Maandelijks archief: augustus 2007

Betaalbare verzekering voor penshonado’s

De Rijksministerraad brengt met de behandeling van een Rijkswet een betaalbare ziektekostenverzekering voor Nederlandse gepensioneerden op Curaçao een belangrijke stap dichterbij. Sinds de verandering van de zorgwetgeving waren de premies voor ouderen die vanuit Nederland een pensioen of uitkering ontvangen maar op de Antillen wonen, ernorm gestegen. Die hoge kosten waren voor veel oudere Curaçaoenaars zelfs een belemmering om naar hun geboorteland terug te keren, zegt minister van Volksgezondheid Omayra Leeflang (PAR).
Volgens Leeflang zullen de premies in Nederland op de pensioenen worden ingehouden en vervolgens worden gestort op de rekening van het Bureau Ziektekostenvoorzieningen (BZV). Men heeft dan recht op een basisverzekering in de 3e klasse. Bijverzekeren naar een hogere zorgklasse kan, maar dat is dan voor eigen rekening.
De regeling zat al een tijd in de pen. Vooral toenmalig minister Sandra Smith (MAN) heeft er zich sterk voor gemaakt. Waarom het daarna nog zo’n tijd heeft geduurd, kan Leeflang niet zeggen. “Soms duren dingen lang en plotseling komt er een doorbraak.” Wel denkt ze dat het op termijn uiteenvallen van de Nederlandse Antillen mede een rol speelt. Dat zet ‘druk op de ketel’, want je wilt een aantal dingen voordien regelen.

“Gepensioneerde Nederlanders die in de Nederlandse Antillen wonen, krijgen daar recht op zorg (het zogenaamde woonlandpakket) en zijn daarvoor een bijdrage aan Nederland verschuldigd. De Rijksministerraad heeft ingestemd met een daartoe strekkend wetsvoorstel van minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De nieuwe wet voorziet in voorzieningen bij ziekte voor mensen met een Nederlands pensioen die in de Nederlandse Antillen wonen. Hiermee krijgen zij en hun gezinsleden recht op zorg in de Antillen. Het wetsvoorstel biedt ook de mogelijkheid om zich zonder risico bij te verzekeren voor hogere klassenligging in het ziekenhuis.”
De tekst van het wetsvoorstel is voor advies naar de Raad van State van het Koninkrijk gestuurd. Protocol De totstandkoming van de regeling is ‘onomkeerbaar‘ omdat de intentie om het op te lossen vooraf door beide regeringen was neergelegd in een protocol, aldus de minister van Volksgezondheid. Daarmee was de basis voor overeenstemming gelegd en gaat het nu alleen nog maar om formalisering. In de Rijksministerraad verwacht zij dan ook geen problemen meer. “Absoluut niet.” Leeflang denkt dat veel oudere Nederlanders, onder wie een grote groep Antillianen, die tegen de drempel van de hoge ziektekosten aanliepen, nu zullen besluiten om hun oude dag op Curaçao door te gaan brengen. Volgens een conservatieve schatting gaat het om zeker drieduizend mensen. Dat is goed voor de BZV vanwege de schaalvergroting van de ziektekostenverzekering, maar ook voor de Antilliaanse economie in het algemeen, vindt de bewindsvrouw.
Na goedkeuring door de Rijksministerraad moet de wet nog naar het parlement. Ex-marineman Piet Weijers, die zich namens een grote groep gepensioneerden lang voor een betaalbare regeling heeft ingezet, denkt evenals minister Leeflang dat het nu verder een hamerstuk is. Eerder hield hij rekening met 1 januari 2008 als ingangsdatum, maar nu verwacht hij het sneller, zei Weijers (bron: wereldomroep.nl).

Humphrey zei:
Excellentie,

Tot mijn blijdschap hoorde ik van Ton Treling, dat het verplichte karakter van deze regeling voor U en de Antillen onaanvaardbaar is.

Met mij zijn er zeer veel gepensionneerden, die dit standpunt van harte onderschrijven. Wij hebben met vele mails getracht minister Klink te overtuigen van dit standpunt, maar wij hopen dat U en Uw collega’s van het Antilliaanse kabinet dhr. Klink kunnen overhalen af te stappen van het onzalige idee, dat wij zitten te wachten op een verplichte verzekering tegen ziektekosten.

Met verschuldigde eerbied,

H.T.Jonckheer

Vista Royal E8A

Curaçao

DH | Holiday Beach Hotel & Casino sale underway

Corporate Finance KPMG is leading the sale process in Curaçao | Rudy Pizziolo

WILLEMSTAD–The shareholders of Holiday Beach Hotel & Casino in Curaçao received a bid from an American from New York that is “above all expectations.” His advisors travelled to Curaçao to do some checking locally and have meanwhile returned to the US. Verder lezen