegenomen was. Zij konden die vraag niet op een bevredigende manier beantwoorden.”

De premier verzekerde zijn gehoor dat het onderzoek van de landsrecherche naar de toedracht van Florentina’s dood door de ministerraad behandeld zal worden. ,,Ik verzeker het volk dat het onderzoek van de landsrecherche door de ministerraad besproken zal worden, het zal daar ter tafel komen.”

Maandag is de keus aan het volk, zo sprak Asjes. ,,Herinneren jullie je nog dat Helmin Wiels het over de salon guerilleros had? Het volk van dit land kan maandag laten zien of ze salon guerilleros zijn of dat ze de straat opgaat om gerechtigheid en een oplossing in de moordzaak Wiels te eisen.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *