AD | Acht jaar cel voor politieagent

Vonnis rechter hoger dan eis OM voor medeplichtigheid in Hatozaak

Agent voor eigen veiligheid naar Nederland overgebracht

Acht jaar cel voor politieagent

Willemstad – Politieagent Xavier de Windt is door de rechter veroordeeld tot acht jaar cel. Dat is twee jaar meer dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Daarnaast mag hij, zoals geëist, tien jaar niet als agent werken.

De Windt is veroordeeld voor medeplichtigheid aan de dubbele moord op luchthaven Hato op 15 juli vorig jaar. De rechter acht bovendien schending van het ambtsgeheim en verduistering van twee portofoons van de politie bewezen.

De Windt heeft vertrouwelijke informatie van de politie ingewonnen en doorgespeeld aan de gang No Limit Soldiers (NLS). Leden van de NLS wisten daardoor dat Erwin ‘Djais’ Juliana van de rivaliserende gang Buena Vista City (BVC) op de bewuste dag aan boord van een vliegtuig van Air Berlin op Hato zou arriveren.

Juliana en Shurendly ‘Champi’ Arnhem werden door NLS-leden op Hato doodgeschoten toen ze naar buiten kwamen. De agent, die de meeste feiten heeft bekend, verklaarde op de zitting dat hij schulden had en dat hem 50.000 gulden was beloofd voor de door hem verschafte informatie. Met het geld dat hij uiteindelijk heeft gekregen, 35.000 gulden, heeft hij een auto gekocht en een andere auto afbetaald.

,,Ik wist niet wat er ging gebeuren”, zei hij. ,,Ik ben dom geweest om de informatie te geven. Maar dat heb ik gedaan vanwege de situatie waar ik in verkeerde. Ik wist niets van de plannen.”

Dat de man schulden had is volgens de rechter ‘geen geldig excuus’ voor zijn daden.

,,Bovendien heeft de verdachte ervoor gekozen om de beloning voor de verschafte informatie aan te wenden voor het kopen van een auto. Dat zou aanleiding geweest zijn voor verbeurdverklaring van de auto, zoals door de officier van justitie geëist, ware het niet dat de verdachte afstand heeft gedaan van de auto.”

De officier van justitie zei bij de behandeling dat de agent het in hem gestelde vertrouwen heeft geschonden:

,,Een politieambtenaar neemt, gelet op zijn taak en functie, een bijzondere plaats in de samenleving in. Om die reden wordt van hem volledige integriteit en onkreukbaarheid verwacht. Alleen al verdenking van een misdrijf, gepleegd door een politieagent, levert een ernstige inbreuk op de rechtsorde op.

Verdachte heeft daarnaast door het verduisteren van twee politieportofoons en het doorspelen van gevoelige informatie ernstige schade toegebracht aan het imago van het Korps Politie Curaçao in het algemeen en zijn directe collega’s in het bijzonder.”

Het Openbaar Ministerie stelde verder dat De Windt door zijn handelen ook de veiligheid in gevaar heeft gebracht van iedereen die zich op de bewuste avond op Hato bevond.

De eis van het OM van 6 jaar is volgens de rechter niet voldoende:

,,Naar het oordeel van het gerecht volstaat deze straf niet, nu de ernst van de liquidatie op Hato, het aandeel van de verdachte daarin en het misbruik dat verdachte van zijn politieambt heeft gemaakt in de strafeis onvoldoende tot uitdrukking komen.”

Bron: Antilliaans Dagblad

2 Reacties op “AD | Acht jaar cel voor politieagent

  1. Het leven van Xavier is over, die komt nergens meer aan de bak en terecht.

    En zoals hier gebruikelijk laten we Nederland weer opdraaien voor de kosten van detentie, over 8 jaar zo’n 1.2 miljoen gulden.

  2. Laat hem maar naar een hogere rechtscollege gaan, er zal steeds twee jaar erbij komen, en terecht. Wie weet wat hij nog meer op z’n kerfstok heeft. De beloning van 35.000 gulden (bloedgeld) zegt al genoeg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *