Aanvraag MAN en MFK voor overleg consensuswetten

Koninkrijksconferentie Aruba 2014. FOTO: VERSGEPERST

Koninkrijksconferentie Aruba 2014. FOTO: VERSGEPERST


Willemstad – De oppositiepartijen MAN en de MFK hebben een openbare Statenvergadering aangevraagd om met premier Asjes te overleggen over de consensuswetten en de koninkrijksconferenties die vanaf 2011 hebben plaats gevonden.

 

Advertentie

De partijen schrijven met verbazing kennis te hebben genomen van de verklaringen van de premier.

Zij constateren dat het emancipatieproces van het Curaçaose volk niet op gang is gekomen, het is niet gelukt om tijdens de conferentie concrete aanbevelingen te doen.

Ook zijn er punten niet behandeld terwijl dat juist op grond van de gemaakte afspraken uit 2011 juist had moeten gebeuren.

De partijen stellen dat de mogelijkheid om de consensuswetten te beëindigen van groot belang is voor het land. Dat is ook in het Eilandsraadbesluit van 4 september 2010 vastgelegd.

De verklaringen van Asjes na afloop van de koninkrijksconferentie van vorige week, leidden tot veel onzekerheid onder het volk over de koers die het land wil varen om een eind aan de consensuswetten te maken.

De oppositiepartijen willen van de premier graag weten wat zijn standpunt is over het Eilandsraadbesluit van 4 september 2010. Ook willen de partijen weten wat de voordelen en positieve resultaten van de consensuswetten op het gebied van justitie zijn en wel vanaf het moment dat deze werden ingevoerd.

De consensuswetten zijn in 2010 in werking getreden als gevolg van het referendum dat in 2009 werd gehouden. ,,Daarbij ontvingen deze wetten een minimale steun van 52 procent terwijl 48 procent (van de bevolking, red.) er tegen was”, zo schrijven de partijen.

De partijen vermelden in de brief waarin ze een verzoek indienen voor een openbare Statenvergadering ook de Algemene Rekenkamer. In een rapport uit 2009 over de Centrale Bank concludeerde deze kamer ‘dat het zogeheten ‘Ja’-kamp publieke fondsen ontving, dat geld is vanuit de Centrale Bank uitbetaald’.

De MAN en MFK concluderen dat de directie van de Centrale Bank zich mengde in het referendum en de resultaten beïnvloedde. Omdat een belangrijk deel van het volk tegen de consensuswetten was, werd op 4 september 2010 door de Eilandsraad een mandaat aan de regering verstrekt. Daarin werd gesteld dat er nader overleg nodig was over de beëindiging van de consensuswetten indien zij in de praktijk niet werken en de duurzame ontwikkeling van het land in de weg staan.

Bron: Antilliaans Dagblad

Advertentie

back home

0 Reacties op “Aanvraag MAN en MFK voor overleg consensuswetten

  1. Deze wetten zijn bedoeld als minimum garantie dat financiën justitie in het goede spoor worden gezet. Nou, dat loopt wel lekker. In de periode Schotte is Curacao financieel onder curatele gesteld en inmiddels zijn er wat luidruchtige advocaten die het hele justitie systeem willen opblazen.
    De chaos heerst hier en als klap op de vuurpijl wil MFK/Schotte de laatste restjes democratie met zijn “verandering” afschaffen.
    Natuurlijk willen deze partijen van die wetten af en van de Centrale Bank, en van justitieel en financieel toezicht.
    Het volk moet dom blijven, anders mislukken deze plannen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *