‘Aanleg infrastructuur bij Wechi behelst ook aanleg riolering’

De symbolische eerste schep deed veel stof opwaaien.

Wechi – de symbolische eerste schep deed veel stof opwaaien.

WILLEMSTAD — Met de start van fase 1 van de ontwikkeling van de noordwestelijke punt van de voormalige plantage Wechi, langs de Weg naar Westpunt, wordt binnen het wegenplan ofwel de infrastructuur, de aanleg van 2,5 kilometer asfalt, een rotonde, een tijdelijke aansluiting met de Weg naar Westpunt en ongeveer 2,5 kilometer aan riolering beoogd.

Dit liet de directeur van de woningbouwstichting Fundashon Kas Popular (FKP), Arthur Con, woensdag bij de aftrap van de ontwikkeling van Wechi weten.

Zoals eerder door de Amigoe gemeld, zullen in deze eerste fase 760 woningen worden gebouwd. FKP wil uiteindelijk 3500 ‘betaalbare woningen’ realiseren. De aanleg van de infrastructuur van de nog te realiseren woonwijk wordt door het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) bekostigd.

Minister Balborda heeft eerder verklaard dat het ministerie voor de aanleg van de infrastructuur een maximaal budget van 6 miljoen gulden had begroot en dat na een openbare aanbesteding, gekozen is om de werkzaamheden door een alliantie van twee lokale ontwikkelaars, Agostinho Andrade en Luthson ‘Luti’ Pieternella, uit te laten voeren voor een bedrag van 3,2 miljoen gulden.

Deze alliantie staat als Aliansa Civil & Road Works bij de Kamer van Koophandel (KvK) ingeschreven. Het gehele project zal vanuit de overheid worden aangestuurd door een coördinatieteam, gevormd door experts van de uitvoeringsorganisaties Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning (ROP) en Openbare Werken (OW), aangevoerd door Domeinbeheer.

Volgens planning zal de bouw van de eerste 200 woningen uiterlijk eind mei 2015 starten. De eerste fase beoogt men in 2017 geheel af te ronden.

“De focus van FKP ligt op leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid van wijken die onder ons beheer worden gebouwd. Zowel aan de infrastructuur als aan de architectuur worden bijzondere eisen gesteld.

De sociale opbouw van de wijk is voor ons dan ook heel belangrijk, reden om (vele) verschillende woningtypen en prijsklassen in deze wijk te realiseren”,

aldus de FKPdirecteur, die benadrukt dat er in de wijk ook oog zal zijn voor alternatieve energieopwekking zoals het gebruik van zonnepanelen en windmolens.

Cactussen

Con stelde ook dat de op het terrein aanwezige bomen en cactussen van bijzondere aard, op Wechi behouden zullen worden en dat er bewust voor de aanleg van een rioleringssysteem is gekozen om bodemverontreiniging door beerputten te voorkomen.

“Bovendien worden de bestaande hoogteverschillen zo veel mogelijk behouden, waardoor ook de natuurlijke afwatering wordt behouden. Fase 1 omvat ongeveer 21,5 hectare grond, waarvan een deel een kleilaag in de ondergrond heeft. Deze laag zal worden uitgegraven en vervangen door ongeveer 14.000 m3 diabaas. In totaal zal het bouwrijp maken van het terrein ongeveer tien maanden in beslag nemen”,

aldus Con, die benadrukt dat het omvangrijke project, ‘voor een belangrijke impuls zorgt voor de Curaçaose bouwsector en de economie in het algemeen’.

Bron: Amigoe
Dossier: Project Wechi

Een Reactie op “‘Aanleg infrastructuur bij Wechi behelst ook aanleg riolering’

  1. En waar komt deze riolering op uit? Of gaat het met een pijpleiding rechtstreeks de zee in.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *