Aandelen holding CDM naar Land

Willemstad – De Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) heeft geen zwaarwegende bezwaren om de aandelen van de Holding van de Curaçaose Droogdok Maatschappij (CDM-Holding), over te dragen aan het Land Curaçao.

De minister van Economische Ontwikkeling, Stanley Palm (PAIS), deed dit verzoek omdat na de staatkundige ontmanteling de aandelen van het Land de Nederlandse Antillen, aan de Stichting Administratiekantoor CDM-Holding zijn overgedragen.
Deze Stichting Administratiekantoor CDM-Holding werd op 28 juni 1993 opgericht.
De minister legt in zijn verzoek uit:

,,De aandelen werden toentertijd overgedragen ter facilitering van de privatisering van voornoemde naamloze vennootschap. Nu het land de Nederlandse Antillen en het Eilandgebied Curaçao zijn opgehouden te bestaan, is de openbare rechtspersoon Curaçao zowel economische als juridische aandeelhouder van CDM-Holding. Dientengevolge acht de regering het thans niet meer noodzakelijk dat de aandelen nog door de onderhavige stichting worden beheerd. Momenteel leidt deze constructie tevens tot onnodige vertraging in de besluitvorming in CDMHolding, aangezien de Stichting Administratiekantoor CDMHolding als medeaandeelhouder betrokken moet worden bij besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CDM-Holding.”

Bron: Antilliaans Dagblad

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *