27 C
Willemstad
• maandag 4 juli 2022

Laatste reacties

- Advertentie -

AD | Advocaten leren over Venezolanenproblematiek

Door Yvonne Wolthuis-Olf | Antilliaans Dagblad

Geraldine Scheperboer-Parris (advocaat Curaçao), Carolina Lopez (advocaat Aruba), Kelly Bendlow (UNHCR), Maya Elzingha-Soumah (advocaat Curaçao) en Flora Goudappel (decaan UoC)

Geraldine Scheperboer-Parris, advocaat op Curaçao, is op 9 en 10 april op uitnodiging van de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) samen met een collega en andere Curaçaose en Arubaanse advocaten naar Panama geweest voor het bijwonen van een seminar met als thema ‘Response for Venezuelans, Protection of Asylum seekers and refugees under the European Convention on Human Rights’. Ik nodigde haar uit voor een gesprek omdat ik ook nog enkele andere vragen voor haar had.

- Advertentie -

Je hoort wel eens ‘wat voor zin heeft het om je als advocaat in te zetten voor iemand die in ieder geval terug moet naar het land van herkomst?’ Wat is jouw mening hierover?

,,De vraag is niet wat voor zin het heeft, maar meer wat de feiten en omstandigheden zijn van deze persoon. Wat zijn de mogelijke gevo lgen bij terugzending naar zijn land van herkomst? Wordt hij of zij gefolterd of onderworpen aan onmenselijke of vernederende behandeling? En zijn de detentie-omstandigheden wel conform de wet?”

Hoe heb je het seminar ervaren en breng je de kennis die je hebt opgedaan in de praktijk op Curaçao? Welke sprekers waren er en wat is hun functie in het dagelijkse leven?

,,De sprekers waren Xavier Creach, senior manager R4V (Response for Venezuelans), Pamela McCormick, advocaat bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en de Europese Raad, en Thomas Straub, advocaat bij het Europese Hof en de Europese Raad. Wat ik mee heb gekregen is dat we in het geval van de Venezolanen snel tegen intolerantie en xenofobie aanlopen doordat hun rechten stelselmatig geschonden worden. En dat op Curaçao nog heel veel werk op dit gebied moet gebeuren. De overheid moet er in de eerste plaats voor zorgen dat geen schending van mensenrechten plaatsvindt. Gedurende dit seminar hebben wij ook een breed overzicht gekregen van de redenen waarom zoveel Venezolanen het land verlaten, de aantallen per dag en de aantallen asielzoekers en vluchtelingen die het land verlaten. Tot op heden een totaal van 1,4 miljoen mensen met een reguliere status.”

In Venezuela en Colombia vindt op dit moment de grootste vluchtelingencrisis in Latijns- Amerika plaats. Veel families staan op dit moment voor een moeilijke keuze: blijven en hongerlijden of het land waar ze zijn geboren verlaten. Een erg moeilijke keuze. Venezuela was ooit het rijkste land van Zuid-Amerika dat de grootste oliereserve op het continent bezit en is nu afgegleden tot een crisisland, waar de Bolívar niets meer waard is, waardoor een gemiddeld gezin nu niet eens basisvoorzieningen aan kan schaffen om te overleven. Volgens recente gegevens van de Verenigde Naties (VN) hebben meer dan 3 miljoen mensen Venezuela verlaten sinds de aanvang van de crisis. Inmiddels zijn meer dan een miljoen mensen vertrokken naar Colombia, vaak zonder papieren, en honderden naar Brazilië, Peru of Ecuador. Dat de medische zorg rampzalig is, is bekend want er zijn nauwelijks medicijnen, behandelingen zijn zo goed als onmogelijk, kinderen overlijden aan leukemie en andere ziektes omdat geen behandeling mogelijk is.

Er is op dit moment een humanitaire crisis gaande, die door veel landen nog wordt onderschat. Wat is jouw mening hierover, en is dit tijdens het seminar aan de orde geweest?

,,Dit is in Panama zeer zeker aan de orde geweest, vooral wat betreft de internationale bescherming. De training tijdens het seminar baseerde zich op de ‘Resolution Human Rights Council of September 2018’, dat constateert dat ernstige schendingen plaatsvinden van mensenrechten in de context van een complexe politieke, economische, sociale en humanitaire crisis met onder meer als conclusie, dat meer bescherming moet komen voor de kwetsbare Venezolanen. Bescherming van, en het delen van bezorgdheden over leden van deze groep raakt de volgende onderwerpen: plaats/toegang tot grensgebieden (zoals het illegaal verschaffen van toegang door mensenhandel en -smokkel) dood op zee, verwijderingen, geen of weinig beleid en/of wetgeving voor een legaal verblijf.

Verder mogen niet vergeten worden het seksueel misbruik van vrouwen, van kinderen, en de uitbuiting op de werkplek. Er doen zich veel familiescheidingen voor, zoals kinderen die worden weggenomen van hun ouders, en bijvoorbeeld echtparen die uit elkaar worden gehaald. Voornaamste punten van bezorgdheid zijn de toegang tot de gezondheidszorg, zoals al even aangehaald, maar ook het onderwijs voor kinderen. Uit gehouden interviews is ook gebleken dat men 400 dollar per keer moet betalen om met een bootje naar Curaçao te komen met alle gevolgen van dien. Mensen verpanden hun hele bezit en gaan eigenlijk een zeer onzekere toekomst tegemoet. Het zijn de vluchtelingen die uiteindelijk door hun kwetsbare situatie een hoge prijs betalen, slachtoffer worden van niet alleen mensensmokkel, maar van uitbuiting in de breedste zin van het woord.”

,,Corruptie in Venezuela is het grootste probleem. Het heeft het land in de huidige situatie gebracht. Tijdens het seminar is meer aandacht besteed aan de kwetsbaarheid van de Venezolanen, en vooral de situatie in de landen Aruba en Curaçao. De politieke wil van de eilanden om hier verandering in te brengen, laat veel te wensen over. De politiek op Curaçao en Aruba wil niet naar de toekomst kijken voor wat betreft de gevolgen op de lange termijn. Er wordt niets gedaan in de zin van het treffen van regelingen. Er is geen beleid. Hulpaanbod van niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) wordt niet aanvaard. Ngo’s hebben de kennis en alle instrumenten in huis om de situatie op Curaçao te kunnen verbeteren. In dit seminar hebben wij geleerd hoe de artikelen 3, 5, 18, en 13 en 15 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) toegepast moeten worden op lokale schendingen van mensenrechten door die schendingen te vergelijken met uitspraken van het Europees Hof in overeenkomstige situaties.”

Je geeft zelf al aan dat de mensen uiterst kwetsbaar zijn en bescherming nodig hebben. Wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen vluchtelingen en asielzoekers, en welke mensen worden gezien als ‘economische vluchteling’?

,,Hier wordt apert het onderscheid niet gemaakt. Men heeft het eigenlijk alleen over economische vluchtelingen. Onderzoek verrichten of een vluchteling interviewen omtrent zijn situatie wordt niet of nauwelijks gedaan, terwijl dat in principe al een schending is. Er is een art. 3 EVRM-procedure maar die is ook niet bekend bij de vluchtelingen en in ieder geval niet in hun landstaal beschikbaar, hetgeen ook al een schending is. Detineren en verwijderen zonder onderzoek – en dan bovendien nog collectief ook – is misschien wel de meest ernstige schending van mensenrecht.”

Welke rechtsmiddelen heeft een persoon? Is het ook niet zo dat op grond van artikel 3 EVRM, het Land Curaçao ook partij is bij dit verdrag? Artikel 3 bepaalt toch dat ‘Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen’? Maar ook dat iemand niet teruggestuurd mag worden naar een land waar zijn of haar leven in gevaar is. Moet het Land Curaçao zich ook niet houden aan dit beginsel?

Curaçao is in dezen immers gebonden aan Internationale verdragen resulterend in de plicht dat eenieder – inclusief migranten – binnen haar grondgebied zal zijn verzekerd van de eerbiediging van mensenrechten. In de praktijk vinden te veel schendingen plaats.

,,Tijdens het seminar in Panama hebben wij instrumenten meegekregen hoe wij direct in Straatsburg (Frankrijk) een verzoek tot een ‘interim measure’ in kunnen dienen. Deze procedure is inmiddels opgestart en onderweg.”

Bron: Antilliaans Dagblad

- Advertentie -

Artikel delen

6 reacties

  1. Uitnodigen betekent nog niet altijd dat het gratis is Henk1 : voor de advocaten in kwestie zal het wel gratis zijn geweest, maar voor de Curacaose belasting betaler zeker niet 🙂

  2. +als het artikel goed wordt gelezen staat er”op uitnodiging van de UNHCR”.
    Tja, begrijpend lezen blijft moeilijk.

  3. Ptima dat er nu door een groep mensen het initiatief wordt genomen om te kijken wat wel en niet kan, en zeker dat de behandeling van vluchtelingen op een humane manier dient te geschieden. Want laten we nu weel wezen zoals het nu gaat, zonder enig beleid, kan niet. Prima laat Straatsburg nu maar een uitspraak doen! Mensenrechten worden overal stelselmatig met de voeten vertrapt ook door landen juist die de EVRM hebben ondertekend.
    En tja wat de onbeschofte seksistische reactie van beroepsclown @Clapas betr dat is voor zijn rekening en mag je je afvragen ‘eat heb jij ooit voor de samenleving gedaan’.

  4. Tot nu toe hebben de dame advocaten nog niets voor de vluchtelingen bereikt. Je zou haast denken dat ze boos en verontwaardigd zijn maar ze kijken net als meisjes van 16 die voor het eerst onder hun blouse gevoeld worden.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

PBC | KLM vraagt klanten die maandag vliegen om niet met de auto naar Schiphol te komen

Persbureau Curacao SCHIPHOL – Reizigers die morgen, maandag 4 juli met een KLM-vlucht vanaf Schiphol vertrekken doen er verstandig aan niet met de auto naar de luchthaven te...

PBC | Speciaal loket deze maand voor bursalen om uit te schrijven

Persbureau Curacao Kranshi opent een apart loket voor aanstaande bursalen die het eiland voor langer dan zes maanden verlaten. Daar kunnen zij zich uitschrijven, een afspraak maken is...

PBC | Tropische storm Bonnie komt aan land in Nicaragua

Persbureau Curacao Bonnie is gisteravond laat in Nicaragua en Costa Rica aangekomen. Net nadat ze een tropische storm was geworden, de tweede van het Atlantische orkaanseizoen dit jaar. Ze...

PBC | Roald Lappere wordt nieuwe directeur Koninkrijksrelaties

Persbureau Curacao Roald Lapperre wordt de nieuwe directeur-generaal Koninkrijksrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij volgt Henk Brons op, die met pensioen gaat. De benoeming...

Column Youp | Vlucht

We krijgen een koningin met humor en dat vind ik een mooi vooruitzicht nu ons land een toch wat oververhitte indruk maakt. Amalia zei vorige week dat...

CC | Curaçao less attractive for entrepreneurs due to bureaucracy and high costs

WILLEMSTAD - The bureaucracy and high costs of doing business make Curaçao less attractive for entrepreneurs than other countries in the Caribbean. This is evident from a...
- Advertentie -
- Advertentie -